Svátek má: Andrea

Komentáře

Jiří Valenta

poslanec PS PČR (KSČM)

Vzrůstající nenasytnost operátorů je nutno systémově regulovat

Poplatky za roaming, chcete-li za poskytování telekomunikačních služeb zákazníkovi v jiné síti, v jiné zemi, než kde je má dotyčný zaregistrované, skončí v létě konečně i u nás.

Má to opět tak,  jako je tomu v reálném kapitalismu téměř vždy, "menší háček". Zatímco za propojování hovorů se již platit nemá, za poskytování datových služeb stále ještě ano a to přes fakt, že obě zmíněné služby jsou, samy o sobě, již nesmyslně předražené. EU teď alespoň nastaví jednotné poplatky za přenos dat ve všech členských zemích.

V širší souvislosti je však nutno připomenout, že ani takto polovičatý kompromis, nikterak nezaručující, že naši operátoři nezdraží "na oplátku" jimi nabízené tarify, předjednaný v Bruselu za přítomnosti náměstka ministra průmyslu Vladimíra Bártla, nebyl v Evropském parlamentu přijat bez problémů. Odmítavě se stavěli zástupci Španělska, Itálie či například Řecka, tedy zemí, kde operátoři z roamingových poplatků, zejména v dobách dovolených cizinců, vesele profitují.

Pozitivním se může jevit, že nová legislativa bude platit ve všech členských zemích, a národní zákony se jí musí přizpůsobit. V opačném případě bychom se mohli oprávněně domnívat, že by se ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) opět samo iniciativně přičinilo, ovšem zákaznicky kontraproduktivně, tedy spíše k vyšším ziskům operátorů.

MPO pod vedením Jana Mládka v oblasti informačních a komunikačních technologií tápalo průběžně, ale konečnou "ránu do vazu" inkasoval, jinak relativně sociálně přijatelný, ministr až teprve nedávno. Premiér Sobotka  ho nyní plánuje odvolat za opakované postoje jeho úřadu, které se jeví zřetelně v rozporu se zájmy českých spotřebitelů na trhu mobilních služeb. Sobotka ke svému spolustraníkovi dokonce prohlásil, že "některé věci, které zaznívaly z MPO, přímo urážely veřejnost". Měl na mysli nejspíše výrok Mládkova nového náměstka Lubomíra Bokštefla, který "odeslal české občany za nízkými polskými cenami v oblasti telekomunikace rovnou do Polska". Samotný ministr se však nelichotivou situaci nesnažil nikterak zklidňovat, ba právě naopak, "přiléval do ohně". Nejnověji třeba navrhl, aby si zákazník již nemohl s operátorem individuálně vyjednat cenovou výši svého tarifu.

Osobně jsem také ministra Mládka v lednu ve sněmovně interpeloval poté, co vyšlo najevo, že nesplnil slib, když do zákona o elektronických komunikací nezapracoval tři významná ustanovení ochraňující zákazníky před nenasytným přístupem operátorů. Prosadil pouze nejméně důležitý bod a tím je zkrácení maximální doby pro přenos čísla. Ale již jaksi takticky pozapomněl, že bylo především nutné vložit do zmíněného zákona to, že ve smlouvách je zcela nezbytná povinnost vymezení rozsahu povolených jednostranných změn ze strany operátora nebo povinnost oznamování změn a informování zákazníka o možnosti odstoupit od smlouvy bez sankce, pokud prováděné změny nezlepšují jeho postavení. A o tom, co zlepšuje zákazníkovo postavení, nesmí rozhodovat operátor jako doposud. Tento aspekt je dokonce v rozporu nejen s evropskou směrnicí, ale i s českým občanským zákazníkem.

Selhání páně ministra se v oblasti ICT průmyslu a eGovernmentu objevilo však mnohem více. Namátkou mohu uvést pofidérní vlivový duel se stranickým kolegou, ministrem vnitra, o přerozdělování čtrnácti dotačních miliard z EU určených k zavádění vysokorychlostního internetu u nás, či zcela laxní přístup k tvorbě Národního plánu rozvoje sítí nové generace, který MPO stvořilo v relativně přijatelné kvalitě až na devátý pokus. Lajdáckým zpožděním jsme o evropské miliardy mohli přijít zcela aj.

Příchodem ministra nového, půjde nejspíše o "všeznalého" Tomáše Prouzu ze Sobotkova stranicko - klientelistického křídla, snad naděje pro lepší postavení účastníka ve vztahu k operátorovi, alespoň předvolebně, možná ještě ožije. Je ovšem skutečně co napravovat!

Po zrušení roamingu musí nyní následovat úprava zákaznicko - operátorské smluvní dysbalance a za úzké spolupráce s Českým telekomunikačním úřadem i redukce spotřebitelských cen, které jsou v evropském kontextu stále nepřijatelně vysoké.


Jiří Valenta