Lenka Procházková: Provokatéři a mravokárci

KOMENTÁŘ

Pozvánky na mítink Barikáda proti drahotě jsme rozeslali až poslední den před jeho konáním.

21. září 2022 - 07:46
Čekali jsme na zveřejnění harmonogramu mimořádných jednání sněmovny, abychom mohli do programu zařadit poslance, kteří byli ochotni o probíhající schůzi přinášet čerstvé informace. Proto bylo setkání na Barikádě  plánováno spíš pro online přenos a jeho záznam, což k dnešku shlédlo téměř dvacet pět tisíc lidí.

V pátek po poledni tedy přišlo na Malostranské náměstí jen několik desítek občanů, z nichž čtyři se od počátku projevovali jako provokatéři: slovně nás uráželi (včetně našich rodinných příslušníků, kteří na akci nebyli a někteří už byli mrtví), fotografovali si nás, rušili přenos vulgárními poznámkami a tím, že „lezli do záběru kamer“, naše umírněná napomínání ignorovali s tím, že nejsme z antikonfliktního týmu. Přítomní policisté proti rušitelům nahlášeného shromáždění odmítli zasahovat, dokud nedojde k fyzickému střetu, a tak jen v hloučku poblíž  služebních aut čekali, kdy k němu dojde, až někomu z nás (pořadatelů, debatérů či posluchačů) dojde trpělivost. Toho se ale nedočkali.

Mítink organizovala občanská iniciativa NE základnám a Nezávislá média, tedy lidé, kteří mají dost zkušeností na to, aby nastražené pastičky rozeznali a obešli je. Kvalita projevů odborníků (na energetiku, bezpečnost, zahraniční i domácí politiku, stav armády, školství a svobody slova) vysoko přesáhla laťku, kterou si udržují veřejnoprávní média, což zastavilo i některé chodce a přimělo je zůstat a dál naslouchat. Jiní naopak poplašeně zrychlili, aby se nestali součástí dokumentačních materiálů. Doba je dnes už taková, že jeden neví, k čemu se může omylem přichomejtnout a pak nést spoluodpovědnost. Třeba za to, že slyšel „dezinformaci“ a nikam to nenahlásil. Ne každý má povahu Bretschneidera, i když ministerstvo vnitra dělá každodenní nábor pro amatérské fízlování, aby své seznamy „závadových osob“ rozšířilo.

V přestávkách programu zněly nejen reprodukované k tématu vybrané skladby,  pozvali jsme i Pavla Foltána, někdejšího Krylova kamaráda, který zahrál jeho písně. Přijel dopoledne z Brna a v pozdním večeru se tam zase vracel. Atmosféra setkání se mu líbila a my jsme hltali jeho vzpomínání na koncerty s mužem, jehož nadčasové písně jsou znovu aktuální a stávají se národní rezervou odvahy pro zlé časy, které znovu přicházejí. Vlastně už jsou tady a přidělují nám úlohy dle našich povah a charakterů.Předseda Rady ČTK David Soukup, který v době mítinku náhodně procházel Malostranským náměstím, byl zhrozen, když na pódiu zaslechl Krylovu píseň a zjistil, že ji interpretuje JUDr. Pavel Foltán, člen „jeho“ rady. Na nejbližším zasedání, z něhož je veřejný videozáznam, sdělil přítomným (P. Foltán mezi nimi nebyl), že takové jednání nelze tolerovat. Obvinil nepřítomného, že brnká na kytaru mezi plakáty, které žádají odchod republiky z NATO. O iniciativě NE základnám se D. Soukup vyjadřoval zasvěceně jako o prokremelském hnutí řízeném zpravodajskou službou Ruska a vyčetl nepřítomnému Pavlu Foltánovi účast na této akci. Dokonce přirovnal jeho počínání k „hraní Hitlerovi“. Na adresu odborníků a politiků, kteří na mítinku vystoupili (europoslanec MUDr. Ivan David, CSc., Dr. Ing. Milan Urban, bezpečnostní expert David Bohbot, Plk. Ing. Jaroslav Štefec, CSc., poslanec Mgr. Jiří Kobza, poslanec Jaroslav Foldyna, Doc. Radim Valenčík, CSc. a historička PhDr. Marie Neudorflová) prohlásil, že podléhají prokremelské propagandě.

Rozhorlil se  i nad tím, že Pavel Foltán je nositelem státního vyznamenání, které mu udělil prezident Zeman, a přitom si dovolí vystupovat na akci, která naši účast v NATO zpochybňuje, ačkoliv Miloš Zeman má opačný názor a vstup do Aliance uvítal. Další člen Rady ČTK Petr Žantovský namítl, že nejsou důkazy o tom, že by iniciativa NE základnám byla řízená z Ruska. Nakonec předseda David Soukup rozhodl, že „kauzu Foltán“ musí postoupit výš - do sněmovny volebnímu výboru, který má na starosti výroční zprávy mediálních rad. Zřejmě si neuvědomil, že členem volebního výboru je i poslanec Jaroslav Foldyna, který na mítinku na Malostranském náměstí také vystupoval na pódiu a odpovídal do mikrofonu na otázky, které jsem mu jako moderátorka pokládala.

Jednání volebního výboru bude 6. října. Jako členka iniciativy Nezávislá média (která mítink proti drahotě spoluorganizovala), na zasedání výboru půjdu a zeptám se přítomných poslanců, zda svoboda projevu a shromažďování platí jen pro občany, kteří mají stejné názory jako vláda a prezident. Vezmu s sebou i nahrávku Krylovy písně Znamení doby. Pokud si poslanci odhlasují, že nesmí při jednání zaznít, přečtu alespoň její slova.

Před okny sloup - znamení moru
Předpověď provazů a divných mravů
Klesáme hloub se strachem tvorů
Před ranou do vazu, před zlobou davu
Na stěně mříž - znamení doby
Děsím se obrázků, děsím se šachu
Zbyl jenom kříž, zůstaly skoby
A myšlenka na lásku v zajetí strachu
Zástupy lidí jdou pozpátku vpřed tak, jako raci
Zbabělost - hostii každý si pozvedá, pálí ho dlaň
Mnozí se stydí, že stavěli svět, některý zvrací
Dávaje bestii ze svého oběda povinnou daň
K výkazu ztrát připište sebe
že jste jen couvali mlčky a kvapně
Zato když brát chtěli vám nebe
že jste jim kývali, Bože, tak trapně!
Přes čelo stín - znamení studu
Znamení malého lidského strachu
Na pití blín, k zábavě nudu
K důvěře podlého a nasypat hrachu!
A nasypat hrachu

Lenka Procházková


Anketa

Kdo podle vašeho názoru rozděluje společnost a šíři nenávist?