Jan Campbell: Dreams and Memories (2)

KOMENTÁŘ

Sny a vzpomínky – to je vše, co jsi zanechal jen mně, osamělé myšlenky na toho, kterého uctívám a zbožňuji,...

29. března 2022 - 08:00
...zpíval svého času Pierino Ronald "Perry" Como (1912 – 2001), americký zpěvák známý hity jako Prisoner of Love (1946), No Other Love (1953) a Hot Diggity (1956). Arnold George Dorsey (1936), známý jako Engelbert Humperdinck (po doporučení manažera Toma Jonese, Gordona Millse převzal jméno od německého hudebního skladatele, 1854 -1921, známého především pro svoji pohádkovou operu Perníková chaloupka na motivy pohádky Jeníček a Mařenka), zpíval - plamen v tvém oku, mé srdce bylo zlomené, když jsi řekla o rozluce. A tehdy ještě mladý Tom Jones radil:… A tam se setkat se mnou, mámou a tatínkem… Je dobré dotknout se zelené, zelené trávy domova. Tam je starý strom, na kterém jsem si hrál. Stromů, u kterých jsem si hrál se sny a vzpomínkami a čerpal sílu je mnoho v mém životě. V něm jsem, nehledě na různá omezení mohl doposud praktikovat článek 19 Všeobecné deklarace lidských práv OSN z roku 1949: Každý má právo na svobodu přesvědčení a projevu; toto právo nepřipouští, aby někdo trpěl újmu pro své přesvědčení, a zahrnuje právo vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky jakýmikoli prostředky a bez ohledu na hranice.

Dnes žijeme v době, kdy se budují nové hranice mezi bloky, proces segregace se blíží svému konci, podobně jako se po dosažení svého cíle, tj. konce, ztratilo i tzv. mezinárodní právo pro ty, kteří si neuvědomují, že právo na papíře nebo vyslovené je pouze deklarací. Právo se stává právem pouze tehdy, když je jeden ochoten a schopen vzít si ho do své ruky. K tomu se po dlouhých desetiletích odvážil prezident Putin. V současném boji využívá skutečnosti, jejímž autorem je trojice: globalismus, kapitalismus a atlantická forma demokracie. Co mám na mysli?

Sankce a velké ruské společnosti

Jako příklad nabízím Gazprom a otázku: Kdo jsou jeho akcionáři? Celkem 25,2% jsou vlastníky ADR (amerických depozitních certifikátů) různé západní fondy. Další cca čtvrtinu (24,57%) vlastní jiné registrované osoby. Ve skutečnosti se jedná o západní investiční fondy investující na rozvíjejících se trzích. Sankce vyhlašující Západ tedy vlastní cca polovinu Gazpromu, pobírá zisky a vysoké dividendy. Jestliže kapitalizace Gazpromu v lednu 2022 činila cca 107 miliard USD, Putinovo zákonem povolené omezení phybu majetku umožňuje praktické zmražení cca 40 miliard USD západních aktiv v RF. To není málo, ani moc. Přidám-li k této skutečnosti situaci s Rosněftí, údiv nad hloupostí a naivitou EK nebere konce. Proč?

V Rosněfti vlastní BP 19,75 % a QH Oil Investments LLK, 18,93 %. To znamená, cizinci vlastní cca 38,68 % z kapitalizace Rosněfti v lednu 2022 ve výši 5,86 cca 75 miliard USD. To odpovídá zmrazené sumě ve vlastnictví Západu ve výši cca 29 miliard USD. Nebudu pokračovat, protože počet společností, ze kterých požívají západní společnosti ohromné zisky je nejméně 30. Vyjádřeno v USD to znamená, že západní sankce mohou při rozhodném a konsekventním postupu prezidenta Putina způsobit škodu jenom Západu a to ve výši cca jednoho bilionu USD, ne-li více. Jestli toto není řezání si větve sebou samým, na které Západ sedí v RF, tak nevím. Proto se ptám: Jaké poučení vyplývá z uvedených příkladů?

