Jan Campbell: Pod stromeček (1)

KOMENTÁŘ

Roční konference (CEWC - The annual Central Economic Work Conference), která se konala v Pekingu od úterý (18.12) do pátku ( 21.12), definovala cestu rozvoje ČLR v roce 2019.

23. prosince 2018 - 07:00
Cílem rozvoje je splnění úkolů zabezpečujících dosažení umírněné prosperity společnosti v hlavních aspektech života občanů k roku 2020. Během konference, které předsedal premiér Li Kche-čchiang (1955) bylo vyznamenáno zvláštní medailí 100 Číňanů a 10 cizinců. Prezident Si Ťin-pching (1953) v rámci CEWC, oslav 40 let hospodářských reforem a v předdveří 40 výročí  od založení diplomatických vztahů mezi USA a ČLR (1.1.1979 transferem diplomatického přiznání z Taipei do Pekingu a tím přiznáním politiky jedné Číny) potvrdil to, co víme: Ničeho nebylo dosaženo lehce… vedení strany získalo hlubší porozumění pro hospodaření a hospodářství v nových podmínkách… nehledě na dosažené, existuje celá řada nových a znepokojujících trendů v externím, komplexním a náročném prostředí, ve kterém tlak působí na ekonomiku směrem dolů.

Bylo to v roce 1978, kdy francouzská módní ikona, Pierre Cardin poprvé navštívil ČLR a kdy vláda ČLR dala start reformám, které pro většinu obyvatel ČLR byly překvapením. Proč? Reformy, podobně jako první Pierre Cardinova módní přehlídka v roce 1979 (v Cultural Palace of Nationalities), a v 1983 otevřený Maxim´s restaurant  (s investicí 3,5 milionů USD v době, kdy průměrný Číňan vydělával 10 USD za měsíc), dlouho přezdívaný jako druhá francouzská ambasáda, nesly obrazy a symboly buržoasní společnosti. Uvedený příklad dokazuje pravdivost představy Pierre Cardina, KS a vlády ČLR, že rozvoj ČLR byl a je nezadržitelný. Až 4 roky později otevřela KFC svoji první restauraci, aby za 30 let jich mohla mít více než 5 tisíc. 40 let reforem dovolilo 740 milionům občanů ČLR opustit chudobu, dosáhnout ročního disponibilního příjmu na osobu ve výši 26,000 RMB (cca 3,768 USD z původních 171 RMB, tj. cca 25 USD) a západním politikům ještě jednou připomenout nutnost si uvědomit obsah pojmu angažovanost, a co opravdu znamená politická, hospodářská a kulturní angažovanost s ČLR: Není to udržování kontaktů a rozhovorů, návštěvy prezidentů, stranických a parlamentních delegací, ale realizace strategie založené na předpokladu, že kontakty, návštěvy a rozhovory povedou ke vzájemně výhodné spolupráci nehledě na skutečnost, že KS ČLR se nevzdá své role a moci. Není dostačující znát noty, podle kterých musíte hrát, důležitější je vědět, proč ony (noty) musejí být hrány.

