Jan Campbell: Již v létě budeme v jiném světě (2)

KOMENTÁŘ

Štěstí a blaženost nezáleží ani v bohatství, ani ve vysokém úřadě nebo moci, nýbrž v bezbolestném klidu, umírněnosti citů a v takovém stavu duše, jenž dbá mezí určených přírodou (Epikúros ze Samu, řecký filozof -341 - -269 př. n. l.)

23. března 2022 - 07:45
Jsem vděčný za vše vědomě prožité v Evropě, Eurasii a Asii a darované osudem, protože dnes vím něco o pravdivosti citátu. Jeho obsah je předmětem konstituování nového světového řádu.

V Číně a Indii se nový světový řád již formuje a rozvíjí. Řád je založen na strategickém plánování, v němž stát hraje roli integrátora všech sociálních skupin a podniků. Proto se mluví o integrálním světovém řádu. Ten předpokládá dobrovolnou spolupráci s respektem k národní suverenitě, akceptaci rozmanitosti všech zemí, všech kultur a systémů vládnutí, na rozdíl od liberální globalizace. Jinými slovy: nikdo se nesnaží nikoho nacpat do jednoho pytle.

Na rozdíl od imperiálního řádu USA, mrtvé SSSR a dožívajícího systému RF se integrální řád snaží sladit různé zájmy kolem jediného cíle - růstu veřejného blahobytu. To znamená, že stát přebírá ze socialismu ideologii růstu veřejného blahobytu, upřednostňování veřejných zájmů před soukromými, ale zároveň využívá tržní mechanismy konkurence, kontroluje peněžní oběh, poskytuje levné úvěry, například za účelem zvýšení výroby. Podle toho, co vím o integrálním řádu, jedná se o řádově efektivnější systém než je ten americký, evropský a ruský.

V kontextu integrálního řádu USA již hospodářskou soutěž s ČLR prohrály. ČLR, Indie a země ASEAN produkují dohromady více než Evropa a USA dohromady. Tento rozdíl se bude každým rokem zvětšovat nehledě na skutečnost, že Americká finanční elita nechce uznat porážku, vede světovou hospodářskou a finanční válku, dnes proti RF, zítra proti ČLR. Následky úderů dopadají a budou dopadat několik let na nás, dospělé a děti.

USA se zatím podařilo pouze odříznout Rusko od evropského trhu a uvolnit jej pro své vlastní produkty, včetně plynu. Mnohem významnější ale je skutečnost, že USA skrytě okrádají RF. Vláda USA neplní své závazky vůči RF, pirátství anglosaského finančního systém bylo založeno na loupeži. V kontextu napsaného se nachází i téze o vědomém umožnění loupeže uloupeného majetku ruských oligarchů, občanů a aktiv RF Kremlem. Téze dovoluje tvrdit, že Ruská centrální banka nebude více podčiněna FED, BIS, IMF a WB a bude poprvé v post perestrojkové historii RF mít možnost nezávisle a podle potřeb státu emitovat rubl. V průběhu krátkého období ECB, EU a ČNB budou muset veřejně přiznat, že držet úspory v měně, která může být kdykoli zrušena, pro kterou neexistuje žádná mezinárodní smlouva, která by stanovila USD nebo euro jako světové měny, nedává smysl, především v novém integrálním řádu. V něm nové světové peníze budou založeny na globální smlouvě. Otázkou je, jaká měna by to měla být. Předpokládám ale, že měna bude pohodlná, transparentní a dostatečně drahá.

Přejeme si, aby každému národu jeho vlastním jazykem bylo vykládáno (Jan Amos Komenský). Národ, který zapomene svou minulost, nemá žádnou budoucnost (Winston Churchill). Vlastenectví je láska k vlastnímu národu, nikoli nenávist k jiným (Tomáš Garrigue Masaryk). Jen ten národ je svobodný, který nebere svobodu jiným národům (Karl Marx).

Kdyby rozhodnutí o intervenci padlo v roce 2014, na Ukrajině byly připraveny všechny jihovýchodní regiony od Charkova po Oděsu integrovat se do RF. V důsledku nerozhodnutí, a je jedno z jakých důvodů, došlo k osmiletému tolerování ostřelování ruského lidu v Donbasu, tolerování genocidy a k přiblížení se bodu nenávratu, co se týče bezpečnosti RF.

