Jan Campbell: Příchod úsvitu

KOMENTÁŘ

Někteří v české kotlině se diví výrokům a doporučení již dnes samo odsouzených mudrců - ex-generálů, někteří rezignují na přijetí informací a dezinformací o pandemii, a někteří vzdávají hold lidem typu Tvrdík & Co,...

23. března 2020 - 07:00
kteří s pravděpodobností hraničící s jistotou nedali nic zpět ze svého podnikání oslabenému státu, který jim to umožnil a dnes využívá jejich služby.

Někteří si neuvědomují možnosti, které situace s pandemií nabízí. K nim patří odstranění a zákaz vedení města a některých čtvrtí typy Hřib & Co, odstranění a zákaz vedení společností se strategickým významem. Takovými jsou privatizované a nezabezpečené nemocnice, jejichž vysoce placení ředitelé požadují od vlády to, co je jejich povinností, ale i Pražské vodovody a kanalizace (PVK a.s.). Pokud vím, nikdo v PVK a.s. nebyl potrestán za doposud x-té během posledních let přerušení dodávek pitné vody na Smíchově (od Santošky směrem k Malvazinkám, posledně ve 12. týdnu t.r.). V neposlední řadě nelze opomenout ty, kteří v mediálním prostoru krmí fake news, paniku, nevzdělanost a nevychovanost.

K fake news uvádím několik faktů pro částečné vyrovnání bilance: 1) Únik viru z laboratoře ve Wu-chanu, patřící k první padesátce nejlepších a nejkvalitnějších laboratoří ve světě, je pouze teoreticky, ne však prakticky možný. Kdo někdy byl nebo je alespoň částečně obeznámen s kontrolou tohoto typu laboratoří, jako je autor příspěvku z dob dlouhodobých pobytů v Novosibirsku a Kolcovo, kde se nachází známý a často citovaný Vektor, ví, o čem píši. Kromě místních existuje dokonce i kontrola mezinárodní. 2) Letální, tj. smrtelné následky jsou v případě koronaviru minimální: ke dnešnímu dni (21.3) cca 3,6% smrtelnost. Pro srovnání uvádím, že v případě blízkovýchodního (tzv. velbloudího) respiračního syndromu smrtelnost byla 34,4%, v případě jihokorejské epidemie 9,6%. 3) Rozšiřované matematické modely bez vysvětlení mohou mít, nebo mají jiný smysl než informovat veřejnost. Již po 6 týdnech epidemie je dokumentárně dokazatelné, že neodpovídají ani veřejně dostupným vědeckým poznatkům. Počet nemocných v epicentru epidemie, dnes pandemie, městě Wu-chan a ČLR nedosáhlo vypočítaných 100 milionů obyvatel.

K panice, jejíž růst se nedá s časem vyloučit, kvůli strašidelným zprávám z Itálie, Španělska, Velké Británie a Francie, o USA nemluvě, by stačilo veřejnosti vysvětlit, že: 1) Hraniční kontrola v současném politicko – hospodářském systému je objektivně nedostatečná. Přeshraniční zaměstnanci by měli být doma, kde by jejich domov nebyl. Musí se rozhodnout sami a ne chtít tancovat na dvou svatbách ve stejnou dobu. Z tohoto hlediska hodnotím zavedená omezení jako falešný soucit a slabost vedení krizového štábu. 2) Děti (do 12 let) a mladiství (od 12 do minimálně 18 let) patří do rizikové skupiny, nehledě co bylo sdělováno. To i proto, že se i u nich může projevit slabý nebo nevýznamný (na první pohled) průběh. Je proto potřeba být připraven na případy jejich onemocnění z mnoha důvodů: A) Imunita po onemocnění ani případném budoucím očkování nebude trvalá a stabilní, jako není u chřipky. Proto se chřipkové vakcíny modifikují každých šest měsíců. B) Antropologicko – sociálně – psychologické důvody mají prokazatelně vliv na šíření koronaviru. Ten není stabilní, může se šířit mimo jiné i fekáliemi a biologickými tekutinami (sliny a podobně). C) Při nošení roušky musí být splněny současně tři základní pravidla: 1) Vědět, že ochranná rouška nedává garanci a není panacea (prostředek, který je schopen léčit choroby, případně ovlivnit široké spektrum chorob). Je ale lepší než nic. 2) Ochranou roušku se musí člověk naučit správně nosit, protože nesprávné nošení škodí prokazatelně více, než pomáhá. 3) Člověk si musí uvědomit, že rouška je efektivní pro nemocného více, než pro zdravého.

