Andrej Babiš: Ke kauze Čapí hnízdo II

PROJEV

24. března 2016 - 08:21
 9. 2. 2011 proběhl audit ROP Střední Čechy, při kterém bylo zjištěno porušení podmínek rozpočtové kázně pro proplacení nezpůsobilého výdaje, což spočívalo v tom, že do žádosti o platbu byla zahrnuta i platba, která ještě nebyla ze strany příjemce proplacena. Na tuto skutečnost byli pracovníci ROP předem písemně upozorněni. Na základě žádosti o prominutí dne 10. února 2012 bylo upuštěno od původního návrhu na odvod - nevím, proč tedy novináři psali šest milionů - a ten byl ve výši 3 718 753 korun.

A nakonec farma - a ne Babiš, jak bylo v titulku, Babiš s tím neměl nic společného - uhradila 37 188 korun. Rozhodnutí podepsal pan Rath.

17. 4. 2012 ROP Střední Čechy říká: nebylo identifikováno žádné zjištění. A 12. 4. 2013 byl ministrem financí ČR nařízen mimořádný audit realizovaný renomovanou auditorskou firmou KPMG na základě objednávky Ministerstva financí. A zase je tady náš oblíbený ministr financí pan Kalousek. Všechno bez nálezu, tak já tomu nerozumím. Vy mluvíte o nějakém podvodu? Jaký podvod? Jak jste na to přišli? Proč jste vůbec svolali tuhle schůzi, když ji vyšetřuje Policie České republiky? Když ji vyšetřuje OLAF. A novináři, kteří terorizují moji rodinu. Proč jste ji svolali? To jste nemohli počkat? Nebo nemáte jinou tému. Samozřejmě. Babiš - nepřítel.

Žádný audit ani kontrola nenaznačily, že by dotace byla čerpána v rozporu s podmínkami EU. Proto jsem také ve všech svých vyjádřeních reagoval tak, že vrácení dotace nikdy nehrozilo a byla poskytnuta podle platných pravidel. Dříve mediálně propíraná vila nikdy nebyla předmětem dotace. Na její realizaci nešla ani koruna z dotačních prostředků. Mimochodem farma byla od samého počátku definována jako Multifunkční kongresový areál farma Čapí hnízdo. To byl oficiální název projektu uváděný v žádosti o dotaci. Výtky, že slouží zejména pro firemní večírky, jsou neoprávněné. Farma realizuje konference, odborná školení, team-bildingy, zasedání vedení firem, firemní semináře, svatby, oslavy narozenin a další akce. Její činnost je dodnes v plném souladu se záměrem projektu a nastaveným předmětem výzvy.

Farmu Čapí hnízdo - a teďka bych prosil, aby všichni zpozorněli, pan Šídlo, pan Vzpurný, všichni - navštívilo od roku 2012 do roku 2015 přes 125 tisíc návštěvníků. 125 tisíc návštěvníků. A proč říkáte, že to je Babišovo luxusní sídlo, když je to lež? A z toho bylo 452 škol a mateřských školek. Přišlo 27 398 dětí, které navštívily Ekocentrum. Pokud chcete, můžu vám tady číst všechny školy - Benešov, Bystřice, Milevsko, ale nebudu, to by byla ještě další hodina. Kolovraty, Kunratice. Ano, a děti jsou nadšené, když tam chodí.

Je třeba zmínit akce typu Den otevřených dveří. Velikonoční jarmark pro veřejnost, vánoční vázání věnců pro veřejnost, Den Země v Ekocentru a show jednoho z nejlepších akrobatických pilotů, českých pilotů na světě Martina Šonky, která se konala 26. července 2015 za účasti téměř pěti tisíc diváků. A tento rok se bude akce pro velký úspěch opakovat. Takže lidi, přijďte se podívat. 18. 6. 2016 bude Martin Šonka znovu na farmě. (Reakce ze sálu.)

V posledních dvou letech aktivně farma pomáhá zvýšit návštěvnost v ostatních ubytovacích kapacitách v regionu během akcí, které převyšují její ubytovací kapacitu, a aktivně spolupracuje s Asociací hotelů a restaurací České republiky při podpoře cestovního ruchu.

