Svátek má: Vratislav

Komentáře

Cenzura znovu a znovu

Správce internetových domén .cz CZ.NIC zablokoval osm webů, prý dezinformačních a odvolal se na doporučení vlády a konzultace bezpečnostních služeb.

I tento text byl cenzurován. Vedoucí blogů iDnes.cz Patrik Banga mi uložil odstranit v informaci o tom, že jsem poskytl dar na boj proti cenzuře číslo účtu Protiproudu. Rovněž chtěl odstranit informaci o tom, na které konkrétní doméně je Protiproud nyní umístěn. Obě informace jsou pravdivé, nešlo o dezinformace. Zvažoval jsem, zda ustoupit či ne. Nakonec jsem text upravil, protože i po cenzorském zásahu má názorovou hodnotu a vím, že řada lidí se sama projevovat proti cenzuře nechce, ale je ráda za tento text. Protiproud je nyní na nové doméně pod hackerským útokem, takže fakticky informace o jeho umístění uvedená v původní verzi článku neměla informační hodnotu. Na internetu je dohledatelná i necenzurovaná varianta mých textů. Patrik Banga v dopise pro mne uvedl, že administrace iDnes.cz „nehodlá podporovat státem uznané dezinformační weby“. Když jsem jej požádal, aby mi určil, které rozhodnutí státu stanovilo, jaké weby jsou dezinformační, žádné neoznačil. Odkázal se jen na prý oficiální zprávu, kterou zveřejnil CZ.NIC, ale která není dokumentem vlády či jiného úřadu, ani se v ní na konkrétní dokument neodkazuje. Tož ať si každý udělá úsudek sám, zda bylo či nebylo sdělení Patrika Bangy dezinformací.

Když jsem byl ve stávkovém studentském výboru v listopadu 1989, nenapadlo mne, že cenzura bude znovu a znovu vstávat z mrtvých. CZ.NIC mne vyvedl z omylu. Výstižně si zvolil datum 25. února 2022 pro znovu zavedení cenzury u nás. Přihlásil se k tradicím nástupu totalitního režimu a jeho cenzury 25. 2. 1948.

Jednání CZ.NIC hodnotím jako zneužití postavení na trhu. Podstatnější je, že se odvolávají na doporučení vlády a konzultace bezpečnostních složek. Pokud je to pravda, což nevím, jde o omezování svobody slova a jeho šíření protiústavním jednáním vlády a bezpečnostních složek státu. Listina základních práv cenzuru zakazuje. Pokud vláda tento ústavní příkaz nerespektuje, jedná hrubě neústavně.

Ostře se proti tomu vymezil bývalý místopředseda vlády a Občanské demokratické strany Miroslav Macek, který 25. 2. 2022 napsal otevřený dopis současnému předsedovi vlády a ODS Petru Fialovi a uvedl: „Se vší vehemencí Vás žádám, abyste toto vládní rozhodnutí co nejdříve přehodnotil a přestal dělat z občanů tupé nemyslící stádo, které je zapotřebí „vést“ tím jediným správným směrem. Bez svobody slova jde totiž vždy o cestu do pekel.“.

Z cenzurovaných webu čtu Protiproud Petra Hájka, někdy zde i publikuji. Jde o názorový web. Není anonymní, ani zpravodajský. Je to web, který využívá ústavní právo svobody slova. Zajímají mne názory Petra Hájka, prezidenta Václava Klause, jeho kancléře Jiřího Weigla i Radomíra Malého či Michala Semína o katolicismu. Uráží mne, že někdo, ať už je to vláda či nevolení lidé z CZ.NIC, mi chtějí předpisovat, co smím číst. Vždyť jim také nenutím, aby něco četli, a nic jim číst nezakazuji. Copak je tak těžké respektovat to, aby si každý psal a četl, co chce? Pro novodobé totalitáře, kteří chtějí vnucovat své vize jiným, asi ano. Co by dělali v 50. letech 20. století? Politruky? A co by dělali za německé okupace? Pálili knihy? A spokojí se jen s cenzurou internetu nebo budou dělat prověrky ve veřejných knihovnách či vlezou i do dětských knihovniček, aby tam hledali závadovou literaturu.

