Jan Campbell: Nic nového

KOMENTÁŘ

Původní záměr, sdělit krátce alespoň část obsahu Médiafóra 2018,  kterého jsem se zúčastnil, a které se konalo v Pezinoku, 20 km od Bratislavy (3 do 5.12.2018), změnily zprávy o špionech nejenom v ČR.

8. prosince 2018 - 07:00
Snaha o založení sněmovní vyšetřovací komise pro sledování vlivu cizích autoritativních režimů, a v neposlední řadě 60 denní ultimátum USA, přednesené americkým ministrem zahraničí Michael Richard Pompeo (1963). Týká se smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu, zvané INF. Protože se jedná o vážné věci s pojené s bezpečností (individuální, státu a společenství) bude dnešní příspěvek, včetně aktuálních příloh v pdf, pro někoho dlouhý a na opakované čtení.


Zájemcům o žurnalistiku nebo ochotných si vyzkoušet myšlení, formulování a vyjadřování se v rámci programu nabízeného SZ.de, doporučuji setkání s profesionálními žurnalisty. Místo konání: Welt – Zelt  (Stan světa) v Tollwood v Olympijském parku v Mnichově. Doba konání: Od 23.11 do 23. 12. 2018. Téma: Raum der Guten Nachrichten (Prostor dobrých zpráv).   Ve čtvrtek, 6. Prosince od 18:30 hodin bude odpovídat na otázky Julia Bönisch (šéfredaktorka SZ.de) a Charlotte Haunhorst, v neděli, 9. Prosince od 14 hodin, Birgit Kruse a Barbara Vorsamer, ve čtvrtek, 13. Prosince od 18:30 hodin, Carolin Gasteiger a Daniel Wüllner, v neděli, 16. Prosince od 14 hodin Jana Anzlinger a Lena Jakat.

Zájemcům o lepší pochopení dění v ČR, nacházející se v prostředí hybridních válek, nabízím zamyšlení, několik odkazů, a několik dat k problematice informační bezpečnosti v době přechodu do éry 4.0, e-diplomacie a hybridních válek různého typu. Nebudu popisovat diplomacii vyšší úrovně (vědeckou), než té známé z péra, např. Pierre - Bruno Ruffini.

Všechny všeobecně známé typy bezpečnosti, válek a diplomacie se vyvíjely a žijí v určitém prostředí. V jakém prostředí?

Za předpokladu, že člověk obývá Planetu 50 tisíc let, lze mluvit o 1.600 pokoleních. Z nich pouze 4 používají motor, 2 pokolení ovládají atomovou energii, reaktivní letectvo, TV, laserové technologie, výrobu antibiotik a apod. Pouze jedno pokolení používá personální komputer, internet, kosmické, genové, kognitivní a nanotechnologie. V současné době stojíme na prahu objevů a aplikace přírodě-podobných a kvantových technologií. Paradoxně, nikdy jsme nevěděli o naší budoucnosti tak málo, jako dnes.

Kdo ví něco o průmyslových revolucích, ví, že jsme prošli první, druhou a třetí průmyslovou revolucí, a dnes se nacházíme na prahu revoluce, pro kterou se používá od roku 2011německé označení 4.0. Jedná se o vývoj nelineární, spíše exponenciální, s obrovskou šíří a hloubkou a systémovým působením na člověka, stavící jemu otázku: Kdo jsme?  

Kdo ví něco о Nikolaji Kondratěvovi (1892 – 1938) ví, že velké vlny konjunktury nemohou být vysvětleny pomocí náhodně nastávajících příčin. Jejich vysvětlení je obsaženo ve specifice, vlastní kapitalistickému systému. K nejznámějším teoriím patří:  Inovační teorie - Kapitálová teorie - Teorie pracovní síly - Teorie demografická a sociálně psychologická. Dnes žijeme v období čistění historického dědictví pro přechod k nové vzestupné fázi dlouhodobého cyklu. Zbavit se zlozvyků, představuje pro člověka jeden z nejtěžších úkolů.

