Jan Campbell: K narozeninám VVP

KOMENTÁŘ

Je mnoho autorů vědoucích jak zkomplikovat připomínku narozenin prezidenta Putina (07-10-1952).

9. října 2020 - 08:00
Zástupně uvedu tři: Hegemon v odcházení, USA. Kam odchází, nikdo neví. Covid-19 v akci. Kdy skončí, nikdo neví, a kdo ví, ten to nepoví. Tzv. spojenci s více vektorovou zahraniční politikou: Bělorusko, Arménie, Ázerbájdžán, Kyrgyzstán a Turecko.

Komplikace s připomenutím narozenin prezidenta širší veřejnosti jsou výsledkem dlouholeté práce s cílem přeformátovat myšlení člověka a mas s pomocí hrozeb a popisu tvrdé síly, dlouholeté aplikace známé měkké a před několika lety zavedené aplikace méně známé a ne mnohými pochopené chytré síly. Není předmětem příspěvku vysvětlovat historie, funkci, instrumenty a následky uvedených sil. Vyzdvihnu pouze jejich společné vykonavatele.

V strategickém pojetí strukturování práce nepochybně vedou USA a Velká Británie. Evropa v strategickém zájmu USA a UK má bez pochyb důležitou výkonnou roli. Představuje ji EU. Individuálně je reprezentována technologicky a hospodářsky nejsilnějším členem, SRN. Ta v doprovodu Francie a Švédska je odpovědná za politická řešení. Na taktické úrovni působí Polsko a Pobaltské státy jako operativní instrument, s jehož pomocí se realizují rozhodnutí. Státy trpaslíci mají roli nutného křoví. Vykonavatelem zadání na místě jsou páté kolony a místní nevládní organizace. Ty jsou podporovány zahraničními organizacemi typu USAID, NED, Evropský fond demokratické podpory (17 států EU), Konrad Adenauer Stiftung apod.

Jejich tréninky nabízejí účastníkům naději na politickou a vůdcovskou kariéru v době nedostatku pracovních příležitostí, ihned po té, co vymře starší generace a covid-19 vytvoří poušť pro pracovní příležitosti. Uvedené organizace pracují s předstihem na dobu 5-7 a více let s jasným cílem. Financují se pomocí bitcoinů a podobných platidel ze známých důvodů, podle principu I Can't Stop Loving You peníze, jinak podle české verze zpívané Karlеm Hálou. Používají se sofistikovaná jazyková srovnání-protiklady v párech s otázkou a znalostí kognitivních věd. Například: Rus je nekvalitní Bělorus. Je Bělorus kvalitní Rus? Nebo názvy pro tzv. dialog. Například - Most. Trenéři ale neřeknou, že most lze zbořit (vlastníma rukama, sabotáží, či v boji s nepřítelem), jak a kdo ho udržuje a kontroluje provoz na něm.

Cíl činnosti všech nevládních organizací a organizací podporovaných USA a EU obsahuje mimo jiné europeizaci náboženství (jako stát spolu-tvořící, nebo stát podporující síla), zničení národní identity podle principu jugoslávizace (rozdělení státu na kusy) a potom uvidíme, jak dál. Poslední uvedené nelze vyloučit i v případě EU se všemi následky pro ČR. Její nepříliš slavná role, například školitele v demokracii v Arménii, Bělorusku a jinde, je zcela integrovaná do konceptu práce USAID pracující na začátku a přípravě změn. Ty, když přišel čas, se realizují v tandemu: místní ned pod vedením americké NED, někdy celá léta v latentní pozici. Název místní ned – odvozuji od slangového označení mladých hooligans ve Skotsku, irského hooley, označující divokost a rodiny Hooliganů, proslulé terorem v Londýně. V příštím roce se rodina pomáhající šíření demokracie rozšíří o projekt NATO. To má provést výzkum psychosociálních faktorů netradičních válek. Ty se vedou v operacích, jejichž cílem je šíření a ukotvení vlivu. Jinými slovy se jedná o organizaci nelegálních sítí, zakládání kontaktů a vazeb v politicko - hospodářsky nepříznivých podmínkách, v ne poslední řadě, motivaci místních spojenců. Kolaboranti a členové páté kolony tak dostanou šanci k dočasnému přežití v době tsunami covid-19 a po vytvoření pouště pro pracovní příležitosti. A to nejenom v české kotlině a EU, ale i jinde, snad kromě ČLR. Tam jede podle mých informací Zlatý týden na plný plyn.Plný pln musel dát i v den svých narozenin prezident Putin, aby splnil zamyšlené. Měl naplánováno vést dopoledne více než 10 telefonních rozhovorů, odpoledne setkání s příbuznými, předpokládám i v roli dědy a setkání s přáteli. Zcela jistě si naplánoval čas i na svodky. Jak proběhl den ve skutečnosti, nevím. Není to podstatné.

