Karel Petřík: Václavák 28.10.2022 a Bílá hora 8.11.1620

KOMENTÁŘ

Na demonstraci 3.9.2022 svolané na Václavském náměstí jsem se domníval, asi stejně jak většina ostatních, že je to vydařený pokus o vytvoření platformy formující se opozice,...

23. října 2022 - 08:12
....ostře nesouhlasící především s hospodářskou politikou a opatřeními vedoucími k ožebračení většiny obyvatel.

Díky premiérovi jsem se později dověděl jména těch, kteří tuto akci organizovali. Ty samotné úspěch patrně ohromil, a tak věci začínají dopadat jako vždycky. Z organizátorů se začali klubat vůdci. Většinou až po vítězství dochází k boji o podíl na moci a vládě. U nás však boj začíná už při pocitu předpokládaného úspěchu.

Hrozí tak, že ukázka síly a možnosti sjednocení veřejnosti k prosazování cíle: Republika na 1. místě, skončí fraškou a ekonomickou katastrofou. Organizátoři,kteří se mohli stát miláčky národa jako sjednotitelé protivládního odporu, podělali co mohli. Nemohu si odpustit srovnání dneška s podzimem 1620. Tenkrát se odbojným pánům podařilo chybami až hloupostí, proměnit vojensko-taktické výhody, tedy očekávané vítězství v bitvě na Bílé hoře 8.11.1620, v naprostou katastrofu. Následovala válka, poprava 21 povstalců, ale především do té doby nevídané sankce a přesuny majetku. To vše způsobila jedna nepovedená dvouhodinová šarvátka.Ano, hroucení hospodářství může přerůst v konflikt i bez vybraného vůdce. Vždy se najde někdo, kdo se postaví na poslední chvíli do první řady, zvedne prapor a rozhněvaný dav jde za vlajkou, aniž by zkoumal, kdo ji drží! Některá velvyslanectví jsou v dodávání vůdců velmi zkušená. Spoléhám na to, že většina národa přilne k těm, kteří se již osvědčili jako stateční a kompetentní bojovníci za naše práva v minulých letech. Myslím, že covidová hysterie ukázala na ty, kteří staví lid této země a jeho práva na první místo. Není žádný důvod jim nedůvěřovat dál.

Věřím, že my všichni, kteří máme v srdcích svou vlast na prvním místě, ať jsme v politických stranách, spolcích nebo nejsme nijak organizováni, jsme si nebezpečí ukradení a převyprávění našeho odporu k vládnutí, dobře vědomi.   

Sláva naší republice!

Karel PetříkAnketa

Souhlasíte s tím, že Česká republika podepsala obrannou smlouvu s USA?

Ano 13%
transparent.gif transparent.gif
Ne 33%
transparent.gif transparent.gif
Je mi to jedno 54%
transparent.gif transparent.gif