Kdo ví o žijícím Sergeji Jureviči Glazjevovi  (1961) ví, že žijeme v době šesté technologické úrovně, řádu. V ruské federaci se často používá pro průmysl 4.0 název NBIK (nano-,bio-,info-,kognitivní technologie). Přemýšlí se již o NBIKS (S - socium). Kdo má zájem o práci Askara Akaeva, se kterým jsem se pracovně setkával několik let, týkající se infratrajektorie a difúze inovací ve spojení s cykly Kondratěva, může se podívat na URL: www.inion.r.files.File.modernizaciya_Rossii_2013_Akaev_A_A. ppt.

Všeobecně lze tvrdit, že současná etapa krize společnosti představuje zcela očekávaný boj za technologické vůdcovství. USA se snaží zabránit Ruské federaci a ČLR převzít roli USA. Tento boj reprezentuje i dnešní zatčení dcery zakladatele Huawei (Ren Zhengfei), Sabriny Meng Wanzhou, v Kanadě a předpokládané její vydání do USA. Ale i projev šéfa MI6 Alex Youngera na Univerzitě St. Andrews, kde mimo jiné, po mém doporučení, studovala moje dcera. Přikládám oficiální verzi referátu zveřejněnou Foreign & Commonwealth Office, Secret Intelligence Service a Alex Younger 3.12.2018 . V podstatě - Nic nového. Přesto doporučuji si nastudovat formu a obsah referátu a vystoupení Alex Youngera a provést srovnání s formami a obsahem zpráv BIS určených pro veřejnost a vystupováním bezpečnostních služeb ve stínu veřejnosti, aby nebylo pochyb o tom, komu slouží poslední ne-aféra, obviňování ze špionáže, vyvolávání strachu ve veřejnosti a nenávisti ke konkurujícím společnostem.

Voják ví, že může vymýšlet a plánovat strategii a taktiku pouze proti vojákům – nepříteli. Nemůže ji vymýšlet proti teroristům. Proto se stalo NATO obětí svého jednání. Uměle vytvořený nepřítel v podobě RF v době, kdy vysoce placení důstojníci a poradci ignorovali s pomocí lidské chamtivosti a falešných ambicí technologický vývoj v ČLR funguje jako bumerang.  Fake v podobě RF se dnes doplňuje novým fakem, v podobě ČLR. Ignoruje se absolutní nutnost mezinárodní spolupráce v době hybridní války v podmínkách UI. (John McCarthy. What Is Artificial Inteligence? A také URL: http://www-formal.stanford.edu/jmc/whatisai.  Silná a slabá UI, NBIK a dosud nezveřejňované technologie, jsou subjekty války (ne vojáků proti vojákům) vyplívající z nezodpovědného akceptování falešných ambicí moci (impéria) a nepředvídatelných, pouze představitelných nebezpečí, schopných vyhladit hloupnoucí lidstvo konzumní společnosti.

Jestliže v průběhu 4 a 5 technologického řádu se systém vyvíjel a držel s pomocí USD, financování na dluh a konzumismu, to v 6 technologickém řádu se jedná pouze o schopnosti, vzdělání vychovaného člověka a etiku. Jenom vychovaný a nově vzdělaný člověk bude schopný řídit proces, ve kterém hlavní roli hrají UI, kognitivní computing (CC) a machine learning (ML). A bude vědět, co to je Gartner's Hype Cycle (URL: https://goo.gl/ukc7Mu )

Na tomto místě připomínám, že parní stroj nevynalezl James Watt (1736 – 1819), ale Ivan Ivanovič Polzunov narozený v Ekaterinburgu (1728 – 1766). James Watt parní stroj pouze vylepšil. Východ z mechanického světa představuje tranzistor, společný vynález z roku 1956, William Bradford Shockley (1910 – 1989), John Bardeen (1908 – 1991) a Valter H. Brattain (narozeného v Číně 1902 – 1987) a ne počítač. Za vynález všichni získali 1956 Nobelovu cenu za fyziku.  Shockleyova snaha obchodně využít objev vedla ke vzniku Silicon Valley. Jako třetí připomínám Moorův zákon. Empirické pravidlo o exponenciálním růstu výpočetního výkonu obvodů v elektronice zní: Počet tranzistorů, které mohou být umístěny na integrovaný obvod, se při zachování stejné ceny zhruba každých 18 měsíců zdvojnásobí.