Farma Čapí hnízdo vytvořila 51 - opakuji - 51 pracovních míst s většinovým zastoupením občanů okresu Benešov. Za svoji existenci odvedla farma ze sociálního a zdravotního pojištění cca 30 milionů. Smluvní formou zajišťuje sezónní práci více než stovce osob a spolupracuje s více než 50 dodavateli služeb a zboží v celém regionu.

Hodnota majetku farmy Čapí hnízdo k 31. 12. 2015 je 738 236 577 korun. Na rok 2016 jsou plánované investice ve výši 155 863 057 korun, a to výstavba pavilonu exotických zvířat, kompletní rekonstrukce kuchyně, plynofikace areálu, výstavba nové trafostanice, výstavba venkovních bazénů, výstavba nového spa wellnes, rekonstrukce čistírny odpadních vod a nafukovací hala u tenisových kurtů.

Předpokládaná hodnota majetku farmy po těchto investicích bude k 31. 12. 2016 889 451 269 korun. To znamená, že koncem roku 2016 klesne podíl dotace na 5,32 % z celkové investice. Nevím, kolik takových projektů s poměrem vlastních zdrojů 95 % a 5 % dotace je v celé Evropské unii. Myslím si, že minimum.

Od roku 2008 do roku 2013 vykázala Farma Čapí hnízdo ztrátu 28 560 tis. Vlastní kapitál byl záporný a to minus 25 844 tis. Poměr oběžná aktiva a cizí zdroje byl k datu 31. 12. 2012 záporný a to 572 755 tis. A dnes ráno říkal ten pan redaktor, že vlastně neměla dluhy. Dluh farmy k předmětnému datu byl 615 458 tis.

Původní investiční záměr se vzhledem k finanční krizi v roce 2008, 9 a 10 nenaplnil. Nepodařilo se získat dostatek zakázek a individuální turistika nedokázala pokrýt placení úvěru. To jenom k ručení bankovního úvěru Agrofertem byl tento nucen koncem roku 2013 projekt převzít. Po převzetí vykázala farma v roce 2014 ztrátu 40 961 tis. a v roce 2015 ztrátu 48 456 tis. V roce 2016 je předpoklad ztráty 52 243 tis. Celkově tedy ztráta za poslední tři roky, včetně tohoto roku, bude 141 660 tis.

Na rozdíl od jiných miliardářů nevlastním luxusní letadlo, ani luxusní jachtu. Ale moje firma provozuje projekt pro veřejnost, který mi dělá radost. Věřím, že po dokončení investic si farma vydělá na svůj provoz, takže opakuji, že projekt je dnes ziskový, slouží veřejnosti a znovu zdůrazňuji, není to luxusní sídlo mojí rodiny. Každý občan naší země se může o tom přesvědčit.

Takže to, co jsem vám ukázal (Vytahuje plakát s fotografií farmy. Potlesk z řad poslanců ANO.) - tady je Farma Čapí hnízdo, tohle je ten areál. Můžete se přesvědčit na místě. Myslím si, že Česká republika se nemá za co stydět. Takže to je asi všechno. A jdeme do finále, abych vás nezdržoval.

V roce 2005, tedy před jedenácti lety, jsem byl s dětmi v pražské zoologické zahradě, tam vzadu, jak jsou ty ohrady. Byla tam dlouhá fronta, čekali jsme, že nakrmíme kozy a tehdy mě napadlo, že vybuduju rodinnou farmu se zvířaty. Farmu měla postavit společnost Imoba ze skupiny Agrofert a pronajímat ji. Záměr však ekonomicky nevycházel. Následně Imoba jako alternativu zvažovala postavit kongresové centrum pro skupinu Agrofert. Ani tento záměr ekonomicky nevycházel.

Specialistka na evropské fondy přišla v roce 2007 s návrhem nového projektu otevřeného pro veřejnost, multifunkční kongresový areál Farma Čapí hnízdo. Tento projekt, který se kvalifikoval pro dotaci, byl ekonomicky návratný. Protože se projekt netýkal byznysu Agrofertu, nechtěl jsem ho jako Agrofert realizovat a tudíž jsem se s ním nechtěl zabývat a nezabýval jsem se jím.

