Svátek má: Michal

Komentáře

Alexandr Vondra

europoslanec (ODS)

Pouze realistická strategie biodiverzity zlepší stav naší přírody

Evropský parlament na svém plenárním zasedání schvaluje Strategii biodiverzity pro rok 2030.

Evropská komise v ní přichází s celou řadou konkrétních požadavků, jejichž cílem je mj. zastavit úbytek druhů, zvýšit pestrost krajiny, obnovit přírodní lesy i vodní toky. Podle poslanců ODS však může fungovat pouze tehdy, pokud tyto cíle budou nastaveny realisticky na úrovni, které lze dosáhnout.

„Jako stínový zpravodaj jsem strategii biodiverzity podpořil a při vyjednávání se snažil o to, aby naplnila svůj cíl, tj. aby zvýšila pestrost naší krajiny, ochránila důležité druhy a zároveň napomohla zvýšit odolnost přírody vůči škůdcům a chorobám. Jednotlivé cíle musí být nastaveny tak, aby byly dosažitelné na úrovni jednotlivých členských států a byly v harmonii se zájmy lidí," uvedl europoslanec Alexandr Vondra.„Strategie navrhuje hospodaření alespoň na 25 % zemědělské půdy v režimu ekologického zemědělství, nebo výrazné snižování pesticidů a dalších chemických látek. Abychom tohoto stavu mohli dosáhnout, je potřeba co nejrychleji umožnit využívání nových inovativních technik, jako je např. cílené šlechtění (tzv. genová editace). Bez těchto nových metod bude mít EU problém s klesajícími výnosy potravin,“ dodala Veronika Vrecionová, členka zemědělského výboru EP.

„Některé prvky této strategie má ve svém programu už zakomponovány naše koalice SPOLU. Týká se to například rozšiřování území se zvýšenou ochranou. SPOLU navrhuje vytvoření dvou nových národních parků a to Národní park Křivoklátsko a Národní park Soutok,“ dodal Vondra.Je řešením krize demise současné vlády?

Ano
transparent.gif transparent.gif
40%
Ne
transparent.gif transparent.gif
27%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
33%