Doporučuji se seznámit s obsahem URL: https://habrahabr.ru/company/1cloud/blog/282377/ a uvědomit si, že k roku 2015, kdy jsem skončil se sledováním vývoje digitální informace vytvořené člověkem, její objem dostihl 4 zettabyte, k roku 2020 se očekává 40 zettabyte (1 zettabyte = 10 na 21 byte, 1 trilion gigabyte, a nemá to nic společného s interpretem písní Bytes Zetta). Přitom 90 procent informace bylo vytvořeno za posledních 5 let (2010 – 2015). V současné době hodnotí úroveň informačně - komunikačních technologií (IKT) v jednotlivých státech International Telecommunication Union (ITU). Podle, Measuring the Information society 2016, první místo drží Korea, SRN 12, USA 15, Čína – Macau 28, ČR 32, RF 43, ČLR celkově 81 místo. Tabulku uzavírá Niger na 175 místě. K internetu je připojeno cca 45% populace Planety.

Jako minimum k porozumění cesty do budoucnosti s hybridními válkami, připomínám Internet of Things (IoT - Gartner (z 2012) : The Internet of Things is the network of physical objects that contain embedded  technology  to  communicate  and  sense  or  interact  with  their  internal states or the external environment),  Industrial Internet of Things (IIoT), M2M a integraci protokolu IPv6. URL:http://postscapes.com/what-exactl-is-the-internet-of-things-infographic.

O významu IoT, například v distančním sondování, jako strukturálního prvku obrovských mono-měst, optimalizace spotřeby energie, apod.), hodnotě IoT (k 2020 v odhadované výši několika trilionů USD) a IIoT (zvýšení efektivity a optimalizace procesů apod.) nebudu psát. Mohlo by to znít pro některé čtenáře jako fantazie. URL: http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/ misr2015/MISR2015-ES-E.pdf.

V kontextu uvedeného se nachází CCEIC (cloud computing (CC), hluboké porozumění procesů v ekonomice (E), modelování generátorů hodnocení (multidimenzionální účetnictví apod. (I) a kognitivní vlastnosti systémů (C), webové technologie (Web 1.0, 2.0,3.0,4.0, sociální, kognitivní, sémantické aj.), a také blockchain. Jednoduchost myšlenky blockchainu – obrovské množství dat bez centralizovaného řízení – představuje vážné nebezpečí pro současný hospodářsko – finanční a politický systém s velkým množstvím zprostředkovatelů. Proto nabízí blockchain tolik otázek. URL: https://goo.gl/vNm85f , Swan Melanie: Blockchain: Blueprint for a New Economy. O'reilly media inc. USA, 2015, p.152 a další.

Blockchain je podle mého přesvědčení nutno hodnotit v souvislosti s novými kompetencemi člověka, novými materiály a v neposlední řadě konvergentními a kvantovými technologiemi. Již zde se nabízí otázka: Jaký vliv má a bude mít další technologický rozvoj blockchain na příklad na mezinárodní vztahy, hybridní válku a vývoj států a společenství, která nemohou formulovat a realizovat trendy? K takovým státům patří t.č. i ČR. Otázka je důležitá, protože technologický rozvoj neřeší otázku etiky. Bez ní není budoucnosti. O ní jsem se krátce zmínil i v referátu. Doporučuji také seznámit se s prací Helen Margetts, Peter John, Scott Hale, & Taha Yasseri, Political Turbulence: How Social Media Shape Collective Action —2015 http://politicalturbulence.org

Špionské hysterie dnešních dnů patří do kategorie fake news (protože špioni byli, jsou a budou a podrobnosti zpráv by měl znát pouze prezident, premiér a několik lidí kolem nich), a do kategorie tzv. měkké síly. Touto tématikou se zabýval a možná i ještě dnes zabývá Ray Cline, americký rozvědčík a vědec, ale i Joseph Nye (1937), americký politolog, teoretik mezinárodních vztahů a jeden z hlavních představitelů neoliberálního institucionalismu. Znalost jeho prací, například Bound to Lead: The Changing Nature of American Power, Soft Power: The means to success in world politics představuje nezbytnost k porozumění dění ve světě, podobně jako znalost prací zakladatele Institutu Alberta Einsteina, Gen Sharp (1928).Například The Politics of Nonviolent Action (1973) a From Dictatorship to Democracy, A Conceptual Framework for Liberation (2010). Zmiňuji se o Gen Sharpovi, protože jeho práce obsahuje minimální ideologizaci, typickou pro mnohé politology a komentátory, a maximum technologických prvků a návodů schopných změnit režim. Proto je dílo dvojsečné a nutné znát nejenom odhodlaným změnit režim ale i těm, kteří ho chtějí za každou cenu udržet.URL: http://www.diplomacy.edu/resources/books/reviews/soft-power-means-success-world-politics a URL: http://www.aeinstein.org/wp-content/uploads/2013/10/АВЕВ_Russian.pdf