Protiproud ještě týž den obnovil svou činnost na jiné doméně. Zaútočili však na něj hackeři. Jako měla v roce 1948 podporu určité části společnosti nastupující totalita u nás, jako měli určitou podporu nacisté v Německu, souhlasí s cenzurou a útokem na svobody jiných lidí někteří lidé dnes. Ovšem je jen otázkou času, kdy se sami stanou obětí.

Ale je nutno věc prošetřit. Pokud cenzorství iniciovala vláda bez zákonného podkladu, jde o hrubé zneužití moci, vůči kterému je Čapí hnízdo ničím. Nesmíme si nechat ukrást svobodu číst, co chceme. Nesmíme být ovce. Ani vláda, ani držitelé monopolu na internetové domény se k lidem nesmějí chovat jak k nesvéprávným blbečkům. Jako jsme si nenechali líbit diskriminaci na privilegované očkované a druhořadé neočkované, nesmíme si nechat líbit ani loupež práva číst to, co sami chceme číst.

Nebyl vyhlášen válčený stav, stav ohrožení státu, nouzový stav ani jiný právem předvídaný stav, umožňující omezit ústavní práva lidí. Stav pandemické pohotovosti na akt CZ.NIC nelze vztáhnout. Šetření by měl začít i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pro podezření ze zneužití monopolního postavení na trhu. Že psát o válce lze bez cenzury, dokazuje útok USA na Jugoslávii 1999, kdy u nás nebyla zavedena cenzura, žádné weby nebyly vypnuty. Vláda Miloše Zeman útočníkům dala k dispozici náš vzdušný prostor, ale nezasáhla proti svobodě kritiky tohoto kroku i celé války proti Jugoslávii.

Boj za svobodu je věčný a každá generace si jej musí vybojovat sama. Naše má smůlu, že musela víckrát - v listopadu 1989, za pandemické situace proti těm, kteří ve snaze o posílení odbytu vakcín neváhali diskriminovat zdravé neočkované občany, a nyní, kdy je činěn útok na svobodu slova. Bojujme tento boj za všechny postižené cenzurou bez ohledu, zda čteme nějaký web či tisk. Svoboda je nedělitelná. Práva lidí buď platí pro všechny, nebo neplatí pro nikoho. Pokud se práva ukradnou nyní jen někomu, tak lidem, kterých se to netýká, budou ukradena později. Platí zde výrok Martina Niemöllera o vzrůstu moci nacistického státu: “Když přišli nacisté pro komunisty, mlčel jsem; nebyl jsem přece komunista. Když zavírali sociální demokraty, mlčel jsem; nebyl jsem přece sociální demokrat. Když přišli pro odboráře, mlčel jsem; nebyl jsem přece odborář. Když přišli pro mě, nebyl už nikdo, kdo by se mě mohl zastat.“.

Jako součást občanského postoje a odporu proti zneužívání moci jsem poskytl Protiproudu dar na boj proti cenzuře. Jako počátek snahy o prošetření věci, zda cenzuru iniciovala vláda, jsem Úřadu vlády, Ministerstvu vnitra i částečně CZ.NIC zaslal žádost o informace a zaslání:
  • onoho doporučení vlády pro CZ.NIC,
  • rozhodnutí vlády nebo předsedy vlády o tom, že se zavádí cenzura a bude porušována Listina základních práv a svobod zakazující cenzuru,
  • veškeré korespondence mezi CZ.NIC na jedné straně a vládou či Úřadem vlády na druhé straně za období únor 2022,
  • kritérií, podle kterých se rozdělují weby na dezinformační a nedezinformační, a určení funkce úřední osoby nebo představitele státu, který je vydal.

 Zdeněk Koudelka

Souhlasíte s tím, že Česká republika dodává zbraně na Ukrajinu?

Ano
transparent.gif transparent.gif
23%
Ne
transparent.gif transparent.gif
54%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
23%