Bohužel jsem doposud nemohl navštívit různé výstavy a programy věnované 40 letému výročí reforem ČLR v Evropě. Obdržená hodnocení kolegů a známých (například z Londýna) mi však dovolují tvrdit, že prezentace dosažených výsledků byla faktologická, hodnocení návštěvníků upřímná, poznamenaná lítostí (vyplývající ze srovnání vůdců) a snahou věřit, že ČLR nezneužije svoji měkkou a rostoucí vojenskou sílu k porobení Evropy uzavřením nedůstojných smluv, podobných těm, které musela ČLR podepsat v 19. Století na základě přinucení západními mocnostmi. V tomto kontextu, kolo času a krize (v UK, Francii a SRN, abych jmenoval tři v EU), způsobené brexitem a neschopností našich vůdců reflektovat historii a příčiny sociální nespravedlnosti, napomínají UK, ostatním ex-impériím a moderním státům (s mocenskými ambicemi) nutnost vést dialog. Jenom v dialogu s vypracovanými kvalitními argumenty, můžeme porozumět světu a dosáhnout nejlepších rozhodnutí týkajících se osudu naší společnosti. Již Mileťané pochopili, že světu lze porozumět pomocí rozumu, a že pro pochopení a uchopení světového řádu je nezbytné přijít s velkolepou vizí, podobnou té, se kterou přišli Leukippos a Demokritos.V Praze, dne 13. Prosince bylo ve slavnostně vyzdobených prostorách Velvyslanectví ČLR v ČR živo a veselo. Konal se zde Den otevřených dveří pro studenty a fanoušky facebookové stránky čínského velvyslanectví. Akci, na kterou přijalo pozvání 300 hostů, a které jsem se náhodně zúčastnil (nesleduji facebook, protože jsem žádnou stránku nikdy nezakládal) otevřel J. E. Velvyslanec Zhang Jianmin. Mezi pozvanými byli učitelé a studenti vysokých škol (UK, VŠE, VŠFS, ČVUT, Univerzita Palackého (Olomouc), TU Liberec, VŠTE (České Budějovice) a aktivní fanoušci facebookové stránky velvyslanectví. Hosté měli možnost bezprostředně zažít čínskou kulturu a pobavit se s přítomnými diplomaty.

Velvyslanec Zhang ve svém proslovu přivítal přítomné, shrnul úspěchy Číny dosažené během 40 let reforem a otevírání se světu a ohodnotil současné čínsko-české vztahy. Zdůraznil, že spolu s rychlým rozvojem čínsko-českého strategického partnerství se všestranně prohlubuje praktická spolupráce, včetně rostoucího zájmu o Čínu a čínsko-české vztahy, především u mládeže. Ta představuje novou sílu pro pokračování tradičního přátelství a spolupráci. Zřejmě velkou účastí upřímně potěšený velvyslanec Zhang potvrdil svůj talent pro humor, vyjádřil přání, aby přítomní využili tuto příležitost k získání vědomostí a hlubšího porozumění týkajících se Číny. Vyjádřil odhodlání podporovat další rozvoj čínsko-českých vztahů, ukázal přítomným vzorek měkké síly a respekt svoji přítomností na akci až do jejího konce.

Pro mě bylo zajímavé slavnostní vyhlášení výsledků facebookové soutěže esejí na téma Čína. Za napjatého očekávání bylo vyhlášeno, potleskem a společnou fotografií s velvyslancem Zhang odměněno devět oceněných. Nejstaršímu účastníkovi akce bylo osmdesát, nejmladšímu, sedm let. Všem přítomným se líbily ukázky bojového umění, tradiční hudby a práce čínských kaligrafů, tušomalby a další. Z několika pro mne zajímavých mladých účastníků jsem si vybral a oslovil Patrika Novotného, 20 letého studenta matematicko – fyzikální fakulty UK. Již večer, po výměně kontaktů, jsem byl příjemně překvapen mailem, dokazujícím jeho intelektuální a myšlenkovou vyspělost. Přeji Patrikovi zdraví a radost ve studiu a v jeho literární tvorbě a v osobním životě. Sobě přeji setkávat se častěji s mladými osobnostmi, schopnými přesvědčit svým chováním, konáním a myšlením. Proto, jsem na světě rád, jak zpívá Karel Gott, nejenom pro jednu píseň, nebo jednu dívku…ale i proto, že vím, proč se nám vnucuje elektronická pošta: abychom komunikovali s těmi, se kterými nechceme mluvit. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell


Anketa

Měla by být Markéta Pekarová Adamová odvolána z funkce předsedkyně Sněmovny?

Ano 44%
transparent.gif transparent.gif
Ne 18%
transparent.gif transparent.gif
Je mi to jedno 38%
transparent.gif transparent.gif