Měkká síla umožňuje mnoho druhů akcí, podobně jako překlad tohoto dvousloví. V EU se chápe jako koordinovaná síla, v ČLR, jako moudrá síla (odvozená z učení Konfucia, strategické kultury a stratagemů). Pro malé země, jakou je ČR představuje měkká síla synonym efektivity vztahu mezi omezenými zdroji vlivu, diplomatickým úspěchem a inovací. Podle mnoha profesionálních analytiků klíčovým rokem měkké síly byl 2010, kdy došlo k přechodu od debat ke kvantitativnímu a kvalitativnímu hodnocení a nasazení měkké síly.

Zájemci o problematiku měkké síly se mohou seznámit s hodnocením států využívajících měkkou sílu, například, 2014-2015 Global Ranking of Soft Power, nebo hodnocením britské PR agentury Portland, nebo Anholt-GFK Nation  Brand  Index. Neexistuje jedna jediná, všeobecně akceptovatelná metoda hodnocení, za to ale pět parametrů: Kultura, politické hodnoty, zahraniční politika, business a inovace, vzdělání. První místo v aplikaci měkké síly v roce 2014 – 2015 držely USA, druhé SRN, třetí UK. ČLR obsadila 19 a RF s ohledem na rusofobii klesla na 31 místo. O hodnocení ČR se nehodlám zmiňovat. V kontextu měkké síly se nabízí otázka: Zůstane vůdcem v aplikaci měkké síly Západ, nebo ne? Míním tím například 19 místo ČLR, protože všech prvních 10 míst drží západní státy, mimo ČR. Nemohu se z prostorových a časových důvodů věnovat odpovědí. Proto pouze připomínám několik postřehů. Očividné: Vystoupení předsedy KS v roce 2007 na 17. sjezdu KS ČLR, založení a působení více než 320 institutů Konfucia ve světě, televize CCTV, abych jmenoval alespoň tři. Méně očividné, také tři: Koncept harmonického soužití ve světě, sousedská diplomacie a diplomacie s úsměvem. To vše, jak se mi jeví, je deficitem západní diplomacie.

Z uvedeného mála vyplývá, že koncept měkké síly ČLR se liší od západního konceptu svojí šíří a hloubkou. Proto nabízí čínský koncept měkké síly mnoho možností, především postavených na dvou čínských principech: 1) Všechno měkké se drží nad tvrdým. 2) Síla státu se nezakládá na součtu měkké a tvrdé síly, ale na schopnosti vůdců nechat síly vzájemně působit. Proč se zmiňuji o čínském konceptu měkké síly? Protože jedna síla nemůže samostatně existovat a působit od druhé. Čínský sen a čínská kultura proto nedávají reálné šance na vítězství bloku států a civilizaci, která se upsala přepisování dějin, zbavování se rozmanitosti, kulturní a jazykové různorodosti a neuvědomuje si poznání Konfucia, které do života Číňanů zakotvil mimo jiné předseda Mao písmem: Jeden obrázek nahradí 1000 slov.

Sinofobie, podobně jako rusofobie, potvrzuje kvalitativní rozdíl v nasměrování měkké síly: Západ oslovuje primárně nespokojené, ČLR oslovuje primárně spokojené. Již proto bude důležitost a strategický význam měkké síly dále růst. To indikují doktríny zahraniční politiky vedoucích států a také vývody z prací Lakhani K., Panetta J. The principles of Distributed Innovation // Innovations:  Technology, Governance,  Globalization Summer  2007,  Vol.  2,  No.  3: 97-112 nebo Naisbitt  J.  Global  paradox:  The  bigger  the  world  economy  the  more powerful its smallest players. —N.Y., William Morrow & Co., 1994.

