Zdeněk Ertl: Na kvalitě trenérů záleží

KOMENTÁŘ

Minule jsme se trochu podívali na velkou skupinu dětí, které vůbec nesportují (téměř 37 %!), a na důvody, proč nesportují.

15. dubna 2024 - 06:30

Dnešní graf se týká dětí, kterým sice při procesu tréninků a závodů něco vadí, ale přesto sportují.  

Podívejme se na zajímavý graf, který vzešel z aktuálního průzkumu (viz níže), s jehož výsledky vás průběžně seznamuji.
 


Nevím, jak vás, ale mě při pohledu na uvedená fakta napadá, že společným jmenovatelem většiny uvedených důvodů (snad mimo atmosféry na sociálních sítích) je osobnost trenéra, instruktora či cvičitele. Kdo může za to, že trénink je monotónní a nezajímavý? Kdo na stavuje pravidla komunikace a způsobu hodnocení výkonů v týmu či skupině mladých sportovců? Kdo má jako první zasáhnout proti jakýmkoli hrubým a vulgárním projevům, ať už sportujících dětí nebo jejich rodičů? Ano, toto všechno patří do trenérských kompetencí.  

Abychom si rozuměli, práce trenérů, ať už profesionálních nebo dobrovolných, si velmi vážím a je jasné, že bez nich by sport nemohl existovat. Jsem přesvědčený, že většina trenérů mládeže dělá svou práci dobře a pomáhají dětem v harmonickém rozvoji těla i duše. Přesto, jak vidíme, existují i trenéři, kteří zas až tak pozitivně nepůsobí. Určitě není třeba propadat panice a házet na práci trenérů špínu, ale je třeba vzít na vědomí, že graf potvrzuje důležitost všeobecné lidské potřeby přátelsky fungujícího sociálního prostředí. I trenéři jsou „jen lidi“, proto je každý jiný, jinak odborně vzdělaný, při každém tréninku jinak emočně naladěný atd. Ale existuje-li kdekoli nějaká možnost nápravy, měli bychom se snažit ji provést. V naší republice není jednotná strategie vzdělávání trenérů a cvičitelů, různé sportovní svazy školí své trenéry různě, mají na ně trochu odlišné nároky a požadavky, což je z hlediska odborné specializace jistě správné a pochopitelné, ale důraz na pedagogiku, psychologii či sociální dovednosti by mohl být leckde větší.

Trenéři jsou nezastupitelnou součástí dětského organizovaného sportování a jistě jedním z největších motivátorů dětí k pravidelnému a smysluplnému pohybu.

Važme si jich, posilujme jejich autoritu, ale zároveň je připravujme tak, aby měli všechny znalosti, vědomosti a podmínky k tomu, aby mohli trenérskou činnost provádět v nejvyšší kvalitě.

Zdroj dat: průzkum společnosti Sanep s.r.o. na téma Sport, pohyb a volnočasové aktivity dětí (únor 2024; reprezentativní vzorek 16 897 respondentů 18+; statistická odchylka ± 1,5 %).

Zdeněk ErtlAnketa

Souhlasíte s tím, že na světovém šampionátu v hokeji letos nestartují Rusové?

Ano 14%
transparent.gif transparent.gif
Ne 72%
transparent.gif transparent.gif
Je mi to jedno 14%
transparent.gif transparent.gif