Jiří Weigl: Nebezpečné návraty

KOMENTÁŘ

V médiích se široce diskutuje o tom, že ruská agrese proti Ukrajině probudila mezi Čechy v možná až nečekané míře dobré kolektivní vlastnosti – solidaritu, ochotu pomáhat, soucit s trpícími, štědrost a možná i odhodlání více táhnout za jeden provaz.

4. dubna 2022 - 08:30
Je to asi pravda a v tom případě i dobrá odpověď všem chronickým skeptikům a pomlouvačům ohledně charakteru českého národa

Na druhé straně bychom se však neměli dmout pýchou nad sami sebou až příliš. Tatáž válka na východě v našem národě uvolňuje i vlastnosti daleko méně pěkné. Velmi zneklidňující je například  šířící se kampaň za obstavování a pokud možno konfiskaci majetku Rusů v naší zemi. Jako by jim byl v rámci válečné hysterie všeobecně všem vpálen cejch oligarchů, rozkradačů, mafiánů a přisluhovačů zločinného Putinova režimu, kteří si zaslouží pouze krátký proces, nejlépe potom zabavit majetek. Důkazy nemáme, ale všichni jsou podezřelí a je třeba neprodleně konat.

Nechci zpochybňovat mezinárodní akci mířící na skutečné opory ruského režimu, známé dolarové miliardáře zapletené v nelegálních aktivitách atd., která koordinovaně probíhá po celém Západě. Jde o tu u nás se roztáčející  nenávistnou paušální  kampaň vůči stigmatizované cizí menšině, jejíž provinění spočívá hlavně v tom, že má majetek. A to je v našich podmínkách atavismus velmi starý, který českou společnost periodicky postihuje jako nebezpečná nákaza, z níž po letech přichází bolení hlavy a výčitky svědomí.

Nejprve se nám takto podařilo zatočit s majetky rakouské šlechty, potom se vypořádat se sudetskými Němci, potom s kapitalisty, kulaky, živnostníky, pokud možno s každým, komu bylo možno něco vzít. Komunismus u nás nezvítězil žádným násilným pučem. Znárodňování mělo po válce velkou podporu většiny národa. Že to jako systém nefungovalo a společnost a zemi na dlouhá léta zdevastovalo, o tom před 33 lety nemusel nikdo nikoho přesvědčovat.Proto přišel Listopad 1989, transformace, privatizace, restituce atd., aby se normální svět mohl vrátit. Nedotknutelnost vlastnictví je jedním ze základních pilířů toho normálního světa.  A vzpomeňme si na nekonečné odsudky Benešových dekretů dnešními liberály, jejich úpěnlivé hledání polehčujících okolností pro restituenty z řad německé šlechty, neustálé otevírání dalších a dalších majetkových křivd z minulosti.  A nezapomínejme, jak bylo a je  nesmírně  složité a málo úspěšné pokoušet se s těmito křivdami po letech vyrovnávat. Dnes jsme plni odhodlání páchat nové.

Za ta dlouhá léta se generace vyměnily, historická paměť a zkušenost mizí. A znovu tak pěkně zní pro uši závistivých – vyvlastněme  jim to. Teď Rusům, protože Putin, potom se nepochybně najdou další škůdci – Číňani, spekulanti, kapitalisté, vykořisťovatelé, rasisté, antiekologisté, zkrátka všichni, kteří stojí v cestě dobru a pokroku. Žijeme přeci ve válce – s pandemií, globálním oteplováním, s diktátory celého světa. Vždycky se něco najde. Nouzový stav trvá a je třeba mimořádných opatření k ochraně všech.


Proto až budou někomu kolem nás vyvlastňovat majetek, neradujme se a buďme velmi ostražití. Nesvoboda tím totiž vždycky začíná a další na řadě může být kdokoliv.

Jiří Weigl


Anketa

Zrušili byste koncesionářské poplatky?

Ano 67%
transparent.gif transparent.gif
Ne 16%
transparent.gif transparent.gif
Nevím 17%
transparent.gif transparent.gif