Karel Světnička: Je rozdíl mezi Ústavem a Ústavou Jiřímu Drahošovi cizí?

KOMENTÁŘ

Prozradil dokument u Drahoše neznalost věcí, které znají děti ze základní školy, ale také i "něco více" k jeho minulosti?

12. ledna 2018 - 08:00
S notnou dávkou ironické nadsázky se dá napsat, že vědec v Ústavu něco patlá dohromady a možná z toho někdy vyjde něco užitečného - pak je třeba slavný. A to i v případě, když se přidá k patláním jiných na něčem, co může mít úspěch. K úspěšnému patlání jiných se připojí alespoň spoluautorsky, aby si na patlání druhých přivydělal. Když ovšem patlání nevyjde, hledají se jiné varianty patlání. Suroviny k tomu mohou často i dost smrdět nebo dokonce bouchnout. Tak už to o výzkumů fyzikálních chemiků chodí (prosím neplést s dočasně bývalým bratrem chemikem Mírou, ten měl na VŠCHT jiný obor)

To v takové Ústavě, základním státním dokumentu, se patlat nedá. Jenže to také nemusí patlající patlal vědět. Naopak každé dítě základní školy, minimálně už od sedmé třídy ví, nejen, že Ústav není Ústava, ale také, že Ústava je základní dokument státu a ten se musí respektovat. Kandidát na prezidenta Jiří Drahoš to zřejmě buď neví, a nebo se Ústavu rozhodl ignorovat dávno před svým hypotetickým zvolením. S ohledem na ostatní okolnosti to spíše může být pokus o odvedení pozornosti od jiných skutečností - jenže docílil opaku.

Na jeho webové předvolební stránce se objevil text opsaný z dopisu, který je ve formátu PDF přiložený. Mělo by jít o dopis stávající ředitelky Archívu bezpečnostních složek při Ústavu pro studium totalitních režimů ČR. Tento dopis, přesněji jeho obsah je v rozporu s Ústavou a Listinou práv a svobod.

V Ústavě, zák. č. 1/1993 Sb., je jednoznačně stanoveno v článku 2. odst. 2 "Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví." Obdobně v Listině základních práv svobod, zák. č. 2/1993 Sb., stanoví článek 2. odst. 3 "Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon." Toto by měl respektovat každý, natož pak zástupce státu, či dokonce kandidát na nejvyššího v zemi. Jiří Drahoš v rozporu s těmito Ústavními normami použil dokument vedoucí organizace, jejíž činnost je regulována zákonem č. 181/2007 Sb. o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek. Nikde v celém zákoně není uvedeno, že by činností ABS či ÚSTR bylo vydávání jakýchkoli podobných dopisů, písemností či dokumentů. Takže tento dokument je v rozporu s Ústavou a Listinou práv a svobod. To Jiřímu Drahošovi vůbec nevadí. Jednoduše jeho nafouknuté ego vyrostlo tak vysoko, že na nějakou Ústavu kašle - je asi podle něj jen pro hloupé obyvatelstvo.

No a k obsahu samotného dokumentu. Hlavička vypadá věrohodně, ale s tím si nejeden počítačový grafik hravě poradí, aby to v PDF vypadalo jako pravé. Pod dokumentem je podepsána stávající ředitelka Archívu bezpečnostních složek Mgr. Světlana Ptáčníková. Originální podpis chybí - prý je elektronický.

Není se co divit, že je uvedeno, že je elektronický a ne pravý, protože tato dáma velice dobře ví, že by při vytvoření takového dokumentu okamžitě letěla ze svého místa. A to společně s ředitelem ÚSTRu - v jeho případě se uvidí, jak zhodnotí jeho činnost ve srovnání se zákony nová rada ÚSTRu jen co se doplní poslední dvé nové osoby - doufejme, že půjde o zodpovědné profesionály.

No a samotný obsah? Sáhodlouze se zabývá hodnocení něčeho, co vůbec není přiloženo. Prý mělo jít o dva dotazy. Nejvíce jde o hodnocení činnosti nějakého důstojníka StB v době, kdy byl Drahoš v západním Německu, tedy až poté, co Drahoš několikrát prokazatelně za důstojníky StB docházel (v roce 1984 a možná počátek roku 1985). O tom se v rozboru vůbec nepíše. Tím, že není přiloženo, čeho se to týká, tak může klidně jít o reakci na text zpracovaný Drahošem, který má sloužit pouze k odvedení pozornosti od jeho minulosti.

