Zdeněk Ertl: Hýbeme se hodně, nebo málo?

KOMENTÁŘ

Podporuje naše sportování stát, staráme se dostatečně o svoje zdraví, jak nás a naše děti ovlivnila pandemie Covid-19…..?

11. listopadu 2021 - 07:00

To jsou jen některé otázky, na něž v září letošního roku hledal odpovědi exkluzivní průzkum na téma Sport a stát, který realizovala společnost SANEP ve spolupráci se Sdružením sportovních svazů České republiky. 

Výsledky jsou velmi zajímavé, a proto jsem se rozhodl některé z nich čtenářům postupně v několika tematických blocích předložit.   

Náš život a sportovní aktivity

Vzhledem k tomu, že na stejné, níže uvedené otázky odpovídali občané i v předchozím průzkumu SANEPu, který proběhl v lednu tohoto roku, můžeme porovnávat, zda se v průběhu devíti měsíců názory na stejnou věc měnily, či zůstávaly konstantní. A musíme vzít v úvahu, že právě období od ledna do září bylo rozhodně nějak ovlivněno covidovou pandemií.

Jak často se věnujete sportu nebo provozujete pohybové aktivity?


 
Z grafu jasně vyplývá, že na podzim tohoto roku se občané věnovali pohybovým aktivitám výrazně méně než na jeho začátku, zejména nárůst nesportujících o 6,1 % je alarmující. Více než třetina občanů tedy vůbec nesportuje a většina ostatních věnuje sportovním aktivitám malý časový prostor. Odpovědi na tuto otázku by neměly být zásadně negativně ovlivněny protiepidemickými opatřeními, jelikož kdo chtěl, jistě si příležitost ke sportování najít mohl.

Jakou formou se věnujete sportu a sportovním aktivitám?


 
Z uvedených odpovědí můžeme vidět jasný posun od organizovaného k individuálnímu sportování dospělých, i když podíl organizovaných pohybových aktivit byl i v lednu velmi nízký. Dlouhodobě se totiž ukazuje, že po pohybu toužící občané dávají výrazně přednost individuálnímu sportování před tím organizovaným. Je to pro společnost dobře? Myslím, že není, z jednoho pohledu je sice dobré, že se člověk snaží sportovat sám, v tom případě je ale odkázán na nevelké portfolio sportů, které je možné provozovat individuálně, z druhého pohledu je nepochybné, že se tím zmenšuje počet sociálních interakcí, s nimiž souvisí mnoho společensky prospěšných hodnot. A opět si všimněme výrazného nárůstu nesportujících občanů. Tady jistě může mít koronavirus svůj podíl na odklonu obyvatel od sportovních aktivit, ale tento negativní trend má jistě i jiné příčiny.

Zdeněk Ertl

----------
Průzkumu společnosti SANEP na téma Sport a stát se aktivně účastnilo 3536 respondentů ve věku nad 18 let, metodologie (pohlaví, věkové skupiny, příjmové oblasti, vzdělání, velikosti místa bydliště) korespondovala s demografickým složením obyvatelstva České republiky, statistická odchylka zjištěných dat je ±1,5 %.


Anketa

Jste spokojeni s výsledky voleb do Evropského parlamentu?

Ano 28%
transparent.gif transparent.gif
Ne 62%
transparent.gif transparent.gif
Nevím 10%
transparent.gif transparent.gif