Petr Fiala.: Novoroční projev předsedy vlády Petra Fialy

PROJEV

2. ledna 2022 - 07:00
Vážení spoluobčané,

děkuji vám za důvěru a za tuto možnost promluvit k vám poprvé v Novém roce jako předseda vlády naší republiky.

Budu k vám mluvit zcela otevřeně, protože věřím, že to je jediná cesta, jak můžeme začít řešit naprostou většinu problémů, které nás trápí.

Politiky si určitě nevolíte proto, aby vám – jak se říká – lakovali věci na růžovo, ale proto, aby vaše problémy správně pochopili, pojmenovali a dokázali je vyřešit.

Taková byla ostatně i naše nabídka v podzimní volební kampani, díky které jsme před dvěma týdny sestavili novou vládu České republiky.

Je první den roku 2022 a já pro vás bohužel nemám mnoho dobrých zpráv. Tento rok bude pravděpodobně jedním z nejsložitějších a nejtěžších od vzniku samostatné České republiky.

Budou nás trápit problémy, které přicházejí zvenku, ale i problémy, které jsme si zavinili sami, hlavně tím, že předchozí vláda jen málo dbala na naši budoucnost. A doslova žila ze dne na den.

Chovala se, jakoby Česká republika nepotřebovala akutně řešit nové zdroje energií pro naše domácnosti a náš průmysl. Jakoby neustálé zadlužování naší země nemohlo nikdy způsobit inflaci. Inflaci, která dnes bohužel začíná vážně ohrožovat naše úspory a v krátkém čase může ohrozit i pracovní místa a zastavit tolik potřebný ekonomický růst.

Ceny energií, inflace – neboli zjednodušeně řečeno drahota – a covid. To jsou tři vážná nebezpečí, kterým bude Česká republika čelit v tomto roce.

S trochou nadsázky můžeme říct, že vlády mohou hodně věcí rychle pokazit, ale náprava trvá zpravidla mnohonásobě déle. Odsouvat problémy na další volební období je totiž vždycky jednodušší, než kousnout do kyselého jablka a začít je řešit. Ale naší zemi nyní nic jiného nezbývá, protože každý den se naše problémy budou už jenom zvětšovat.

Sami víte, že jsme začali pracovat od prvního okamžiku po jmenování nové vlády a naší práci jsme se věnovali i v průběhu Vánoc. Ale i když nám toto tempo vydrží po celý tento rok, budu rád, pokud vy první pozitivní výsledky našeho snažení pocítíte už na jeho konci.

Vyhrát nad inflací totiž bohužel nelze ze dne na den. Zdědili jsme rozpočet s dalším obrovským schodkem, na jehož zaplacení si budeme muset opět půjčit. V těchto dnech se ho snažíme seškrtat alespoň na únosnou míru. Abychom ukázali, že to s řešením inflace myslíme vážně. A já vám chci slíbit, že budeme hledat úspory zejména tam, kde to přímo nepocítí naši občané. Máme totiž zbytnělý a těžkopádný stát, jemuž rozumná redukce jen prospěje.

Někteří ekonomové jsou skeptičtí a říkají, že se inflaci nepodaří zkrotit, dokud se nepodaří dostat pod kontrolu ceny energií. To je téma, které si ale vyžaduje i mezinárodní řešení. Na jedné straně je zde Rusko, které se snaží Evropu vydírat a dokonce dává najevo, že je připraveno i na ozbrojený konflikt. Na druhé straně tu máme významné evropské státy, které se rozhodly investovat do nezávislosti na fosilních palivech, a to takřka za každou cenu.Obojí nám může přinést problémy, pokud náš hlas, hlas České republiky, nebude slyšet a pokud nebudeme dostatečně bojovat za naše ekonomické a bezpečnostní zájmy. Chtěl bych ale se vší vážností varovat před různými politickými spasiteli a populisty, kteří budou chtít této situace zneužít a budou vám tvrdit, že řešení je jednoduché. Že stačí něco odmítnout nebo odněkud vystoupit. Není to pravda. Složité problémy přece nikdy nemají jednoduchá řešení.

