Jan Zahradil: Ochrana autorů ano, ale ne za cenu ohrožení internetu

KOMENTÁŘ

Důsledná ochrana autorských práv a boj proti internetovému pirátství jsou nezbytné.

26. března 2019 - 07:00
Proto jsme na podzim loňského roku souhlasili s tím, aby návrh směrnice o ochraně autorských práv na internetu putoval do vyjednávání mezi Radou EU, Evropskou komisí a Evropským parlamentem. Doufali jsme, že se podaří dosáhnout rozumného kompromisu, namísto zvyšování byrokraticko-administrativní zátěže, tak typické pro EU.

Bohužel šance na podstatnou změnu či dokonce vypuštění kontroverzních článků 11 a 13 zůstala při jednáních mezi Radou EU, Evropskou komisí a parlamentem nevyužita. Došlo jen ke kosmetickým úpravám. Zejména článek 13 v sobě skrývá riziko výrazného omezování svobodného přístupu k informacím na tzv. platformách sdíleného obsahu (jako je například Wikipedia).

Proto podáváme před zítřejším závěrečným hlasováním pozměňovací návrhy na vypuštění obou těchto článků. Pokud nebudou schváleny, nemůžeme směrnici podpořit. Jako kompromis jsme ochotni podpořit vrácení směrnice do parlamentních výborů, aby bylo nalezeno řešení přijatelné pro autory i uživatele.

 Jan Zahradil


Anketa

Myslíte si, že by měl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) rezignovat?

Ano 68%
transparent.gif transparent.gif
Ne 16%
transparent.gif transparent.gif
Nevím 16%
transparent.gif transparent.gif