V důsledku uvedeného byl ukrajinský lid rozdělen na tři národy:
  1. Rusové, kteří tvořili většinu, cca 25 milionů.
  2. Ukrajinci, žijící podle zásady - Můj dům je na kraji, nic nevím, kterým byly kladeny přísné podmínky: buď se staneš neruským, nebo budeš zbaven svých práv.
  3. Nacistická část ukrajinské společnosti, pro kterou USA a potažmo EU přijaly zásady nacistické propagandy:  Čím obludnější lež, tím více se podobá pravdě. Podle Goebbelsových zásad se vychovaly dvě generace novinářů a grantových slouhů, do jejich životů se integrovaly ideje ideologických předchůdců banderovců. Ti ještě za první světové války organizovali například genocidu Rusínů na západní Ukrajině. Připomínám, že proti Rusínům byla nasazena mohutná vyhlazovací kampaň a statisíce lidí byly zabity, mimo jiné v táboře Thalerhof v Rakousku. Bez jakýchkoliv obvinění, prostě proto, že jsou Rusíni. Připomínám Chatyň, volyňský masakr a Babí Jar, a jako poslední do třetice, termín zavedený v 19. století a charakterizující předchůdce banderovců, Vrusya. Nemohu sdílet se čtenáři ani malou část toho, co jsem dokumentárně prověřil a osobně zažil. Dovoluji si tvrdit, že představitelé současného režimu na Ukrajině by úspěšně prošli testem potvrzujícím autofobii.  Tou trpí lidé, kteří vyrostli v určitém kulturním prostředí a stali se později jeho protivníky. S takovými osobami nelze vést dialog. Proto násilí na bude pokračovat až do plnohodnotné kapitulace jedné ze stran, a jedno, kdy k ní dojde.

Všechny zemětřesení a katastrofy jsou varování; ve světě je příliš mnoho korupce (Aristoteles)

Není žádným tajemstvím, že ve 20. století byl antisemitismus upevňující ideologií některých občanů. V 21. století se stala a je touto upevňující ideologií rusofobie. Připomínám závěr nové písně skupiny Leningrad, ve které Sergej Šnurov cítí čas, jako někteří ruští klasikové: Evropané, řekněte to tak, jak to je. Nemlčte. Ruský jazyk je pro vás nový žid. Měli byste nás všechny spálit v peci... Střížovo ticho bude mít problém dokázat, že rusofobie nedosáhla rozměrů antisemitismu, že ruské děti nejsou obtěžovány ve škole, a že neexistuje boj na poli umění (s dirigentem, zpěváky, skladateli klasiky apod.), na poli sportu a do třetice i na poli kosmonautiky. Pro ty, kde neví, připomínám, že na probíhajícím kosmickém symposiu v americkém Colorado Springs, na kterém referuje 100 světových kapacit a odborníků a účastní se 160 společností z oblasti kosmických technologií, byl odstraněn Jurij Gagarin!!!

Jestli takový přístup v hospodářské a finanční válce není degradace, středně věkové barbarství a také důvod, proč Již v létě budeme v jiném světě, tak nevím. Krize na Ukrajině ukazuje meze tvrdé síly USA, které nedokázaly zabránit ruské speciální operaci na Ukrajině navzdory hrozbě nejpřísnějších sankcí vůči Moskvě. Americká hegemonie nikdy plně neexistovala, nyní rozhodně neexistuje a nikdy v budoucnosti již nebude existovat. Proč? Mimo jiné, protože Putin uzavírá offshorový kapitál a rozbíjí světový finanční systém, který vytvořil americký FED. Nikomu doposud se nepodařilo ho porazit. Všichni, kdo se mu postavili do cesty, byli zničeni. Středověká poprava Husajna oběšením vysílaly v roce 2006 všechny světové televizní stanice. Proč byla světu ukázána poprava? Jde o ukázkovou popravu, aby všechny státy viděly, jak dopadnou, rozhodnou-li se vystoupit z amerického finančního systému.

Současná dění ve světě představuje první fází širší hospodářské konfrontace mezi Západem a ČLR. Ta může způsobit USA a vystrašenému kolektivnímu Západu větší škody než RF. Proč?
  1. Politika USA a jejich spojenců vycházela ze tří naivních předpokladů: integrace do globální ekonomiky povede k westernizaci Ruska,
  2. konání ruských úřadů je pouhou odchylkou na cestě k liberální demokracii,
  3. kulturní nacionalismus nemůže odolat vábení západního kosmopolitismu.

Pokud se nemýlím, existuje důvod domnívat se, že Západ staví svou strategii vůči ČLR na stejných základech. Západ přijal ČLR v domnění, že Peking bude reagovat a přijme západní ekonomické normy a kulturní hodnoty. Ve skutečnosti se ukázalo, že je tomu naopak.