  1. Pokrytectví a EU v roli slouhy USA, které si mohou zatím tisknout tolik dolarů, kolik si přejí, protože počet států, které budou dolaru věřit s pomocí biče a mrkve určují USA, amputovalo kritické myšlení formálně vzdělaných byrokratů v EK a politiků vlád členských států EU.
  2. Deficit jasného myšlení a plánování a řízení extrémních situací nedovoluje představit a domyslet si následky zmrazení cca 300 miliard USD ruských státních rezerv. Kdyby totiž vyhlašovatelé sankcí věděli něco málo o možnostech teorie řešení problémů s pomocí algoritmů, došli by ke zjištění, že s pravděpodobností hraničící s jistotou se jedná o past Kremlu, kterou pro krátkodobé politické bludičky setkávající se vždy v hejnu a v lichém počtu nastavil Putin a návnadu připravili jeho kuchaři-poradci.
  3. Při exportu z RF na východ a jihovýchod Asie současná tržní  (cca 2-3 tisíce USD) a t.č. platná smluvní cena plynu (cca 400 USD), dovolí RF prodávat již při ceně ve výši cca 800 USD méně než polovinu množství plynu, aniž by RF ztratila dolar zisku.
  4. Bude-li duet USA - EU hřímat ještě hlasitěji a odváží-li se k dalším sankcím, které může Kreml a vláda RF ohodnotit jako ohrožující existenci RF, přijde druhý krok: dočasné nebo trvalé znárodnění. Od něho nebude pak daleko k oslavě dividend ze 100 % vlastnictví Gazpromu, Rosněfti a dalších za stolem, na kterém bude vidět červené tlačítko a menu s výběrem jaderné války, o které se mluví stále častěji. Na zadní straně menu bude napsáno o rivalitě ve vztahu Chazarů a Slovanů s odkazem na 1) chazarskou blokádu obchodu se stříbrem v letech 875 -900, 2) přímé střetnutí Chazarů s Rusy za vlády kyjevského knížete Svjatoslava Igoreviče (962–972/973) a do třetice, DNA studie týkající se genetické afinity s jihoevropskými národy, např. Italy, se značnou variabilitou výsledků studií.
Jak je to se Švýcarskem a v Rakousku

Švýcarsko lze nazvat tajným šmelinářem, protože je známé jako bankovní místo, daňový ráj a jako důležité tranzitní obchodní centrum. Asi 80 % ruského prodeje surovin – dnes vše pod sankcemi, prochází zemí a politicky korektní média veřejnosti nic nevysvětlují. Nezávidím Švýcarům jejich bohatství, vysoké důchody, ani jejich budoucnost. Ta bude zcela určitě jiná než ta vyplývající z lineární projekce současnosti, známé nedůvěry a opatrnosti. Ale i jiná, než ta sousedního Rakouska.

Tam se v tomto týdnu rozhodli chaos se sankcemi vedený mj. bývalou ministryní obrany Ursulou von der Leyen na evropské úrovni a vojákem instruktorem informačních důstojníků pro MO, školitelem strategické komunikace a politikem Karl Nehammerem (1972) na národní úrovni nahradit dny chaosu Pippi Dlouhou punčochou, autorky Astrid Lindgrenové. Proč? Kniha plná příběhů, které prožívá devítiletá Pipi, nabízí velkolepou fantazii, báječné nápady a jedinečný humor. Toho je dnes tolik, jako šafránu. Svérázná Pipi, s nevšedním chováním, jménem i vzezřením, prožívá spoustu veselých dobrodružství se svými přáteli. Jednou se dokonce vydá lodí za tatínkem, který je na dalekém ostrově černošským králem. Kdyby byla koronavirová politika rakouské, ale i české vlády a celé EK osobou, byla by na kliniku přijata již v dávném roce 2021 roce.Pohledy a hodnocení ze zahraničí  

Bulharský generál Šivikov, bývalý velitel 61. střemošské mechanizované brigády, velitel praporu během mise v Iráku a národní velitel 18. bulharského kontingentu v Afghánistánu, v rozhovoru pro státní rádio uvedl:
  1. od roku 2004 se na Ukrajině provádí extrémně rusofobní politika,
  2. tento kurz určil hráč zpoza Atlantiku a
  3. Ukrajinský prezident Zelenskyj brzy oznámí kapitulaci země.
Německý kancléř Olaf Scholz řekl po summitu NATO, že kvůli situaci na Ukrajině byly opět posíleny bezpečnostní struktury NATO na východní hranici aliance. Dodal, že tento proces bude nyní pokračovat bez přerušení a bude probíhat každý den. Před několika dny označil zprávy MO RF ohledně biologických laboratoří na Ukrajině jako lež. Měl si vzít čas na takové hodnocení. Proč?

