Jiří Valenta: Úsvit „demokratické totality“ v Plzeňském kraji

KOMENTÁŘ

Ustavující zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje (ZPK) mělo svůj jasně daný scénář.

14. listopadu 2020 - 07:00
Politické subjekty ODS/TOP 09, Piráti a STAN s Josefem Bernardem dosáhly svým účelovým propojením dvaceti pěti krajských mandátů, čímž současně získaly v ZPK rozhodující většinu a následně podepsali povolební spolupráci. V opozici, jako již zde skoro tradičně, skončil staronový vítěz krajských voleb ANO 2011 a také SPD a KSČM. Do této chvíle by bylo vše v relativním pořádku, i když politicky obcházet povolebně nejsilnější stranu by se asi nemělo.
    
Jenže nově vzniklá, a poměrně ideově nesourodá, koalice „neobešla“ pouze ANO, ale v podstatě celou opozici, jak se v průběhu jednání ZPK také jasně ukázalo.
     
Již úvodní bod programu přinesl občanům kraje velice nemilý dárek , a to ve zvýšení počtu náměstků hejtmana. Zatímco při vzniku krajů, v roce 2000, měl hejtman své náměstky tři, nyní jich bude mít nová hejtmanka Ilona Mauritzová z ODS k ruce již plných sedm, samozřejmě s rozpočtově nezanedbatelným finančním ohodnocením.
    
V takto nastoleném trendu finanční nenasytnosti a porcování dobytého území se ale pokračovalo i po mé připomínce, týkají se zamezení kumulace tzv. uvolněných funkcí.  Ta je v jasném rozporu nejen s Etickým kodexem ZPK, ale např. i s programovým prohlášením „Pirátů“, nebo s dřívějšími názory některých členů nové koalice. A tak poslankyně, a nyní již i hejtmanka, Mauritzová na můj opakovaný dotaz raději ani neodpověděla.
    
Kumulaci funkcí dříve např. odsuzoval náměstek pro dopravu Pavel Čížek ze STANu, ale jakmile znovu získal křeslo v radě, touha po vyšší morálce politiků ho velice rychle přešla. Nejspíše stejně tak rychle, jako on rychle spěchal nedávno autem přes obec rychlostí 93 km/hod. A nyní mu tak hrozí nejen ztráta řidičského průkazu, ale i tučná pokuta. Na celé věci je pikantní i to, že média uvolnila tuto informaci až týden po samotné události a současně až první den po znovuzvolení Čížka náměstkem hejtmanky pro oblast dopravy. Velice podivné!
    
Další zajímavým paradoxem byla volba bývalého hejtmana Josefa Bernarda nyní na post prvního náměstka. Jedná se přesně o toho samého člověka, který byl v červnu z postu hejtmana zastupitelstvem odvolán, a to málokdy vídaným poměrem, kdy důvěru získal pouze od dvou zastupitelů. Lukrativní koaliční dohoda však názory zástupců našich samozvaně „demokratických“ stran zmodelovala natolik, aby postoje, a ještě donedávna proklamované ideje, nebránily jiným, individuálně vyšším cílům. A asi si každý umí představit, jakým!


    
Největší nehoráznost dne ale spatřuji v rozdělení míst ve výborech ZPK, kterých bylo zřízeno patnáct, o šest více než v předchozím volebním období a od deset více než v období před lety osmi, kdy se na řízení kraje podílela KSČM. Samozřejmě nemusím dodávat, že se jedná také o poměrně slušně honorované posty. Ale to v tomto případě není primární, to podstatné spočívá v tom, že výbory, jako odborné pracovní orgány ZPK, přijímají svá usnesení, kterými se potom zastupitelstvo prakticky vždy řídí. A koalice si tyto výbory nyní „zprivatizovala“, pro jistotu, všechny. A to způsobem, který nemá v civilizované a demokratické společnosti obdoby. Považte, že sama sobě si v těchto výborech přidělila 133 míst a celé opozici nabídla jen 32 míst, přestože ve volbách získala pouhých 25 mandátů a opozice mandátů 20. Princip „poměrného zastoupení“ by rády pravicové subjekty využívaly, ale pouze v dobách, kdy jsou samy v opozici!
    
Zjednodušeně a s jistou výší nadsázky řečeno, na následující čtyři roky mohou opoziční zastupitelé „klidně odjet někam na dovolenou“, nic by se vlastně nestalo, neboť jakýkoliv materiál rada předloží, bude automaticky v „jejich“ výborech osvědčen za kvalitní a následně těsná koaliční většina to stejně těsným rozdílem již bez větších problémů v ZPK schválí. A to si dokonce dovolil výše již zmíněný Josef Bernard, podnikatel s velice zajímavou minulostí, při jednání ZPK prohlásit, že by bylo dobré, kdy by se opozice chovala korektně!
    
A tímto pokryteckým konstatováním, učiněným bez jakékoliv sebereflexe, jedním z představitelů samolibé plzeňské koalice, jejíž členové extrémně kumulují veřejné funkce, a přirozeně i zisk z nich, bych toto své úvodní zpravodajství z ustavujícího jednání ZPK zakončil. Nezbývá mi nic jiného, než držet našemu Plzeňskému kraji palce, aby tuto etapu bezskrupulózního a neomezeného vládnutí, pokud možno s co nejmenšími ztrátami, překonal!

Jiří Valenta


Anketa

Kdo by měl být novým českým eurokomisařem?