Ne podstatným, za to zajímavým se mi jeví, že v den svých narozenin bylo možné seznámit se s odpověďmi prezidenta na otázky týkající se jeho autority v a vztahu k rodině, včetně vnuků a proč nekopíruje rodinné komedie západních politiků. Na mysli mám především amerických prezidentů, často na veřejnosti vystupujících se členy rodiny. Podstatným se mi jeví, že v den narozenin byla zanesena paní Tichanovská do seznamu hledaných osob po té, co se setkala se spolkovou kancléřkou Merkel, počet diplomatických misí států EU v Bělorusku se začal měnit a bylo zveřejněno oficiální prohlášení MZV RF. V něm se praví, že RF nebude udržovat vztahy s SRN a Francií na doposud známé úrovni a kvalitě. Nevím, zda byl po prohlášení MZV RF proveden tréninkový alarm v příslušném oddělení v Černínském paláci. Další podstatnou věcí se mi jeví podstatně tvrdší a trojitá reakce MZV RF, zástupce RF v OSN a mluvčího prezidenta na roli OPCW (Organizace pro zákaz chemických zbraní) v - pro profesionální analytiky - již vyřešené detektivce Lži o Navalném. S detektivkou jsou spojené dvě další skutečnosti: SRN se bez Severního proudu 2 neobejde a Polskem vyhlášené pokuty Gazpromu dále oslabují samotné Polsko, připravující se krok za krokem na odchod z V4 a EU.

Co se týče bojů v Náhorním Karabachu, potažmo Arménie s Ázerbájdžánem podporovaným Tureckem ve formě syrských žoldnéřů a vojenské techniky, prezidentovi zaujal pozici tichého brouka. Na jak dlouho, nevím. Případné uznání Náhorního Karabachu Arménií zamíchá karty. Kdo dostane žolíky do ruky, ukáže čas. Ten se snaží vyhrát Turecko. Jím rozehraná simultánní vojenská partie v Sýrii, Libyi, Středozemí a na Kavkazu, s ohledem na politicko-hospodářskou krizi v Turecku, nevyřešenou problematiku migrace v EU, demografické trendy v EU včetně následků covid-19 pro mladou generaci, index porodnosti v kontextu objektivních podmínek udržení kultury apod., nevěští pro EU nic dobrého.

Nic dobrého nevěští ani mně dobře známý Kyrgyzstán a geograficky nejednoznačně definovaná oblast v Asii, zvaná Střední Asie. Nevím, jak přežila moje kancelář v 90. letech v 5. patře Bílého domu v Biškeku a kdo tam dnes úřaduje, za to ale vím s pravděpodobností hraničící s jistotou, že připomínka narozenin vrchního velitele ozbrojených sil RF musela být v Kyrgyzstánu krátká a střízlivá. Proč? Protože nelze dovolit poškození nebo dokonce ztrátu vojenské základny v této pro jakoukoliv formu demokracie neúrodné zemi a regionu, protože budeme ještě často slyšet nebo vidět strach vzbuzující obrazy z oblasti Střední Asie. Proč?

Střední Asii objevil Nikolaj Michajlovič Prževalski (1839 – 1888). Podle něj Střední Asie zahrnuje dnešní Kyrgyzstán, Tádžikistán, Uzbekistán, Turkmenistán, jih Kazachstánu, východní Turkestán (část dnešní ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang v Číně) a západní část Tibetu. V současnosti je dohoda o vymezení Střední Asie jednodušší a vychází z definice Velké sovětské encyklopedie z roku 1975. Ta zahrnuje bývalou Uzbeckou SSR, Kirgizskou SSR, Tádžickou SSR a Turkmenskou SSR. V případě Kazachstánu je situace složitější: do Střední Asie se zahrnuje pouze jeho jižní část. Někdy bývá do této oblasti zahrnován ještě Afghánistán a Sin-ťiang. Zohledním-li ještě kulturní vymezení Střední Asie podle definice UNESCO, které je širší, a strategické zájmy USA a UK, jeví se mi jako dobrý trénink nejenom českých školitelů v demokracii seznámit se s prvním popisem divokého koně, chtějí-li tam přežít a působit. Koně popsal Prževalski. Proto je podle něho kůň pojmenován. Chci věřit a upřímně přeji, aby po celou dobu života a obzvláště během příštích dvou let, tj. k 70. narozeninám, se žádný divoký kůň neutrhl ze řetězu a prezident Putin ho nemusel krotit. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell


Anketa

Kdo se podle vás stane příštím americkým prezidentem?