Zdeněk Ertl: Děti stále více naplňují svůj volný čas pasivní zábavou

KOMENTÁŘ

Nedávno jsme byli relevantními fakty z aktuálního průzkumu přinuceni konstatovat, že naše děti v posledních letech sportují čím dál méně.

19. dubna 2024 - 07:00

Dnes se s vámi chci podělit o data, která pravděpodobně ukazují na jednu z možných příčin tohoto smutného trendu. Podívejme se na znázornění odpovědí na dvě otázky, které byly (ve stejném znění) také součástí obdobných průzkumů z let 2021 a 2022.
 


V roce 2011 bylo 11,5 % dětí, které strávily ve společnosti těchto přístrojů max. jednu hodinu. O rok později bylo těchto dětí už méně (7,4 %) a letos, jak vidíme tak se počet těchto dětí výrazně snížil na 3,9 %. Proč? Protože, jak vidíme, se zvětšily skupiny dětí, které jsou s moderní elektronikou v kontaktu delší čas. Zatímco v září 2021 trávilo hraním na telefonech dvě a více hodin necelých 39 % dětí, v listopadu 2022 už to bylo téměř 50 % a letos je to už více než 55 % dětí! Nárůst o cca 16 procentních bodů za necelé tři roky se mi zdá obrovský!

Přesun velkého počtu dětí od aktivního pohybu k pasivní zábavě, při které většinou sedí nebo leží, je patrný a nevěští nic dobrého. O zdravotních či sociálních rizicích tohoto trendu bychom mohli dlouho diskutovat, ale mlátili bychom prázdnou slámu, protože to podstatné bylo již mnohokrát řečeno, napsáno, potvrzeno mnoha odborníky…, a přesto se situace nezlepšuje, ale naopak zhoršuje.

A jak k tomuto fenoménu dnešní doby přistupují rodiče dětí?
 


Na skutečnost, že jen dvě pětiny rodičů organizují svým dětem volný čas a snaží se hraní dětí s telefony usměrňovat a řídit, se mi dívá nehezky, ale jiskřička naděje existuje. V roce 2022 odpovědělo na stejnou otázku kladně 39,7 % rodičů a záporně 60,3 %. I když se rozdíly mezi fakty z roku 2022 a těmi letošními pohybují těsně za hranicí statistické chyby, můžeme si snad dovolit konstatovat, nebo alespoň věřit, že rodiče si začali uvědomovat nebezpečí nekontrolované interakce dětí s pasivní elektronickou zábavou. Kéž by to už blízká budoucnost potvrdila!

Zdroj dat: průzkum společnosti Sanep s.r.o. na téma Sport, pohyb a volnočasové aktivity dětí (únor 2024; reprezentativní vzorek 16 897 respondentů 18+; statistická odchylka ± 1,5 %) a průzkum společnosti Sanep s.r.o. na téma Pohyb a zdraví (listopad 2022; reprezentativní vzorek 5231 respondentů, statistická odchylka ± 1,5 %)   

Zdeněk Ertl


Anketa

Souhlasíte s tím, že na světovém šampionátu v hokeji letos nestartují Rusové?

Ano 14%
transparent.gif transparent.gif
Ne 72%
transparent.gif transparent.gif
Je mi to jedno 14%
transparent.gif transparent.gif