Ladislav Petráš: Pravda, lež a propaganda

KOMENTÁŘ

Tyto tři pojmy ovlivňují náš život každý den. Pokud společnost žije v relativní bezpečnosti, politici občas mluví pravdu, občas občanům lžou.

7. června 2023 - 09:30

Na to už jsme si, bohužel, tak trochu zvykli a řada našich politiků to využívá a zneužívá ke  svému prospěchu. V této relativně poklidné době je propaganda tak trochu v pozadí.

Jakmile se situace ve společnosti vyostří, nebo dokonce pokud je válka na pořadu dne, propaganda nabývá na síle. Stává se dominantní. Zahrnuje v sobě pravdu i lež. Podává jednostranné informace, působí na city, využívá všechny dostupné sdělovací prostředky. S využitím orgánů státní moci, justice a dalších prostředků omezuje svobodu slova, využívá cenzury, likviduje ty sdělovací prostředky, které se staví proti této propagandě.

Cílem této činnosti je zastrašit občany, zahltit je jednostrannými informacemi a co nejvíce omezit možnost konfrontovat sdělované propagandistické informace s informacemi jinými. Výsledkem má být to, aby občané přestali přemýšlet. Lidé musí vidět černobíle!!! To černé je to, co říká náš nepřítel, to bílé je to, co nám říkají naši politici. Prostě: kdo nejde s námi, jde proti nám. Tam, kde se najdou jednotlivci, kteří si lidé uchovali zdravý rozum a nepropadli depresi a strachu, nastupují represe.

To, co jsem napsal výše, to je naše současnost. Dokonce už u nás máme i ty politické procesy. Příklady? Vše se točí okolo války na Ukrajině:
  1. Prostě, tato válka spadla z nebe. Nebyl zde žádný proces připojování Krymu k Ukrajině, nebyl zde žádný Majdan, žádný vliv USA na svržení legitimně zvoleného prezidenta Ukrajiny, žádné omezování lidských práv ze strany ukrajinské vlády vůči rusky mluvícím občanům Ukrajiny. Nebyla zde žádná etapa vyvražďování ukrajinských občanů v Luhansku a Doněcku jen proto, že si chtěli zachovat svůj rodný jazyk – ruštinu. Byla zapomenuta ta skutečnost, že těchto zločinů se dopouštěly jednotky Azov, Galície, Pravý sektor, které samy USA označily za rasistické a neonacistické (Ale po roce své hodnocení změnily. Prostě, tito původně rasističtí a neonacističtí příslušníci těchto vojenských útvarů byli americkými vojenskými instruktory během jednoho roku převychováni na demokraty.).
  2. Vůbec se nepíše o referendu, na základě kterého se Krym připojil k RF. Případně se píše o tom, že referendum probíhalo za přítomnosti ruských mužiků v zelených uniformách a jaksi se pozapomnělo na přítomnost pozorovatelů z různých lidskoprávních i mezinárodních organizací, kteří toto referendum uznali za platné.
  3. Velmi rychle se zapomnělo na Minské dohody, které společně garantovala Francie, SRN a RF. Jen okrajově bylo publikováno přiznání politických představitelů Francie a SRN o tom, že z jejich strany byly tyto dohody brány účelově proto, aby Ukrajina získala čas pro přípravu vojenského napadení RF. To je srovnatelné s postupem Francie a Velké Británie při zradě Československa v rámci Mnichovské dohody s fašistickým Německem.
Takto bych mohl pokračovat ještě hodně dlouho. Prostě příčiny a následky propaganda naší vlády neuznává.Na základě toho, co jsem zde uvedl, si dovolím okomentovat události z posledních dnů a položit čtenářům několik otázek.

Před několika měsíci nás naše oficiální média začala masírovat tím, že armáda RF začala postřelovat dělostřelectvem Záporožskou jadernou elektrárnu. Přitom tato JE byla obsazena vojáky RF. Nikdo si nepoložil otázku, z jakého důvodu by vojáci této armády stříleli sami po sobě? Proč by to dělali a kromě zabití vlastních vojáků vlastním dělostřelectvem se vystavovali jaderné katastrofě? Mimo jiné, na základě těchto údajů začali v této JE působit členové komise OSN, a pokud vím, nepotvrdili tyto skutečnosti.