V kontextu zamyšlení nad bezpečností se nachází problematika řízení v informačním prostředí, včetně tvorby tzv. nezbytného veřejného mínění, anglicky tzv. grassroots. Ale i program Visone k sledování (77 resortů) (http://digdipblog.com/2014/05/). 1. UK, 2. PL, 3. USA, 4. SRN, 6. RF, 10. Slovensko. Kdo chce vědět více o sledování a hodnocení států v efektivním využití e-diplomacie a sociálních sítí v diplomatické praxi měl by vědět, že s pravděpodobností hraničící s jistotou, první systémovou analýzu Twitter provedla francouzská agentura AFP. Více se leze dovědět na http://ediplomacy.afp.com (fungoval do 2015, proč dnes ne? Kdo ví, ať odpoví), nebo https://digdipblog.com/2014/03/ (Ilan Manor, březen 2014). Pro srovnání se nabízí Izrael: URL:http://digdipblog.com/2015/10/26/six-degrees-of-foreign-policy-narration/ a podobné zdroje.

Co indikují uvedené odkazy? Zvýšení efektivity sociálních sítí způsobuje (ne však rozhodujícím způsobem) účast vedoucích politiků a zahraničních misí. Zmiňuji se o tom, protože sociální sítě jsou bází crowdsourcingu. Ten slouží nejenom pro získání financí na projekt, ale i v zahraničně politickém smyslu, ve smyslu Neysbitova paradoxu (například Snowden, Assange apod.), a ve smyslu definice noosféry (Vladimira Ivanoviče Vernadsého 1863 – 1945). Jeho práci jsem věnoval několik článků a část knihy Souhlasu netřeba (ISBN 978-3-00-052470-7).

Byly to USA, kdo zavedl e-diplomacii na konci minulého století, kdo založil Digital  Outreach Team, Dipnote, Diplopedia, Bureaupedia (pro potřeby FBI), Intellipedia (jiné bezpečnostní služby),  DoDTechipedia (pro potřeby MO),  America. Gov,  eJournal  USA,  Weekly Newsletter, Student Corner. Matkou, která položila filozofický základ e-diplomacii, byla pravděpodobně Ann Mary Sloter, od 2009 do 2011 ředitelka politického plánování US Department. Více: Power in the Networked Century, https://www.foreignafairs.com/ articles/united-states/2009-01-01/americas-edge. Méně známým širší veřejnosti je systém tématických společenství Communities@State, profesionální síť amerických diplomatů zvaná Corridor (v provozu od 2011, Virtual Student Foreign Service (od 2009 po iniciativě Hillary Clinton (http://www.state.gov/vsfs/209292.htm) a v neposlední řadě i The  Social Media Hub, jedno z hlavních oddělení e-diplomacie, vyhodnocující profesionálně sociální sítě a všechna síťová společenství.  Více: Digital Outreach Team (www.state.gov/iip/programs/), nebo U.S. Public Diplomacy Actions Needed to Improve Strategic Use and Coordination of Research. GAO Report. 2007.

Trendy v rozvoji IT, konceptů bezpečnosti a e-diplomacii indikují priority: knowledge management, public diplomacy, information management, consular communications and response, disaster response, external resources, policy planning a samozřejmě svoboda internetu. Vše je doprovázené mobilní a digitální diplomacií, systémem misí a řízení, globální infrastrukturou, vůdcovstvím a řízením.
(http://www.state.gov/documents/organization/220034.pdf)

Uvedené indikuje cestu od post - pravdy (Post – truth  politics.  Art of the lie. http://www.economist.com/ news/leaders/21706525-politicians-have-always-lied-does-it-matter-if-they-leave-truth-behind-entirely-art) k post fake, neboli modernímu tmářství. (https://www.buzzfeed.com/craigsilverman/viral-fake-election-news-outperformed-real-news-on-facebook?utm_term=.ciG1W7qod#.rjD2pxLgA.  Na cestě k post fake jsou objekty (OCP – objekt cílového působení, tj. vše, co lze napadnout a ovlivnit) a subjekty (státy, spojenectví, koalice apod.) a informační model (IM OCP).  Využití manipulačních efektů vyhledávajících zařízení  (SEME – search engine manipulation effect) včetně  Google’s Search Algorithm a další dokazují, jak nebezpečné jsou on-line vyhledávající systémy pro člověka, stát a mezinárodní vztahy.

