Svátek má: Iva

Komentáře

Věra Tydlitátová

publicistka, politička, judaistka

Pozvedněme hlas

Německá bulvární tiskovina Bild vyšla 25. července s titulní stranou plnou tváří.


Prominentní německé osobnosti pozdvihly hlas proti nenávisti k Židům a Izraeli, která se šíří západními městy jako požár. Na výzvu reagoval prezident, kancléřka a další významné osobnosti. Ozvou se také představitelé našeho veřejného života?

V posledních letech, měsících a týdnech se zvedla vlna demonstrací, mediálních ataků i fyzických napadení, které připomínají německou předválečnou atmosféru protižidovských pogromů a štvavé rétoriky. Nyní vidíme obrazy podobné záběrům z Křišťálové noci v ulicích moderních západních metropolí. Včetně Německa.

Na rozdíl od naší republiky dovedou němečtí politici a intelektuálové i prostí lidé citlivě reagovat na jevy, které vyvolávají z paměti noční můry a vzpomínku na největší ponížení německého národa. „Již nikdy nenávist k Židům!“ ozývá se nejen ze stránek nejčtenějšího německého deníku. Lidé se rozhodli již nemlčet.

V těchto pohnutých dnech, kdy opět probíhají boje mezi Hamásem a Izraelem, kdy se světová levicová veřejnost nekriticky staví na stranu Hamásu, podporují němečtí občané Izrael. Nejde o to, zda tento malý stát na Předním východě dělá chyby jako každý stát, jde o to, že má právo na existenci, na obranu a na spravedlnost. Julián Reichelt píše: „Nesouhlas s politikou izraelské vlády nikdy nesmí být důvodem pro zpochybňování práva Izraele na existenci nebo dokonce právo Židů na život.“ Německý publicista dále poukazuje na množící se symboly a ikony nacismu na sociálních sítích a varuje před tímto trendem.

Nutno říci, že čeští intelektuálové zatím mlčí a věnují se žabomyším sporům a pseudoproblémům. Mnohem častěji se však zdá, že se nevěnují vůbec ničemu. To, co probíhá v mediálním prostoru, není nic jiného, než ideologická průprava na nový holocaust. Neříkám, že k němu nutně dojde, naopak, nesmíme jej dopustit. Ale ta průprava tady je. Bylo by naivní domnívat se, že nejsilnějším hlasem této pogromistické psychózy jsou výlevy neonacistů. Ve skutečnosti jsou nejagresivnější, nejmohutnější a nejvlivnější hlasy levicových kravaťáků a pouličních kraválistů. Ostatně zkoumáme-li trochu podrobněji obrazovou propagandu nacistů, nacházíme v ní známé symboly komunismu. Jde o jedno a totéž hnutí, jen náhodné projevy jsou různé. Ozubená kola, vlající prapory, svalnatí dělníci s kladivy – a nenávist k Židům, není v tom žádný rozdíl.

Není pravda, že boj proti sionismu nebo státu Izrael není bojem proti Židům. To je pokrytecká lež. Hysterie propukající v protiizraelské rétorice má velice daleko k normální kritice jakéhokoliv režimu a vlády. A poví mi některý z těch řvounů, kdože jsou ti nenávidění sionisté? Jsou to snad Marťani?

Němečtí občane se rozhodli již nemlčet. Naši občané zbaběle mlčí a věnují se svým koníčkům.  „V Německu není pro toto šílenství místo,“ píše se v Bildu, „ani dnes, ani zítra, nikdy.“ Zazní stejný hlas také z České republiky?

Obracím se na vás, vážení spoluobčané, ať jste již známé osobnosti, nebo lidé vlivní a vzdělaní, nebo zcela neznámí a živící se prací svých rukou, staří či mladí, obracím se na vás s prosbou, abyste nemlčeli. Již po několik let se zde šíří propagace iracionální nenávisti a lidé mlčí a nechtějí o ničem vědět. Kdy jindy než právě nyní je na čase konečně pozvednout hlas a zachovat se stejně čestně a statečně jako naši němečtí  sousedé?

Věra Tydlitátová