Jan Campbell: Trojice Boží a koronovirová

KOMENTÁŘ

Úvaha, jedna z nejkratších, kterou jsem kdy napsal, nemá za cíl rozpoutat výkladovou bitvu, ale vzbudit zájem seznámit se s obsahem pojmů, historií...

2. září 2020 - 07:00
....a ukázat věřícím i nevěřícím lidem, jak je nebezpečné uctívání a slepá víra v Boha, vědu a autority, včetně koronavirové.

Nikajské vyznání představuje společné vyznání víry vyznávající božství Ježíše Krista. Bylo přijato na Prvním nikajském koncilu, je přijímáno naprostou většinou křesťanských církví a odmítlo Ariovo učení. To popírá božství Ježíše Krista. Koncil zdůraznil, že Syn není stvořený, ale zplozený. Bůh je neproměnný a věčný. Katechismus tvrdí, že Trojice je jedna. Proto nevyznáváme tři bohy, nýbrž jednoho ve třech osobách: soupodstatnou Trojici. Chalcedonský koncil (8. 10 – 1. 11. 451) zasedal v Chalkedonu v Bithýnii, je závazný pro katolickou církev a pravoslaví a odmítán orientálními církvemi. Zanechal nám sdělení: My pak, následujíce svatých Otců všichni jednomyslně učíme lidi, aby vyznávali jednoho a téhož Syna, našeho Pána Ježíše Krista, jak dokonalého v božství, tak dokonalého v lidství, skutečně Boha a skutečně člověka, (který má) rozumovou duši a tělo, soupodstatného s Otcem

Pro spojení minulosti s přítomností, umožňující nahlédnout do budoucnosti, se nabízí připomenutí analýzy Karl Rahnera (1904 – 1984). Tento významný německý katolický kněz, jezuita a jeden z nejvlivnějších teologů 20. století a poradce Druhého vatikánského koncilu se zabýval užíváním slova Bůh, neuzavíráním se problémům a idejím moderní doby (například evoluci, vztahům mezi marxismem a křesťanstvím, teologií a politikou) a jezuitskou spiritualitou, duchovním rozlišováním (u sv. Ignáce) včetně mystiky.

K významu slova Trojice zkráceně uvádím, že se jedná pouze o označující termín. V Trojici existuje podřízenost v pořadí, nikoliv však v esenci či substanci, a výraz trojjedinost odkazuje na spojení ideje, plurality a jednoty. V latině je toto slovo užito primárně ve vztahu dvou konceptů: První odkazuje na vlastnictví či majetek dané osoby. Druhý pak na průběh dramatické scény. V ní měli herci občas více rolí. Kdykoliv jí měnili během hry, nasadili si odlišnou masku a představovali jinou osobu. Herci v antice měli často dvě masky: jednu zamračenou, reprezentující dramatickou tragédii; druhou smějící se, reprezentující komedii. Každá role byla osobou (persona) a kolektivně byly osobami (personae).

Když se podívám na fotografie našich elit v době pandemie strachu z mutujícího koronaviru v novinách, protože TV nemám a nesleduji, často si vzpomenu na antické hry a commedia dell´arte, v češtině komedie profesionálních herců – politiků a srovnávám. Co? V commedia dell´arte se role a postavy rozdělují do tří skupin: Vecchi - staří muži, páni. Innamorati – milenci a Zanni – slouhové. V komedii pandemie strachu z koronaviru máme také tři role: neviditelní vědoucí (vědci), viditelní nevědoucí (politikové), a občané, slouhové mnoha pánů.

Před 130 roky dostala Evropa možnost seznámit s tzv. ruskou chřipkou a globální pandemií. Ta si vyžádala v průběhu několika let přibližně jeden milion mrtvých, zanechala u nás a v nás stopy až do dnes. Přivedla nás ale i k poznání jedné z příčin současného hitu - hry komedie profesionálních herců: Trojice koronavirové. Co tím mám na mysli?

Existuje, zatím nezveřejněná studie dánských vědců potvrzující 15 let starou hypotézu, v Belgii formulovanou: Ruská chřipka nebyla chřipkou, ale onemocněním z koronaviru OC43.

Důkaz pravdivosti umožnila analýza historických zdravotních dat zpracovaných pod vedením epidemioložky Lone Simonsen z univerzity Roskilde. Vedle symptomů byly identifikovány paralely (dění, průběhu a následků) mezi roky 1889 a 2020. Tenkrát, podobně jako dnes umírají především staří lidé. Tenkrát žily krávy, podobně jako dnes žijí, které prokazatelně měly stejné symptomy onemocnění, jaké měl tehdejší a má i dnešní člověk.


