Zdeněk Jemelík: Volby očima starého kaprála

KOMENTÁŘ

Již v dřívějším článku „Volby očima občana 2.kategorie“ jsem se vyslovil ke kandidatuře generála Pavla pod zorným úhlem prožitku 40 let života v totalitním režimu.

21. ledna 2023 - 07:00
Andrej Babiš je pro mne menším zlem, protože k postavení agenta StB (bona fide připusťme, že jím byl) se určitě nedostal proto, že si to přál.  Nevíme ostatně, jaký prospěch z jeho naverbování  v tom případě StB měla. Naproti tomu Petr Pavel se stal důstojníkem ČSLA a možným budoucím špionem proti našim současným spojencům ze svobodné vůle.

Dodatečně jsem si uvědomil, že přitažlivost generála Pavla pro voliče je možná  zčásti dána tím, že jen velmi malá část populace má zkušenost služby v ČSLA. Netuší proto, že uchazeč o důstojnickou hodnost musel prokázat politickou uvědomělost. Zažil jsem to na vlastní kůži. Během vysokoškolského  studia jsem musel studovat vojenskou vědu a složit z ní státní zkoušku, která měla být kvalifikačním průkazem pro hodnost důstojníka v záloze.  Můj promoční ročník byl první, jehož absolventi museli nastoupit na zkrácenou základní službu, v mém případě půlroční. Nastoupil jsem ji s hodností desátnik-absolvent. V šestém měsíci jsem se měl zúčastnit soustředění absolventů a znova se podrobit důstojnické zkoušce. Soustředění jsem se ale nezúčastnil, protože okresní vojenská správa v místě bydliště rozhodla, že z politických důvodů si nezasloužím důstojnickou hodnost. Takže do civilu jsem odešel jako desátník v záloze, lidově „kaprál“.Samo soužití s důstojníky z povolání bylo často otřesné. Všichni byli politicky uvědomělí. Většina z nich by jistě inspirovala Jaroslava Haška k napsání nového Dobrého vojáka Švejka, kdyby vstal z mrtvých. Zvláštní trapnou odrůdou mezi nimi byli osvětoví důstojníci – tzv. politruci, kteří se živili vypíráním mozků vojáků v hodinách politického školení. Byli absolventy vojenské politické akademie, na které studovala pplk. Eva Pavlová, manželka generála Pavla.

Na tuto školu se chtěl po maturitě  dostat můj syn, který je vrstevníkem generála Pavla. Nechtěl ale být politrukem, chtěl studovat speciální vojenskou pedagogiku. Podmínkou pro přijetí bylo politické prověření okresní vojenskou zprávou. Syn doporučení nedostal, protože „syn takového otce“ (mne) na důstojnickou hodnost nemá nárok.


Tím se dostávám k dalšímu problému, jehož si voliči příliš nevšímají. Zvolený prezident republiky přivede na Hrad manželku, která tím zaujme postavení, zvykově označené „první dáma“. Andrej Babiš by přivedl blondýnu bez závadové politické minulosti. Generál Pavel by přivedl  příslušnici opovrhovaného řemesla politruků. První dáma často doprovází prezidenta při společenských akcích a zahraničních cestách. Občas tedy plní diplomatickou úlohu.  Ve světě nás tedy bude reprezentovat povedená „dvojka“: adept na kariéru špiona a politručka. Slyšíte ten smích, který se bude rozléhat po světě?

Byl vůbec nějaký 17.listopad 1989 ?

Zdeněk Jemelík


Anketa

Kdo podle vašeho názoru tříští a radikalizuje naši společnost?