Naše vláda bude muset trpělivě a tvrdě pracovat, hledat v Evropě spojence, přesvědčovat partnery. Ale také konečně pohnout s výstavbou jaderných bloků a taky podpořit investice do dalších rozumných obnovitelných zdrojů. To je cesta, jak z energetické krize ven. Její alternativou je jen zaostalost a chudoba. A to přece nikdo nechce.

Významnou šanci, že se nám podaří uspět, nám dává i fakt, že naše země bude v tomto roce předsedat Evropské unii. Několik měsíců budeme více slyšet, více vidět a náš názor bude mít větší váhu. Je jen škoda, že tato velká mezinárodní příležitost nebyla našimi předchůdci dostatečně pochopena a nebylo uděláno dost pro to, abychom ji dobře využili. Naše nová vláda nyní, vlastně na poslední chvíli, dává dohromady zdroje, experty i program a to proto, abychom předsednictví zvládli se ctí a abychom byli schopni prosadit v Evropě to, co Česká republika v blízké budoucnosti životně potřebuje.

Jak už jsem zmínil, bude to dlouhá a náročná cesta. Zdražování energií a krachy dodavatelů mohou mezitím, během následujících měsíců, dopadnout na tisíce rodin. Chtěl bych jim slíbit, že vláda udělá všechno proto, aby nezůstali bez pomoci. Příprava podpůrných programů pro lidi, které ohrožuje energetická chudoba, byl jeden z prvních úkolů, které jsem svým kolegům hned po jmenování naší vlády zadal.

Závěrem mi dovolte říct několik slov k tématu, které nás všechny poslední dva roky zneklidňuje, vyvolává obavy, ale už i unavuje. Ano, tím je covid. Snažím se být v této věci realista. Dlouhodobě zastávám názor, že s covidem je třeba se naučit žít. To ale vyžaduje nasazení na obou stranách. Jak na straně vlády, tak na straně občanů. Za vládu vám mohu slíbit, že se budeme snažit, aby všechna nezbytná opatření byla maximálně rozumná, přiměřená a předvídatelná.

Ale něco může proti covidu udělat každý z nás, my všichni. Samozřejmě vedle očkování, které je proti covidu tou hlavní společnou ochranou. Máme za sebou Vánoce, svátky, kdy se setkáváme  s rodinou a s přáteli. Chovejme se prosím i po celý letošní rok všichni k sobě navzájem jako se chováme k rodině a k přátelům. Jako se chováme k těm, na kterých nám záleží a vůči komu občas neváháme udělat i ústupek na úkor vlastního pohodlí. Nejsme totiž navzájem cizí lidé. Jsme všichni občané České republiky, cítíme k sobě sounáležitost a máme k sobě navzájem i odpovědnost.

Je určitě vždycky lepší hledat to, co nás spojuje, než žehrat na to, co nás rozděluje. Platí to v domácí i v mezinárodní politice, ale platí to i pro vztahy mezi sousedy, kolegy na pracovišti, v rodině. Věřím, že máte stejnou zkušenost.

Jsem naprosto přesvědčený o tom, že všechny problémy – i ty veliké, o nichž jsem dnes hovořil – lze nakonec právě společným úsilím vyřešit. A pokud je dokážeme vyřešit správně a včas, bude to pro naši zemi, její ekonomiku a celou společnost znamenat velký posun kupředu. Česká republika má právo patřit mezi nejvyspělejší země světa. A já vím, že tam patřit bude.

Přeji vám, abyste rok 2022 prožili co nejlépe. Za sebe i za celou vládu Vám mohu slíbit, že pro to uděláme vše, co bude v našich silách.

Šťastný Nový rok!

Petr Fiala


Anketa

Je podle Vás vysílání České televize objektivní a vyvážené?