Daniela Kovářová: Na co jsem se v Senátě nemohla zeptat pana prezidenta

PROJEV

31. března 2023 - 07:00

Dobrý den, pane prezidente, milí kolegové.

Máme v blízké budoucnosti před sebou všichni společný cíl: vybrat nové ústavní soudce za ty, jimž končí desetiletý mandát. Vy jste nabídl jistá pravidla generování kandidátů na nové soudce a zmínil jste požadavek na jejich vnější pestrost. S tím zde v Senátu jistě nikdo nemá problém. Další nutné požadavky na kandidáty však považuji za tak zásadního charakteru, že chci využít této příležitosti, abych se o nich zmínila.

Chci v debatě o novém ÚS pokračovat otázkou, jak si vy osobně představujete názorové složení Us z hlediska hodnot, právních škol a pohledů na ně. Prohlásil jste například, že podpoříte zákonnou změnu ve prospěch takzvaného manželství pro všechny. Ale manželství přece nikdy nebude pro všechny (třeba pro sourozence, pro tři osoby nebo pro ženatého a vdanou) a nikdo o něj ani neusiluje. Je to slogan, který ve skutečnosti míří jinam. Učinit ze vztahu homosexuálů instituci se všemi znaky manželství, včetně státních výhod a zvláštní ochrany. To je ale zásadní hodnotová změna. Podobně jako například upřednostnění bezpečí před svobodou slova.Chci se vás na této půdě, kde budeme schvalovat vaše návrhy na členy ÚS, zeptat, jak si představujete složení nového US z tohoto hodnotového pohledu a z pohledů základních právnických přístupů. A zda chcete US vyvážený i z pohledů těchto hodnot a názorů, které názorově pestrou společnost přirozeně rozdělují. Anebo zda chcete Ústavní soud jednobarevný, byť by pak jeho složení ignorovalo rozložení hodnot a názorů ve společnosti.

Odpověď na tuto otázku je pro mě a jistě i pro mnohé senátory zásadní, neboť v zájmu transparentnosti a předvídatelnosti budeme očekávat vaše návrhy kandidátů a debatovat o jejich vhodnosti pro tuto v jistém smyslu třetí zákonotvornou komoru.

Budu každému vašemu kandidátovi klást otázky a chci na ně znát odpovědi. Vysoce pravděpodobně je osobně znám. A chci vědět, zda umí dát najevo svůj názor například na vyváženost právního pozitivismu a tzv. přirozeného práva a dalších právně filosofických kategorií. A tak se vás ptám, pane prezidente: Bude v tomto smyslu vaším cílem vytvořit vyvážený mix kandidátů? Budete se jich na tyto věci ptát? My totiž ano, ale jsem si jista, že už prezident republiky má, a musí k těmto kritériím při generování svých kandidátů přihlédnout."

Daniela Kovářová

 


Anketa

Kdo by měl být novým českým eurokomisařem?