Svátek má: Xenie

Komentáře

Tomio Okamura

poslanec PČR (Svoboda a přímá demokracie)

Proti další perzekuci majitelů studní

Hnutí SPD odmítá plány Ministerstva životního prostředí na prosazení ještě přísnějších pravidel pro soukromé majitele studní.

Studna je výhradním vlastnictvím majitele. Ten, pokud se stará, aby jeho zdroj vláhy nevyschl, se může se spoluobčany o vodu podělit na základě dobrovolnosti, ne z přinucení. Stávající legislativa je zcela dostatečná a dává státu dost kompetencí pro řešení případné krize.

Hnutí SPD prosazuje zcela jinou cestu na řešení problému se zajištění dostatku vody. Především je nutná změna koncepce českého zemědělství. Musí skončit zemědělství pro biopaliva a bioplynové elektrárny. Místo řepky a kukuřice se na pole musí vrátit víceleté pícniny zvyšující schopnost půdy zadržet vodu, typu jetele a vojtěšky. Tyto pícniny mají schopnost přijímat dusík z atmosféry a ukládat jej do kořenů, které dosahují hloubky 50 - 100 cm. Tím nejen udržíme vlhkost zeminy, ale také přirozenou cestou nasytíme půdu dusíkem.  Ze stejného důvodu, tedy pro zadržení vody v krajině,  je nutné v půdě zvýšit její organickou složku znovuobnovením živočišné výroby spojené s organickým hnojením. Uvedená opatření jsou jednoduchá a každý hospodář je zná. Jejich zavedení brání regulace a zemědělská politika Evropské unie.

Druhým zásadním opatřením je zvýšit ochranu zemědělské půdy před zástavbou. Každý hektar betonu je krok k suchu v České republice.

Třetím krokem musí být deprivatizace vody z rukou zahraničních investorů  zpět do rukou našich měst a obcí a ukončení nevýhodných dlouhodobých pronájmů. Je to nezbytné k zabránění dalšího nárůstu cen vody v zájmu zisku těchto společností.

Hnutí SPD prosazuje výše uvedené kroky a nebude organizovat hon na majitele malých studní.

Tomio Okamura