Britský Daily Mail zveřejnil dokumenty, ze kterých vyplývá, že syn prezidenta Bidena, Hunter se účastnil projektů a programů biologických laboratoří na Ukrajině. Pomohl mj. společnosti Metabiota, spolupracující s dodavatelem Pentagonu, firmou Black & Veatch, získat mnohamilionovou smlouvu na výzkum smrtelně nebezpečných patogenů. Ze zveřejněných dokumentů také vyplývá, že v roce 2014 se jeden z vedoucích pracovníků společnosti Metabiota obrátil na Huntera Bidena s otázkou, jak by společnost mohla podpořit kulturní a ekonomickou nezávislost na Rusku, což je podle publikace neobvyklý cíl pro biotechnologickou firmu. Protože do hry s laboratořemi na Ukrajině vstoupila ČLR, a oficiální žádosti RF o kontrolní návštěvu laboratoří nebylo vyhověno, nebude to pro USA, ani pro EU snadné, klidně usínat, snít krásné sny a vzpomínat na lepší časy s nedemokratickým SSSR.

Šéfredaktor Consortium News a bývalý korespondent OSN pro The Wall Street Journal a mnoho dalších novin, investigativní reportér (Sunday Times) a finanční reportér Bloomberg News, Joe Lauria (joelauria@consortiumnews) to vidí jinak. Popisuje mj. dva uniklé příběhy z Pentagonu, které odhalily lži mainstreamových médií o tom, jak Rusko vede válku na Ukrajině ve snaze čelit propagandě, jejímž cílem je dostat NATO do konfliktu. Zmiňuji se Pentagonu, protože v úterý Pentagon učinil odvážný krok a prozradil reportérům dva příběhy, které jsou v rozporu s propagandou. Chování Ruska v brutální válce vypráví jiný příběh než široce přijímaný názor, že Vladimir Putin má v úmyslu zničit Ukrajinu a způsobit maximální civilní škody - a odhaluje strategické vyvažování ruského vůdce, uvedl Newsweek v článku nazvaném - Putinovy bombardéry by mohly zničit Ukrajinu, ale on se drží zpátky. Tady je důvod. Nebudu se rozepisovat a citovat z článku, protože každý se zájmem ho může dohledat a seznámit se s jeho obsahem a citáty vojenských specialistů.

Časopis Science (24. března 2022,DOI: 10.1126/science.abq1025 zveřejnil dopis, ve kterém jeho autoři - vědci píší, že Ukončení spolupráce s ruskými vědci by bylo vážnou překážkou pro řadu západních a globálních zájmů a hodnot, mezi něž patří rychlý pokrok v globálních vědeckých a technologických otázkách, udržování neideologických komunikačních linek přes hranice států a boj proti ideologickým stereotypům a nevybíravému pronásledování. Autoři dopisu poznamenali, že ruský prezident Vladimir Putin a jeho spolupracovníci si zaslouží všechny vhodné a cílené sankce, ale bylo by chybou trestat ruské vědce za činy jejich vlády. V kontextu sankcí připomínám, že vládní agentura UK Research and Innovation pozastavila vyplácení grantů na projekty, na nichž se podílejí vědci z Ruska. Podle listu Financial Times se jednalo o 50 grantů v celkové výši desítek milionů liber.

Ukrajinský spisovatel Andrej Kurkov v interview SZ nazvaném Válka nezůstane na Ukrajině, říká, proč nechce opustit svou zemi, proč si myslí, že Vladimir Putin je přeceňován a proč není fanouškem Volodimira Zelenského. Anna Netrebko, operní diva odsuzuje agresivní válku proti Ukrajině, ale ne Putina. Proto byly její smlouvy zrušeny a zůstává otázka: Bude Anna Netrebko, žena, která se považuje za apolitickou, ještě někdy zpívat na západní scéně?

Závěr

Dokud bude Panna Maria v katedrále sv. Sofie, bude tam Kyjev a Ukrajina – to je to, co říká legenda. Ale kulturní poklady Kyjeva a Ukrajiny jsou ohroženy podceněním a současným přeceněním řady skutečností, včetně síly RF a odhodlání prezidenta Putina za každou cenu odrazit útok kolektivního Západu na něj osobně, a v jeho vnímání na ruský svět, pravoslavnou etiku a tradiční hodnoty. Nejsou to Dreams and Memories, co je v sázce, ale být, či nebýt po vzájemných útocích zbraní RF a NATO, které bohužel dnes se mi jeví představitelnými. Kdo zastrašuje, víc se bojí sám (Qui terret, plus ipse timet, Claudius Claudianus). Souhlasu netřeba.

Jan CampbellAnketa

Myslíte si, že by měl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) rezignovat?

Ano 66%
transparent.gif transparent.gif
Ne 17%
transparent.gif transparent.gif
Nevím 17%
transparent.gif transparent.gif