Nakonec ukázka k posouzení čtenářem samostatně - jistě není hloupý.

První odstavec dokumentu píše: "V evidencích spravovaných Archivem bezpečnostních složek nebyl k osobě Jiří Drahoš, nar. 20. 2. 1949, k rozhodnému období do 15. 2. 1990 dohledán archivní materiál.
    Jméno pana Drahoše bylo prověřeno ve všech dostupných evidencích včetně kartotéky bývalé
    Správy pasů a víz SNB, ale žádný záznam, odkazující na existenci archiválií ve správě
    Archivu bezpečnostních složek s přímým vztahem k panu profesoru Drahošovi, nebyl
    nalezen."

Podle tohoto textu na jedné straně nebyl dohledán k Jiřímu Drahošovi archívní materiál, včetně kartotéky bývalé Správy pasů a víz SNB. Takže když nebylo nic dohledáno - byl vůbec v západním Německu a Brazílii? Nebo když se nic nedohledalo, tak ani se nemohly dohledat karty s odkazy na archiválie v Archívu bezpečnostních složek? Znamená to, že Jiří Drahoš cestoval na západ načerno, když o tom nejsou vůbec žádné záznamy? Nebo kdo je nyní držitelem jeho záznamů, když je nejde dohledat? Nebo si snad v duchu rčení "nač chodit za kováříčkem, když může rovnou za kovářem" vše jako perspektivní kádr jezdil raději vyřizovat do nedalekých Drážďan? Do těch Drážďan, kde tehdy působil i jistý mladý důstojník KGB - Vladimír Putin.

Tak by se daly úvahy různě rozvíjet. Pravdu může vysvětlit jen sám Jiří Drahoš nebo ti, kdo mají jeho dokumentaci. Lepší by bylo, aby tak učinil on sám, než jej začnou držitelé dokumentů vydírat nebo řídit - není potom Jiří Drahoš závažnou hrozbou pro naši zemi, když by byl vydíratelný na základě zmizelých (nedohledatelných) dokumentů, jak potvrzuje dokument s hlavičkou Archívu bezpečnostních složek?

Zajímavé je, že k nalezení v nákladech na volební kampaň není finanční položka na vytvoření či za vytvoření tohoto falešného dokumentu. Zpracování a vyhledání příslušné dokumentace mohlo zabrat klidně i týden odborné práce. Znamená to, že Jiří Drahoš zatajil tuto položku v nákladech na kampaň? Stejně jako marketingově proslulé falešné brýle? Nebo to měl vytvořit někdo z ÚSTRu či ABS za veřejné prostředky z našich daní? Já třeba nechci platit svými daněmi kampaň Jiřího Drahoše. Kolik dalších položek v jeho volební kampani jste vy, daňoví poplatníci, zaplatili vedle tohoto falešného dokumentu? Kraje se ozývaly, že se jim nelíbí, když by ze svých veřejných prostředků měli platit návštěvy prezidenta Zemana - znamená to, že tyhle prebendy prostý občan Drahoš zneužívá již ve volbách? Co potom, až by byl zvolen? Mnohé mohou naznačovat nánosy špíny kolem šéfa jeho volební kampaně Jakuba Kleidiensta.

Každý si může udělat obrázek sám. V textu je odkaz na dokument, o kterém se tady píše a pod ním je i v PDF.

Příště, co byly reakce čtenářů zjištění, že Jiří Drahoš sám docházel za důstojníky StB.

(Pro zajímavost - jeden komentující napsal, že na té univerzitě v Hannoveru, kde Drahoš byl na stáži, nejvíce působili nejvíce důstojníci Stasi (východoněmecká StB)...nepochází na Drahoše z těch dob něco od soudruhů z NDR, aby jej jejich dnešní nástupci donutili například i k souhlasu s otevřením hranic migrantům?)

    Karel Světnička


Anketa

Kdo se podle vás stane příštím americkým prezidentem?