Svátek má: Jitka

Komentáře

Dotace EU na Univerzitě Karlově. Za rektora Tomáše Zimy se nekontrolují?

Platí důsledky průšvihu s financováním zateplení zatím ze svých kapes studenti, tedy jejich rodiče? Je rektorství UK jinou formou imunity před odpovědností?

Z Evropské unie od našeho vstupu k nám proudí stovky miliard korun. Mají sloužit k různým výpomocem našemu hospodářství po mnoha letech totalitního zaostávání. Oblasti podpory jsou různé. Jedna z nich je i oblast životního prostředí, ze kterého lze prostředky použít třeba na zateplování obvodových stěn budov. V zateplené budově je třeba méně topit, což by mělo vést ke snížení kysličníku uhličítého v ovzduší. Nižší potřeba ohřevu vede ke snížení nákladů na vytápění.

Využití dotací má jasná a jednoduchá pravidla. Žadatel o dotaci předloží příslušný projekt s náležitými odůvodněními co projekt má přinést za výhody v mezích příslušného programu. Projekt musí mít stanoveno, kolik financí zaplatí žadatel, a kolik chce doplnit z fondů EU. Většinou doplnění dotací z EU je mnohonásobně vyšší, než vklad žadatele. Platí stejná účetní pravidla, jak jsou dána našimi zákony. Z toho plyne, že peníze určené na akci v určitých letech musí být v těch letech také vyčerpány a stavba dokončena. Jinak se může stát, že EU bude žádat navrácení prostředků, které nebyly užity podle předpisů.

Dotace EU požadovala i Univerzita Karlova. Jedním z jejich projektů je zateplení budov koleje Hvězda. Měly být zatepleny obvodové stěny tří budov, Akce byla dotována z rozpočtu Evropské unie v letech 2013 - 2014. To potvrzuje i tabulka u třetí ze zateplovaných budov. První dvě budovy byly zatepleny rychle do zhruba půl roku. Třetí byla také zateplena rychle, ale stále nějak není dokončena a to už pomalu máme polovinu roku 2017, tudíž běží třetí rok po termínu, kdy to mělo být dokončeno. Znamená to, že Univerita Karlova bude muset všechny prostředky vracet? Kdo je za to odpovědný? Jestliže stavba stále je prázdná a není dokončena a používána studenty k bydlení, tak asi je to nedostakem financí na její dokončení? Kam zmizely peníze určené na dokončení této staby? Kolik podobných dotací šlo na další podpory jiných projektů Univerzity Karlovy?

U nesprávného užití dotací ROP Severozápad šlo několik lidí sedět. Babiš je médii i poslanci neustále zmiňován v souvislosti s dotací areálu Čapí hnízdo. V případě nesprávností u dotací na Univerzitu Karlovu to vypadá, jako by byl strach z rektora Tomáše Zimy - tam žádná kontrola a následná odpovědnost neexistuje? Jakoby rektorství mělo znamenat nějakou specifickou imunitu. Je již dost písemností dokládajících že na vedení Rektorátu má všeobecně problém dělat běžné kontroly, natož pak čekat nějakou na peníze EU.

Na šlendrián s užitím dotací se přišlo při pátrání kolem zpronevěr na koleji Hvězda, které přikryla vedoucí koleje Jitka Čádová i její nařízený Jiří Macoun, a následně i rektor Tomáš Zima. Těžko určit na co spoléhali při této činnosti. Čádová měla kdysi delší dobu působit v sídle KGB v Moskvě či ve Voroněži. To ještě za skoro Brežněvovského Sovětského svazu. Po nástupu Gorbačova se vrátila, a od roku 1986 učila ruštinu na gymnáziu v Mostě. Nikoho nepřekvapilo, že spolupráce s ní byla po 17. listopadu 1989 "ukončena". Pak se dala do účetnického podnikání, ale s jejím výkonem si dodnes v archívu v Kadani nemohou poradit. Není se tedy co divit, jak asi dopadly dotace EU. Ale také možná spoléhá na své staré totalitní známé. Ostatně těm starým totalitním vazbám by odpovídala i skutečnost, že na koleji, kde působí tato bývalá učitelka ruštiny, působí tři soukromé firmy, které za kládali nebo jsou jedinými vlastníky, vysocí důstojníci StB. Ředitel všech kolejí Macoun i rektor Zima prokazatelně museli vědět, kdo u nich pracuje a s kým podepisují smlouvy.

Peníze z EU i ze státního rozpočtu jsou stále školství slibovány a slibovány. jenže jde to opravdu na školství pro učitele a studenty? Nebo se v případě Univerzity Karlovy jedná jen o další "pračku na peníze" ve prospěch firem bývalých estébáků? . Pravda, někdy se finance dostanou i na některé učitele. Třeba tato zmíněná bývalá ruštinářka si nedávno převáděla nemovitosti. Jistě si na ně našetřila ze svého učitelského platu...

No a jaký je důsledek pro studenty? Výše poplatků za kolej se odvíjí od nákladů na provoz. Tyto náklady se rozdělí na všechny studenty. Jenže když rekonstrukce stavby není stále dokončena, nebydlí v nich nikdo, kdo by se podílel na nákladech, takže za všechny nebydlící to ze své kapsy táhnou studenti.

Co kdyby se Akademický senát Univerzity Karlovy nebál odpovědnosti, a rektora Tomáše Zimu odvolal? Byla dokonce 2x nabídka profesionální kontroly, ale asi případní kontrolovaní vědí, proč se tomu brání. Co na to příslušné orgány z našich orgánů činných v trestním řízení? Vezmou tento článek jako podnět?

Tabulka o stavbě do roku 2014 před budovou dodnes nedostavěnou.


Karel Světnička

Koho byste zvolili za prezidenta České republiky?