Ceny ESG historicky poprvé uděleny v České republice

byznys

Nadační fond společenské odpovědnosti FONTE VITAE na podporu vzdělávacích a vědeckých projektů v oblasti ochrany životního prostředí, společenské odpovědnosti a udržitelnosti vyhlásil vůbec poprvé v České republice ceny ESG 2023.

Ceny ESG historicky poprvé uděleny v České republice
Z předávání cen
29. září 2023 - 08:50

Zkratka ESG ( z anglického "Environmental, Social, and Governance") odkazuje na nové požadavky v oblasti společenské odpovědnosti, správy a řízení podniků a ekologické udržitelnosti

Při této příležitosti jsme se zeptali prezidenta Fonte Vitae, herce a ekologického aktivisty Petra Vacka, co vedlo k myšlence uspořádání této akce: „Celý život se snažím podporovat ekologii, Greenpeace a není mi lhostejná naše zeměkoule a prostředí, ve kterém žijeme. Jsem rád, že v tom nejsem sám a lidem přestává být lhostejné, od jaké značky si kupují výrobky a také služby, v jaké firmě pracují a kam investují svůj čas a samozřejmě penize. A velmi mě těší, že nad tím přemýšlejí mladší a mladší lidé. Zajímají se, zda je firma férová ke svým zaměstnancům a také zákazníkům, zda se chová šetrně k přírodě a svému okolí, zda věnuje peníze na dobročinné účely a v neposlední řadě, zda jedná transparentně a v souladu se zákonem. A právě z těchto důvodů jsme uspořádali CENY ESG 2023."

Generálním partnerem celého slavnostního udílení CEN ESG 2023 byl fond kvalifikovaných investorů WERO ČSEF Sicav a.s. „Snažíme se ukázat, že veřejná osvěta a snaha podnikatelů chovat se k planetě a k lidem ohleduplně má smysl, a navíc se může i vyplatit," uvedl na úvod večera v pražském Stages Hotel Prague zástupce generálního partnera Ing. Jaroslav Ďuriš.Odborná komise udělila ocenění v následujících kategoriích:  
  1. Enviromentální – ocenění v této kategorii (za přínos životnímu prostředí) převzal za technologii S.A.W.E.R., kterou vyvinuli vědci UCEEB ČVUT pro EXPO v Dubaji, a která vyrábí samostatně vodu ze vzduchu, její duchovní otec Jiří F. Potužník.  „S.A.W.E.R. získal už na EXPO cenu za nejlepší inovaci a jeho vývoj dál pokračuje – poslední verze pojmenovaná EWA je zcela mobilní a má dokonce neprůstřelnou ochranu," uvedl při přebírání ceny generální komisař pro EXPO 2020 Jiří F. Potužník, a následně doplnil „ale pokud se objeví v nějakém konfliktu, tak jen na správné straně."
  2. Sociální – ocenění v této kategorii získala architektonická firma SIEBERT + TALAŠ, mj. držitel ocenění BIG SEE Architecture Award 2023 za projekt Nivy. Ocenění za firmu převzala Miroslava Pobišová, COO
  3. Řízení a management – ocenění v této kategorii získala česko-slovenská rodinná společnost CLEANEE s.r.o., která se dlouhodobě věnuje výzkumu nanotechnologií inspirovaných přírodou, a která tyto technologie úspěšně přenáší i do výroby svých ECO přípravků. Ocenění za společnost převzal Mauricio Espinosa, jednatel společnosti.
  4. Mimořádný přínos – cenu v této poslední kategorii převzala Olga Menzelová společně s vědcem, členem prestižní Americké akademie věd a umění, Miroslavem Bártou, kteří již šest let organizují ekologické edukativní výstavy putující po nejnavštěvovanějších centrech českých i zahraničních měst.  „Jsme vůbec první civilizace, která většinu toho, co vyrobí, neumí recyklovat nebo vrátit zpět do přírody," zmínil autor světově uznávaných knih o dějinách, vývoji, úpadku a regeneraci civilizací, „a týká se to již celé planety."

Závěrem sdělil zástupce generálního partnera CEN ESG 2023 Jaroslav Ďuriš svoji jasnou vizi: „Ve vývoji naší civilizace trvalo jen několik desítek let, než nadšení z výdobytků vědecko-technické revoluce nahradila obava o osud naší planety. Je nezbytné začít to urychleně řešit a principy ESG jsou tou správnou cestou. Snažíme se přispět svými silami i finančně k osvětě a prosazení udržitelného směru chování, proto jsme podpořili udělování CEN ESG a pevně věříme, že se tímto podařilo založit tradici."

Originálně umělecky ztvárněné ceny pro oceněné v jednotlivých kategoriích dodala známá sklářská výtvarnice a klenotnice Gordana Glass. O hudební část večera se postarala kapela Pendl.

Nadační fond reprezentovaný jejím prezidentem – hercem a ekologickým aktivistou Petrem Vackem – vznikl v roce 2022 a jeho prvotním cílem byla podpora projektů zaměřených na ochranu a využívání vodních zdrojů. Udělování cen ESG v České a Slovenské republice rozšiřuje jeho působnost i do dalších oblastí ekologické a společenské odpovědnosti a je vůbec prvním projektem svého druhu v Evropě.

Přihlášky do příštího ročníku a další informace zájemci najdou na www.cenyesg.cz.  

(red,prvnizpravy.cz,foto:Jakub Ludvík)


Anketa

Kdo podle vašeho názoru tříští a radikalizuje naši společnost?