K nevzdělanosti a nevychovanosti si dovoluji několik slov a faktů: Historie virů, onemocnění, následků a co nás čeká, a co nás nemine, je stará a dlouhá. V moderní době a s ohledem na informační terorismus spojený s pandemií je potřeba si uvědomit, že moderní historka s virusy začala v roce 1965 ve Velké Británii s pomocí BBC a objevem kmene člověka (embrya) b814. Do dnes se tvrdí, že se ho prý nepodařilo uchovat. Věřícím buď pomoženo. Nevěřícím doporučuji samo vzdělání včetně faktologie případu Skripal a jeho dcera.

V taxonomii (biologie), to jest vědy, která se zabývá teorií a praxí klasifikace organismů, současný koronavirus patří do čeledi Coronaviridae. Jedná se o čeleď virů z řádu Nidovirales. Jsou to obalené jednovláknové RNA viry s pozitivní polaritou. Nejznámější z nich jsou koronaviry způsobující nemoc SARS-2002 (syndrom náhlého selhání dýchání), MERS-2012, odpovědný za podobně vysoce smrtelnou nemoc a současný koronavirus tzv. SARS-CoV-2. K podčeledi zvané Orthocoronavirinae patří rody Alpha,-Beta,-Delta,-a Gammacoronavirus. Betacoronavirus obsahuje nejnebezpečnější viry pro člověka. Současně připomínám nevědecké označení z minulosti tzv. velbloudí chřipky. Prakticky to je MERS.


Nevzdělanost veřejnosti, co se týče pandemie koronaviru, podporuje i skutečnost nevysvětlení médii, že ryby, zmije nebo létající myši a ptáci nejsou podle vědeckých důkazů přenášeči tohoto viru na člověka. Není potřeba zakazovat lov na ptáky, který by mohl někdo navrhnout. Koronavirus je starý známý veterinářům. Jejich hlas nějak neslyším. Podobně jako neslyším prakticky nic o pangolins, česky luskouni.  Vyprávění o nich by mohlo být zajímavé dětem a mladistvým doma a v distanční výuce, na příklad v rámci úvodu do antropologie.

Jedním z výsledků 17. konference CoP17 CITES (Conference of the Parties of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), která se konala v Johannesburgu v září 2016 je zařazení osmi druhů luskounů do speciální ochrany z přílohy 2 do přílohy 1. Zmiňuji se o luskounech, protože jsou chráněny, jsou považovány za kulinářskou delikatesu a mají prověřené a efektivní léčebné působení proti mnoha onkologickým onemocněním. Nevím nic o tom, zda trh s exotickými produkty a zvířátky v české kotlině byl v minulosti pod důslednou kontrolou, a jestli ne, zda byl alespoň v této době zkontrolován, a případně jak. Existují totiž speciální kurzy pro celníky na toto téma.Ke vzdělání veřejnosti počítám nutnost vědět, že již 7. ledna t.r. Rusové zjistili sekvenci koronaviru z Wu-chanu. Nezmiňovat se o této skutečnosti je levná rusofobie. Obviňovat ČLR z utajování je čistá lež. Podobně je nutné vědět širší veřejnosti, že Rusové mají diagnostiku, která se dělá na místě a v krátké době. V úvodu příspěvku zmíněném Vektoru se t.č. provádí tzv. expertní diagnostika, tj. zcela něco jiného, než ta nabízená u nás, možná díky Bohu, ne plošně. Rusofobové nebudou rádi číst, že již k 15. lednu t.r. byly všechny regiony RF vybaveny dostatečným množstvím kvalitních molekulárních genetických testů, testovacích systémů a plazmy, že v RF je (autoru příspěvku osobně známo) minimálně pět efektivních preparátů proti koronaviru a že existuje možnost použití UV lamp. Pro úplnost uvádím, že k 17.3. t.r. bylo vyrobeno v RF 13 variant vakcín, vědci placenými ve výši zveřejňovaného důchodu v ČR. Zde se dotýkám politiky a cynismu hospodářského systému RF.

