Zdeněk Ertl: Rovnováha digitálního a fyzického světa v životě mladé generace

KOMENTÁŘ

V současné době se stává hraní počítačových her na telefonech, počítačích a jiných IT technologiích neodmyslitelnou součástí dětství a dospívání.

27. září 2023 - 06:30

S tímto fenoménem je spojena nejen řada nových výzev, na které se musíme rychle naučit reagovat, ale také nemálo pozitivních přínosů pro harmonický rozvoj dětí a mladistvých.

Vědecké studie ukazují, že hraní videoher může pozitivně rozvíjet různé dovednosti, jako jsou kritické myšlení, řešení problémů a týmová práce. Díky komplexním virtuálním světům se mladí lidé postupně učí lépe se v často nejednoduchých herních systémech, což rozvíjí jejich strategické myšlení.

Přestože různá virtuální prostředí nabízejí bohaté vzdělávací zkušenosti, je nesmírně důležité, aby mladí lidé strávili dostatek času i ve fyzickém světě. Sport a pohyb jsou nesmírně důležité pro jejich fyzické zdraví, ale také pro psychickou pohodu a sociální interakci.

Rodiče, učitelé, trenéři a celá společnost hrají klíčovou roli ve vedení dětí k vyváženému přístupu k digitálnímu a fyzickému světu. Edukační instituce by měly prostřednictvím integrace moderních nástrojů do vyučování a výchovy ke kritickému myšlení zdravý přístup k moderním technologiím a digitálním médiím cíleně podporovat.

Rodiče a trenéři by měli nenásilně vést děti k aktivnímu životnímu stylu, jehož samozřejmou součástí jsou pravidelný pohyb a rozmanité sportovní aktivity. Měli by také být připraveni diskutovat s mládeží o digitálním světě a společně s nimi hledat způsoby, jak ho využívat konstruktivně.

Společnost jako celek musí také pracovat na vytváření zdravějšího prostředí a vyváženého životního stylu. Součástí tohoto úsilí by mělo být např. také vyvážení reklamních kampaní, které propagují digitální produkty s kampaněmi podporujícími fyzické aktivity a zdravý životní styl.V éře digitálních technologií je nezbytné, aby se děti a mladiství co nejdříve naučili vědomě udržovat rovnováhu mezi hraním počítačových her a fyzickou aktivitou. Klíčovou roli v tomto procesu hrají dospělí, kteří by měli podporovat vývoj zdravých návyků svých dětí a vést je k odpovědnému využívání digitálních technologií. Právě taková synergická spolupráce může přispět k tomu, aby mladá generace vyrůstala zdravě, s vyváženým pohledem na svět a s dobře rozvinutými dovednostmi potřebnými pro úspěch v moderní společnosti.

A na závěr několik hlavních zásad pro rodiče, jejichž děti hrají počítačové hry:
  • Pochopení hraní her: Snažte se porozumět, proč vaše dítě hry hraje. Nejde vždy nezbytně jen o zábavu, může to být také o společenském propojení, učení nebo o úniku z reality.
  • Stanovení časových limitů: Přestože hry mohou být zábavné a edukativní, důležité je stanovit časové limity, aby dítě trávilo čas také jinými činnostmi.
  • Předem prověřte obsah her: Ujistěte se, že hry, které vaše dítě hraje, jsou vhodné pro jeho věk a mentální zralost.
  • Rozhovor o online bezpečnosti: Pokud vaše dítě hraje online hry, mluvte s ním o potenciálních nebezpečích a o tom, jak se chránit před neznámými hráči.
  • Podporujte pauzy: Přerušení delšího hraní fyzickou nebo i jinou aktivitou může předejít únavě očí a pomoci k lepší koncentraci.
  • Mluvte o rozpoznání závislosti: Hry mohou být návykové. Naučte své dítě rozpoznávat příznaky počínající závislosti a kdy je čas hraní přerušit, udělat pauzu a tu vyplnit činností zcela jiného charakteru.
  • Hrajte společně: Nejenže se tak můžete společně bavit, ale také lépe pochopíte, co vaše dítě na hrách tak láká.
  • Vytvořte prostor pro hraní v otevřeném prostředí: Umístění počítače nebo herní konzole do veřejné části domu vám umožní nenásilně sledovat, co vaše dítě hraje.
  • Vzdělávání o mikro transakcích a virtuálních nákupech: Mnoho her nabízí možnost nákupu virtuálních předmětů za skutečné peníze. Mladším dětem to nedovolte a zabezpečte, aby to technicky nemohly provést, těm starším a vyspělejším pak vysvětlujte hodnotu peněz a potenciální rizika spojená s takovými nákupy.
  • Naučte dítě kritickému myšlení: Hry často obsahují složité scénáře, které mohou být někdy kontroverzní. Diskutujte o těchto tématech s dítětem a vysvětlete mu různé možnosti.

Důležité je, aby rodiče digitálním hrám rozuměli, uznávali jejich pozitivní hodnoty, zároveň by ale měli mít nad herními aktivitami dětí kontrolu. A měli by vědět, jak zabránit, nejlépe předcházet potenciálním rizikům.

Zdeněk Ertl


Anketa

Kdo podle vašeho názoru tříští a radikalizuje naši společnost?