Poslední událost, ke které došlo včera, je protržení Kachovské přehrady a zatopení rozsáhlých území. Naše státní propaganda, včetně vládních představitelů a prezidenta republiky, okamžitě našli viníka. Viníkem je jednoznačně RF. Důvod je jasný. Jsou to váleční zločinci. Zde je vyjádření našeho MZV: „Ministerstvo zahraničních věcí České republiky je hluboce znepokojeno zprávami o zničení přehrady a elektrárny Nová Kachovka. Rusko dále posouvá hranice své agrese a zcela vědomě ohrožuje životy dalších desítek tisíc civilistů. Tato brutalita musí být odsouzena a potrestána."

A ještě několik vyjádření našich politiků, jak je předkládala naše masmédia:

Útok na přehradu podle českého prezidenta ukazuje, že Rusko se opravdu obává ukrajinské protiofenzivy. „Krok, který udělali, pokud se potvrdí, že to bylo Rusko, a zatím tomu všechno nasvědčuje, tak znamená, že Rusko si opravdu není jisto úspěšností své obrany v případě ukrajinské protiofenzivy,"

Zničení Kachovské přehrady na Ukrajině je akt chování, který má blízko k válečnému zločinu, protože byl spáchán s jasným vědomím, že poškodí civilisty. Českým novinářům to po dnešním jednání tzv. bukurešťské devítky řekl v Bratislavě prezident Petr Pavel.
„Už proto je to závažná věc, kterou bychom rozhodně neměli zlehčovat. Způsobí to nejenom velké problémy civilnímu obyvatelstvu, které se muselo evakuovat ze zasažených oblastí, ale také obrovské ztráty na zemědělské produkci, na zásobování pitnou vodou, a to nejenom oblastí sousedících s Dněprem, ale i na celém Krymu," řekl Pavel.

Položíme si otázku a stručně si na ni odpovědět: komu toto zničení přehrady prospívá vojensky, ekonomicky a politicky?
  1. vojenské hledisko: Protržení Kachovské přehrady zaplavilo již vybudovaná obranná postavení vojsk RF, do značné míry znemožňuje manévr vojky RF. Ze strany RF je zničení přehrady z vojenského hlediska nesmyslné a kontraproduktivní. V případě protiúderu vojsky Ukrajiny je výhodnější ničit tyto vojenské jednotky při překonávání vodního toku, případně zničit tato vojska přílivovou vlnou.
  2. ekonomické hledisko: pokud RF chce získat Doněckou oblast pod svoji trvalou kontrolu, musí předpokládat zásadní ekonomický rozvoj této oblasti. Destrukce Kachovské přehrady zásadním způsobem negativně ovlivňuje energetiku, zemědělskou produkci, životní situaci obyvatelstva, v jejichž prospěch vede RF bojovou činnost, …
  3. politická oblast: dává do rukou nepřítele důležité argumenty o agresivitě svého počínání. Nepřítel – Ukrajina, NATO, USA atd. tuto skutečnost využijí propagandisticky. Například Ukrajina může zdůvodňovat provedení (neprovedení) své protiofenzívy, svůj tlak na NATO a další státy s cílem zvýšit dodávky zbraní, dobrovolníků atd. Jedním z cílů může být i to, aby se zesílila protiruská propaganda. Že to funguje, můžeme vidět v našem politickém prostředí. Myslím, že jsme opět v čele propagandistického peletonu.
Pravda a lež

Není všechno zlato, co se blyští,
Zvláště, když pravda jen kol tvých uší sviští.
Zato lež ta usadí se hned,
Je jednoduchá a netřeba přemýšlet.

Musíš holt jen rozhodnout se
Zda mozek nad pravdou trápit,
Či lež jen jednoduše strávit.

Není všechno zlato, co se blyští,
Zvláště, když kulky kol tvých uší sviští.
Propaganda z černého bílé udělá
A pod pozlátkem schována lebka umělá.

Já vím, přemýšlet, to bolí,
Ale je to stále lepší,
Než od „přítele“ za vštěpovanou nevědomost
Dostávat po hlavě holí.


Ladislav PetrášAnketa

Kdo by měl být novým českým eurokomisařem?