V závěru se zmiňuji o komuniké Varšavského summitu (8 - 9.7.2016), ve kterém lze najít min. 6x pojem hybridní (válka jako kolektivní obrana), o absenci právních norem, kterou potvrzuje Tallin Manual (2013), v jehož druhém vydání (únor 2017) se bezpochybně legalizuje militarizace kybernetického prostoru, a v neposlední řadě o European Center of Exellence for Countering Hybrid Threats, nemluvě již o cvičeních Cyber Coalition (2016) a největším v historii IT Locked Shields (2017) s použitím live fire cyber defence.

Uvedené a mnohé neuvedené indikují, i bez znalosti historické a vědecké analýzy mezinárodních vztahů, nebo kognitivní, situační, systémové a jiné analýzy, že se pohybujeme na více než tenkém ledu komplexní války religiózní, hospodářské, vojenské, legislativní, vědecké a sociokulturní. Její průběh urychluje rozpad Westfálského systému, mezinárodních a mezilidských vztahů a nedovoluje si zatím představit jejich mírovou transformaci. Jeví se mi, že Maslowova pyramida (hierarchie lidských potřeb - fyziologické potřeby, potřeba bezpečí a jistoty, potřeba lásky, přijetí a sounáležitosti, potřeba uznání a úcty a potřeba seberealizace), kterou definoval americký psycholog Abraham Harold Maslow v roce 1943, našla své uplatnění pouze v IT a ne v naší společnosti. Nedělá proto smysl brát různé zveřejněné zprávy a poplašná varování slouhů bezpečnostních služeb vážně.

Vážně ale se musí brát vývoj IKT (informační komunikační technologie), s ním spojené, těžko představitelné následky pro člověka, jeho okolí a Planetu. O společnosti se státní, korporativní a autocenzurou, nemluvě.
V kontextu IKT a obav občanů EU se mi jeví potřebným nabídnout občanům veřejn informaci o nové moci EU – Lisa, a o dnes, k odsouhlasení v Bruselu předloženém, E –Evidence Verordnung. Bude li E – Evidence Verordnung přijato, členský stát EU ztratí moc a kontrolu nad spoluprací se státem obviňovaného. Kromě toho budou špehové a dobrovolní spolupracovníci policí typu Google, Paypal, Facebook a podobní, pracovat v konjukturním prostředí. To je dobré pro akcionáře, finanční spekulanty a lidé konající ve stínu. Aby toho nebylo málo, budou se vyšetřovat obvinění a věci bez kontroly státu, které mohou být, nebo nejsou trestné v jiném státě EU. Od potratů až do uměle vytvořených deliktů provokacemi, nutných pro vedení boje s politicky nekorektními, jinak politicky nebo sexuálně orientovanými občany, je cesta dlouhá. E – Evidence Verodnung neobsahuje informační povinnost. Tím bude E - Evidence přímo působit a urychlovat transformaci k diktatuře se všemi představitelnými a těžko představitelnými následky, nejenom pro občana a EU.

Proto existuje potřeba prevence a přípravy nového člověka formou výchovy (v rodině) a formou nového typu vzdělání mladé generace. S pravděpodobností hraničící s jistotou, nebude se RF vzdávat nebo modifikovat rakety 9M729, přijme výzvu USA spojenou s odstoupením od INF bez emocí, podobně jako UK nezastaví investici do ponorek ve výši 400 mio GBP, a ČLR se nevzdá programu Made in China 2025. Předpokládám, že ani poslední zpráva BIS neobsahuje faktologický popis pasti, do které jsme se dostali, její funkci a jak se z pasti dostat živými. Především našim dětem a vnukům. Nevím nic o tom, že by obsahovaly návod vůdcům a veřejnosti, jak žít a vládnout beze strachu a nejistoty v souladu se zákony přírody. Nesdělují nic o budoucnosti. Proto: Nic nového. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell


Anketa

Měla by být Markéta Pekarová Adamová odvolána z funkce předsedkyně Sněmovny?

Ano 44%
transparent.gif transparent.gif
Ne 18%
transparent.gif transparent.gif
Je mi to jedno 38%
transparent.gif transparent.gif