Karel Petřík: Kupředu do minulosti - levá dva

KOMENTÁŘ

Naše společnost začíná být unavená vyčerpávajícími střety o to, kdo je víc levicový nebo pravicový.

6. prosince 2023 - 07:00

Ztrácí se v tom nepřehledném chumlu, který pouze odvádí pozornost od zásadních problémů jak přežít současnou hospodářskou a kulturní zkázu naší euroatlantické civilizace. Občané chtějí program záchrany a ne jalové sliby o šťastnější budoucnosti. Vláda, která se drží u moci tím, že každého kdo ji nepodporuje, označí za levého nebo pravého extremistu, začíná být směšná. Spřažená masmédia pak cpou vládní zplodiny horem spodem do lidí. Tento program záchrany vlády však probouzí čím dál větší odpor. Je třeba zachránit celou zem, ne vládu. Nevím, kdy vláda uroní onu pověstnou poslední kapku, ale věřím, že brzy.


Ještě včera se mi zdálo, že jediný kdo je dnes schopen sjednocovat občany na základě činů a cílů, bez pravolevých blouznění, jsou odbory. Jsou nezávislé, organizované, a jak si vyzkoušely, schopné se dohodnout. V dnešní situaci asi jedině ODBORY mohou přinutit vládu k odchodu, a to přes její všeobecnou neoblíbenost. Odbory sjednocují politicky rozdrobenou společnost tím, že nezkoumají politické názory jednotlivců, ale prosazují změny a cíle pro všechny. Takové sjednocení je nutné k tomu, aby zabránilo zničení díla našich předků, a nedopustilo vítězství těch, co předstírají lásku k Evropě a upřímně nenávidí svou vlast. Sliby, hrozby, možná i pol. korupce udrží asi odboráře na jejich dvorcích až do chvíle, kdy je jejich vlastní členové vymetou. Záleží na tom, zda vůdci vnímají své členy i jako občany, kteří potřebují podporu nejen v boji za mzdu, ale i při ohrožení občanských práv.

Otázka nejen pro odboráře: Když občané prohrají, kdo vyhraje? Budou naše děti stejně jako my dříve v ROH, oni v Revolučních evropských sjednocených odborech? Je RESO budoucnost?

Karel Petřík
Anketa

Myslíte si, že je u nás cenzura a dochází k omezování svobody projevu?

Ano 42%
transparent.gif transparent.gif
Ne 29%
transparent.gif transparent.gif
Nevím 29%
transparent.gif transparent.gif