Komunistická strana ČLR obrátila zbraně Západu, aby upevnila svoji moc. Kapitalismus má formu státního kapitalismu. Řídícími jsou straničtí funkcionáři. Pokrok v IT byl využit k transformaci společnosti a vytvoření systému místních inovací zajišťuje ČLR vedoucí postavení v oblasti sítí 5G a umělé inteligence. ČLR v současné době vede dvojí kampaň za zvýšení svého globálního vlivu: 1) Snaží se modernizovat mezinárodní řád zevnitř, zvyšuje svůj vliv na instituce, jako je Světová banka, a současně zakládá instituce kontrolované ČLR a regionální spojenectví. Proto Při hledání odpovědi na otázku, co přesně se s liberální vizí pokazilo, je nejjednodušší obvinit prezidenta Si Ťin-pchinga. KS ČLR opustila marxismus ve prospěch trhu, ale nikdy neopustila leninismus. Vlády ČLR nesly všechny klasické rysy leninismu od dob Teng Siao-pchinga. V roce 2017 bylo do stranické charty zapsáno jedno ze Siových oblíbených hesel, vypůjčené od Mao Ce-tunga: Strana, vláda, armáda, společnost a vzdělání. Východ, západ, jih, sever. Strana vládne všem. Druhým důvodem je kultura. Čína je pravděpodobně nejstarší velkou civilizací na světě. V Číně byli vždy lidé vybíráni do mocenských pozic na základě jejich schopnosti porozumět Konfuciovi. Protože tato velká civilizace strašlivě trpěla rukama Západu, prezident Si považuje za jádro své politiky velké omlazení čínského národa, čínský sen a zdůrazňuje nadřazenost tradičních čínských hodnot nad tzv. univerzálními hodnotami Západu. V kontextu uvedeného se nacházejí důležité podobnosti mezi ČLR a RF, rozdíly a protiklady.

Západ na základě zkušeností dnes ví, co měl Putin na mysli, když tvrdil, že Ukrajina je součástí Ruska. Nyní musí Západ pochopit a uznat, že Si a vláda berou Tchaj-wan stejně vážně. Proto jsem toho názoru, že ČLR pod vedením Si je mnohem větším nepřítelem než RF pod vedením Putina. Nebudu se rozepisovat o kvalitativních rozdílech mocenských struktur v ČLR a RF. Zatímco v RF se komunistická strana zrušila zradou, v ČLR přežila, a znovu se zrodila. Nabízí se otázka: Jak by měl Západ reagovat na vzestup ČLR vzhledem k neúspěchu asimilace?

Odpověď nabízí oslabená vzpomínka na studium Lenina: Zkontrolujte bajonetem; ucítíte-li ocel, zastavte. Pokud cítíte buničinu, tlačte dál. V žádném případě neočekávám, že Západ bude nadále beztrestně urážet kulturní hrdost velkých civilizací, že KS ČLR zkrachuje, nebo že Západ nabídne mírové řešení rozporů mezi společným zájmem na dosažení dohod v hospodářských otázkách a zásadními rozpory v politických a hodnotových otázkách. Předpokládám na základě dostupných faktů, včetně odchodu RF z Rady Evropy, a že ani Borrell nezná Chartu Rady Evropy a její články 7 a 8, že EU, EK, SRN a Francie budou spoluprací ČLR a RF omezeny na konání v rámci hranic evropského kontinentu. Tomu napomohou mj. dokumenty o spolupráci mezi Ukrajinou a USA v biotechnologické oblasti, předložené RF OSN s nabídkou prostudovat a vyvrátit je. Střížovo ticho tak vstoupí i do OSN.

Závěr třemi citáty
1) Revoluce - to je strašná věc! Ale je to velká síla, neboť je velká nenávist chudoby vůči bohatým. Revoluce vždy se dějí kvůli bídným a chudáci, oni od ní nejvíc vytrpí. Revoluci jsem pozoroval zblízka, a proto ji nenávidím, třebaže mne zrodila (Napoleon Bonaparte). 2) Narození a umírání, život a smrt, úspěch a neúspěch, chudoba a bohatství, důstojnost a nedůstojnost, chvála a hana, hlad a žízeň, horko a zima se střídají v běhu událostí, jako to odpovídá cestám osudu. Nestojí proto za to, nechat si tím vším rušit vnitřní souzvuk (Čuang-c', čínský filozof). Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada sice vaše problémy nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít (Jan Werich). Souhlasu netřeba. 20.03.2022

Jan CampbellAnketa

Zrušili byste koncesionářské poplatky?

Ano 67%
transparent.gif transparent.gif
Ne 16%
transparent.gif transparent.gif
Nevím 17%
transparent.gif transparent.gif