Svátek má: Vavřinec

Komentáře

Jiří Valenta

poslanec PS PČR (KSČM)

Modernější televizory - požadavek doby či jen touha po zisku?

Není to až tak dávno, co jsme byli nuceni si vyměnit televizní přijímač za takový, který umožňoval svému majiteli vyjít vstříc novým technologiím ve vysílání, sloučeným pod odbornou šifrou DVB-T.

Jedná se o "Digital Video Broadcasting – Terrestrial", česky o digitální televizní zemní vysílání.

A nyní by se mělo jednat již o další "modernizaci", a to na systém DVB-T2. Smyslem přechodu má být údajné "celoevropské" úsilí o uvolnění části radiového spektra, které doposud obsazují sítě zemského televizního vysílání. Zjednodušeně řečeno, digitální zemní televize přijde v brzké době o celou řadu kmitočtových kanálů, ale prý začně efektivněji a intenzivněji využívat kanály zbývající. Příslušné rozhodnutí na mezinárodní úrovni bylo přijato již v loňském roce, a rozhodnutí celoevropské je již ve fázi konečné přípravy. Občanů, využívajících tzv. kabelové připojení a satelitní příjem, by se zamýšlené změny dotknout neměly.

Technologický pokrok můžeme v tomto ohledu a také do jisté míry pochopit a přijmout, ale akceptovat lze velice obtížně fakt, že tyto, v nadměrně rychlých periodách se pohybující, změny jsou, alespoň podle mého názoru, realizovány úmyslně nesystémově s cílem navýšit produkci největších výrobců televizních přijímačů a sekundárně tak vytáhnout další, a podotýkám že nemalé, finanční prostředky z kapes širokých vrstev.

Domnívám se, že za tímto opatřením stojí sofistikovaně maskovaný lobystický tlak velkých mobilních operátorů, neboť již teď je jasné, že uvolněné spektrum bude využito v souvislosti s dalším rozmachem jejich sítí.

Souvisejícím problémem je ale také velice špatná informovanost obyvatelstva, přestože tuto výtku gesční ministerstvo obchodu a průmyslu vehementně odmítá. Posuďte ale sami: "Víte, že výměna televizoru bude nutná již kolem roku 2020, a že ještě ani dnes nyní nemáte žádnou jistotu, že při koupi zcela nového přístroje narazíte právě na ten do budoucna funkční?" Prý snad až v příštím roce, od podzimu, by se  měly certifikované televizory, umožňující stávající i zmodernizovaný příjem DVB-T2/HEVC, objevit na našem trhu.

Na závěr bohužel ještě jedna negativní informace. Zatímco byl v minulosti interval výměny televizorů v domácnostech osm až deset let, průběh procesu digitalizace zkrátil tuto dobu na dobu pět až sedm let.
 
Připravovaná celoevropská "Strategie" nachází sociálně akceptovatelnou dobu pro výměnu stávajícího přijímače v rozmezí 3 a půl až čtyři roky, avšak tlaky na ještě vyšší urychlení celého procesu také stále ještě rostou. Takže občan bude donucen nejen sáhnout hodně hluboko do své peněženky, ale také ještě hodně rychlým tempem!

Jiří Valenta