V této souvislosti připomínám, že v RF prakticky všechny veřejnosti dostupné přístroje na intersticiální (mezitkáňové) onemocnění (v ceně cca 20 tisíc Euro, cca 1.8 milionů rublů) byly vykoupeny tzv. oligarchy. Ti si instalují vlastní VIP reanimační centra a snaží se zabezpečit si smluvně lékařskou péči na případ onemocnění. Není proto divu, že byla vyslovena hrozba odnětí licence lékařům v případě narušení lékařské etiky. Znárodnění výroby strategických produktů a technologií a státní zdravotní peče jsou v zájmu občanů každé civilizované společnosti. Nemá to nic společného s omezením soukromého vlastnictví.

Ke vzdělání veřejnosti počítám i rozlišovat mezi vakcínovým preparátem, jehož výroba trvá minimálně 18 měsíců, podléhá klinickým zkouškám na neškodlivost a následky, efektivitu (ideálně v epicentru a ne v čisté nemocnici) apod., a vakcínovým přípravkem. V případě koronaviru je jich dnes více než 100. Je nutné si připomenout možnost, že nový lék nebude pro všechny. To i proto, že budeme mít co dělat s nestabilní imunitou, opakovanými onemocněními (ke dnešku 195 případů, což je hodně), nerovnoměrnou disciplínou zájemců navštívit ČLR a jiné rizikové státy nebo zájemců přijímajících návštěvy z ČLR a odjinud.

Varovný a současně poučitelný příklad vedle SRN, Itálie, ale i ČR nabízí Bělorusko. Tam je zatím 69 případů onemocnění, 15 propuštěných z nemocnic a žádný případ smrtelný. Přesto a po té co státní orgány upozornily na nebezpečí a následky epidemie a 11 tisíc Bělorusů varování ignorovalo a odjelo do zahraničí, prezident Lukašenko podle tiskové agentury BelTA prohlásil, že nebude organizovat pro neposlouchající žádné návraty domů. Vina je na nich, a ať se s ní vypořádají. V daném případě plně souhlasím s prezidentem. Souhlasím s částečným nebo plným zestátněním strategicky důležitých společností nejenom v SRN, ale i v ČR a jinde v Evropě a s nekompromisním jednáním vlády beze strachu z nezaměstnaných a vydírání podnikatelů bez duše, dojde li vůbec k němu. Představitelné opakování situace s mnohem horšími a nekontrolovatelnými následky pro všechny nelze totiž vyloučit.

Ke vzdělání veřejnosti, především v době volebních kampaní politických stran a hnutí patří také možnost srovnání biologické bezpečnosti (ochrany) jednotlivých států EU, Evropy a světa. Biologická ochrana se zásadně odlišuje od zdravotnického systému státu. Ať se to líbí nebo ne, nejefektivnější systém biologické ochrany ve světě měl SSSR. Vědci v rozvráceném Rusku dovedli systém biologické ochrany, podobně jako atomový ochranný, udržet do dnešních dnů. EU má v podstatě převzatý systém z USA, podobně jako Irán. Ten po revoluci neměll čas a zdroje na vybudování sovětského systému. To je jenom jedno z několika vysvětlení rozdílu vývoje epidemie a pandemie tam, zde a v RF.

Jako poslední připomínám chování WHO (Světové zdravotnické organizace). Doporučuji si srovnat její právo na vyhlášení epidemie a pandemie a skutečnost vyhlášení, a v neposlední řadě si poslechnout zápis zasedání Vědecké rady Dálněvýchodní federální univerzity RF (v ruštině): https://youtu.be/i_UO_pVY7wU . Pro zájemce o výročí připadající na 21. března, kdy pracuji na příspěvku, připomínám tři: 1) 21. března 1960 tisíce Jihoafričanů protestovalo proti novému zákonu o cestovních pasech. V Sharpeville, blízko Johannesburgu zastřelili policisté do zad 69 černých demonstrantů, 180 jich zranili a Nelson Mandela odešel do podzemí. 2) 21. března 1966 vyhlásilo Valné shromáždění OSN Mezinárodní den překonání rasismu. Nejenom SRN se chovala tak, jako by se jí to netýkalo. 3) 21. března je tomu 70. let od narození ministra zahraničí RF Sergeje Lavrova (1950). Dovoluji si za sebe a přátele z klubu MGIMO a všem, kteří hledají a směřují cestou k hlubší úrovni lásky, moudrosti a soucítění upřímně popřát zdraví a radost v době karantény a příchodu úsvitu nové doby. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell


Anketa

Myslíte si, že je u nás cenzura a dochází k omezování svobody projevu?

Ano 83%
transparent.gif transparent.gif
Ne 8%
transparent.gif transparent.gif
Nevím 9%
transparent.gif transparent.gif