Epidemioložka Simonsen integrovala do týmu specialisty v bioinformatice, koncentrovala se na to, co dav ambiciózních vědců, finance ovládající politici, závislí od popularity a na zisk čekající manažeři a vlastníci farmaceutických firem dali do pozadí: Od vyskytnutí Sars v roce 2002 víme, že koronavir může: 1) Přeskočit ze zvířete na člověka. 2) Může být velice nebezpečný (z důvodů, o nichž nebudu psát). 3) OC43 představuje dnes kontrolovatelný virus nachlazení. Tomu ale nebylo vždy, a již vůbec ne od jeho prvního útoku na člověka.

Srovnání genové sekvence OC43 s kmeny, které byly zjištěny u zvířat a lidí v různých časových obdobích, umožnilo simulaci s pomocí znalosti rychlosti mutace viru. Simulace přesvědčivě dokázala zpětný vývoj OC43. Nejmodernější komputerové techniky, programy a vědění potvrdily výsledek belgické studie z roku 2005: Koronavirus  OC43 přeskočil krátce před 1890 z krávy na člověka. 

Pandemii způsobili cestující vlakem z Asie do St. Peterburgu. Podle částečně prověřené informace se OC43 poprvé objevil v Uzbekistánu. Z St. Peterburgu se dostal cestujícími lodí a vlakem do Berlína, Vídně, po té až do USA. Již tenkrát noviny psaly o horečce, potížích s dýcháním, u mnohých lidí s lehkým průběhem, o vysokém počtu mrtvých a paralyzovaném hospodářství, o nevědění odpovědi na otázku – proč se virus nečekaně objeví a šíří na určitém místě a nevědění si rady, jak léčit. To se psal rok 1889. V Baslu a Curychu onemocněli první občané začátkem prosince1889, aby ke konci roku došlo k uzavírání škol v mnoha státech!Pro doplnění uvádím, že v Rusku se tenkrát mluvilo a psalo ne o ruské chřipce, ale čínské rýmě. Lékaři, kteří znali karanténu z epidemií cholery a co může karanténa přinést, ji nepraktikovali. Byli i tak přetíženi, indikovali pokusně strychnin, alkohol, opium apod. Zürcherische Freitagszeitung 4. ledna 1890 psalo lapidárně: Všichni pánové radní mají chřipku, proto neodeslali novoroční přání. Protože Boží mlýny melou pomalu a jistě, a všechny dobré věci jsou tři, onemocněl i britský premiér, německý císař a ruský car. V Berlíně onemocnělo cca 50%, v Dánsku cca 75% obyvatel, v ostatních státech tomu bylo podobně. Ve Švýcarsku zemřelo na, nebo s pomocí, či v přítomnosti OC43 2500 až 3000 lidí.

V závěru se zmíním o výsledku bádání dánského historika Mathias Mølbak. Ten zjistil, že v tehdejších podmínkách působil CO43 ve třech vlnách. Ta třetí vlna byla nejhorší, říká dnes epidemioložka Simonsen. V době, kdy věříme i fake news, tomu nemusí tak být. Ale i zcela jinak, než si myslíme. To proto, že naše elity a mnozí z nás si neuvědomují rozdíl mezi, myslet si (něco) a vědět. Ale kdo, ví?  Naději na brzký konec komedie profesionálních herců – politiků zatím neospravedlňuje ani 1) indikace a částečně i důkaz, že virus mutuje a současně ztrácí na síle, že 2) koronovirová trojice (USA, RF, ČLR) bojuje samostatně svým výzkumem látek zvyšujících naší více a více slábnoucí imunitu, že 3) výsledky vědeckého výzkumu, budou – li zveřejňovány srozumitelně a odpovídat úrovni vzdělání občanů, přispějí k lepšímu porozumění vztahu mezi přírodou a člověkem. Lépe může být totiž pouze, až se trojice koronavirová zamiluje do trojice Boží. Souhlasu netřeba.

Jan CampbellAnketa

Myslíte si, že je u nás cenzura a dochází k omezování svobody projevu?

Ano 45%
transparent.gif transparent.gif
Ne 28%
transparent.gif transparent.gif
Nevím 27%
transparent.gif transparent.gif