Svátek má: Viola

Komentáře

Výběrové řízení v justici

V souvislosti s úvahami o možnosti výběru vedoucích státních zástupců ve výběrovém řízení se ozývají hlasy o údajné nesprávnosti takového postupu, protože jej současný zákon nezná.


Ale výběrová řízení se mohou konat, aniž by je zákon upravoval. Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil zavedl výběrová řízení na funkce předsedy vrchních a krajských soudů, které jmenuje prezident na návrh ministra spravedlnosti, byť zákon taková výběrová řízení nezná. Rovněž nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká zavedla bez zákonné úpravy výběrová řízení na pozice státních zástupců, které ze zákona jmenuje ministr na návrh nejvyššího státního zástupce. V této praxi výběrových řízení na státní zástupce se pokračuje i za současného nejvyššího státního zástupce.

Výběrová řízení jsou známa i v případě vedoucích státních zástupců. Tento rok byl jmenován okresní státní zástupce v Prachaticích, přičemž jej jmenoval ministr spravedlnosti na návrh krajského státního zástupce, který také uspořádal výběrové řízení. Výběrová řízení u soudů i státních zastupitelství jsou běžnou věcí i bez výslovné zákonné úpravy.

Pokud někdo kritizuje výběrová řízení, měl by důsledně kritizovat všechny, tedy i bývalého ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila, že je zavedl u soudů, a nejvyššího státního zástupce, že je provádí při výběru státních zástupců. Ovšem výběrová řízení si naopak zaslouží podporu, neboť umožňují soutěž více uchazečů o veřejnou funkci. Samozřejmě však jejich výsledek je jen doporučení a nakonec se musí shodnout ten, kdo jmenuje, s tím, kdo navrhuje určitého uchazeče. Proto je nutná i shoda obou na podmínkách výběrového řízení.

Zdeněk Koudelka