Moje dcery jezdí od dětství na koni. Rozhodl jsem se proto, že dám rodině prostředky, aby si firmu koupila a projekt zrealizovala. Farmu Čapí hnízdo vlastnily v rozhodné době mé dvě dospělé děti a bratr mojí partnerky, který držel podíl odpovídající podílu mých dvou nezletilých dětí a mé partnerky. Jsem přesvědčený, že vlastnictví společnosti Farma Čapí hnízdo nemělo žádný dopad na získání dotace. Dokonce, podle dotačních specialistů, jsem já osobně a ne společnost, mohl být stoprocentním akcionářem farmy. Je to nelogické, ale je to tak. Proč je to tak? No, to se zeptejte Bruselu.

Neměl jsem teda žádný důvod nic skrývat. Dotace byla přidělena podle platných pravidel. Nespáchal jsem žádný dotační podvod. Proč jsem nechtěl říci jména akcioářů? No, protože jsem nechtěl ohrozit moje děti. Svojí rodinu, to je to nejcennější, co mám. (Potlesk z řad poslanců ANO.) Proto jsem se ne vždy vyjadřoval správně. Nemohl jsem říct pravdu, toto přece musí každý rodič pochopit! Já mám, pane Bendo prostřednictvím paní předsedající, čtyři děti jak vy, takže vy to určitě pochopíte. Protože děti jsou to nejcennější, co máme. Jsou smysl našeho života.

Svého rozhodnutí nelituji, protože všichni vidíme, jakou já a moje rodina prožíváme mediální štvanici. Rodina je mi přednější, než moje politická kariéra. Rozhodl jsem se akcionářskou strukturu nyní zveřejnit, ne pod tlakem mých nepřátel, ale na žádost mých nejbližších jako reakci na nekončící útoky novinářů na mě a na projekt, který polorozpadlý statek proměnil v nádherný areál otevřený veřejnosti, který však byl politicky zneužit proti mé osobě s cílem vyloučit mě z politického života.

Jsem informován o tom, že si společnost I-Mobile, jako právní nástupce Farmy Čapí hnízdo, nechala zpracovat k problematice udělení a čerpání dotace nezávislý znalecký posudek a kritickou nezávislou právní analýzu. S oběma dokumenty jsem byl seznámen. Mají ji k dispozici orgány činné v trestním řízení. Z obou těchto nezávislých zkoumání vyplývá jednoznačný závěr, že celý postup při získání a čerpání dotace byl zcela v souladu s právními předpisy.

Věřím v to, že i přes bezprecedentní mediální masáž veřejného i odborného mínění mě občané pochopí a orgány činné v trestním řízení a auditní orgány si zachovají plnou nestrannost.

Na závěr bych se chtěl omluvit své rodině za všechny starosti a problémy, které vznikly díky tomu, že jsem v politice. Zároveň se omlouvám veřejnosti, že jsem se vyhýbal odpovědi na otázku, kdo jsou akcionáři farmy. Nepředpokládal jsem, že tento skvělý projekt pro veřejnost, za který by měla být v Bruselu Česká republika pochválena, bude zneužit proti mně.

Takže, tolik ke kauze Čapí hnízdo. Nepochybuju, že cokoliv bych dneska řekl, že štvanice na mě bude pokračovat. Pro mě by bylo nejlepší dneska rezignovat. Aspoň bych mohl jít za lidmi a vysvětlit jim, co je to Čapí hnízdo, jak funguje politika. Dneska to vím. V říjnu 2013 jsem to nevěděl. Ale já to neudělám, protože jsem slíbil mým voličům, že budu bojovat za náš program.

A proto budu dále pokračovat. Není důvod, aby naše koaliční vláda nefungovala dál. A samozřejmě to závisí na našich koaličních partnerech. Ale já si myslím, že jsme si našlápli dobře a že bychom měli dále fungovat ve prospěch této země. Děkuju za pozornost. (Poslanci ANO povstávají a dlouze tleskají.)


Anketa

Myslíte si, že by měl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) rezignovat?

Ano 66%
transparent.gif transparent.gif
Ne 17%
transparent.gif transparent.gif
Nevím 17%
transparent.gif transparent.gif