Česká televize a předvolební manipulace. Hašek neskrývá údiv

politika

ČT ČARUJE Aneb “cinknutá” Pravidla? Těmito slovy začal sůvj komentář advokát a bývalý hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek (PRO), ve kterém se podivuje postupu a chování České televize měsíc před evropskými volbami.

Česká televize a předvolební manipulace. Hašek neskrývá údiv
Michal Hašek (PRO)
14. května 2024 - 06:05
 
„Česká televize jako médium veřejné služby vydala rozhodnutím generálního ředitele Mgr. Jana Součka 7.5.2024 “Pravidla předvolebního a volebního vysílání ČT v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu, které se konají ve dnech 7-8. června 2024” (dále jen “Pravidla”).

1. Podle těchto Pravidel BUDE ČT REALIZOVAT předvolební výzkum ve spolupráci s Kantar CZ a Data Collect. Ve skutečnosti tento výzkum byl již objednán a realizován ve dnech 24.4-7.5 (viz snímek se závěry výzkumu)

2. Podle těchto Pravidel má ČT realizovat 3 předvolební besedy se zástupci 8 subjektů s nejvyšším tzv.volebním potenciálem - je zřejmé, že už v té chvíli šlo o subjekty, kterým průzkum Kantar CZ a Data Collect přiřkl potenciál nad 10% (je jich přesně 8 a pan generální ředitel Souček nebo tvůrci návrhu Pravidel zřejmě k datu vydání Pravidel znali výsledek výzkumu). Přitom další 4 subjekty dosáhly podle téhož výzkumu volební potenciál 5-10 %, tedy potenciál nad zákonem požadovaný volební práh nutný pro vstup do Evropského parlamentu!!! Tyto 4 subjekty jsou tak, bohužel, záměrně diskriminovány ve srovnání se subjekty pozvanými do 3 předvolebních besed organizovaných ČT jako médiem veřejné služby. Tzv. “Závěrečná debata” je dokonce koncipována pouze jako diskuse zástupců politických subjektů zastoupených na základě výsledků voleb v roce 2021 v Poslanecké sněmovně a nikoliv jakýchkoliv dalších subjektů kandidujících oficiálně na základě registrace MV ČR do Evropského parlamentu ve volbách konaných ve dnech 7.-8. 6.2024!3. Ve vydaných Pravidlech je omezen přístup kandidujících subjektů, resp.jejich kandidátů a informací o nich ve všech zásadních vyjmenovaných hlavních zpravodajských a politicko-publicistických pořadech vysílaných na programech ČT1 a ČT24 veřejnoprávní České televize, pokud “nemají významnější dopad na veřejnost”. Tento pojem však nemá oporu v Ústavě ani zákonech ČR a není nijak blíže vysvětlen z hlediska výkladu a např. výsledku výše popsaného výzkumu Kantar CZ a Data Collect pro ČT. Jde přitom s ohledem na poslání ČT jako média veřejné služby a jeho dosah na populaci v ČR o zcela zásadní omezení volné politické soutěže politických stran a hnutí, na které je postaven Ústavou ČR demokratický pluralitní politický systém (viz čl.5 Ústavy ČR).

4. Předvolební výzkum společností Kantar CZ a Data Collect nepracoval podle zveřejněných výsledků u některých subjektů s oficiálními názvy volebních subjektů tak jak byly zaregistrovány MV ČR pro volby do Evropského parlamentu - např.namísto názvu koalice “PRO Jindřicha Rajchla”, pod kterým probíhá také volební kampaň, byla v průzkumu podle zveřejněného výsledku užita zkratka “PRO2022+SVPROZS” a tím mohlo dojít ke zkreslení výsledku výzkumu volebního potenciálu v neprospěch kandidujícího subjektu. Zároveň podle téhož zveřejněného výsledku byla naopak u koalice stran ODS,KDU-ČSL a TOP09 použita zkratka “SPOLU”, tedy název registrované volební koalice. Ať už zadavatel výzkumu nebo provádějící agentury  se zde dopustily pochybení, které mohlo ovlivnit výsledky prováděného výzkumu.

Psali jsme:

Na základě shora popsaných skutečností nezbývá než vyzvat generálního ředitele ČT event. Radu ČT, která bude zasedat dne 15.5. 2024, aby došlo k ÚPRAVĚ vydaných Pravidel, a to tak, že Česká televize jako médium veřejné služby:

a) pozve do VŠECH předvolebních debat na programech ČT1 a ČT24 zástupce všech subjektů s volebním potenciálem 5 a více % podle výsledků výzkumu Kantar CZ a Data Collect konaného ve dnech 24.4.-  7.5.2024

b) vyloží pojem Pravidel “nemají větší dopad na veřejnost” alespoň tak, že jde o subjekty s volebním potenciálem menším než 5% dle shora popsaného výzkumu a umožní tak objektivnější a spravedlivější informovanost ČT o volebních subjektech pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7.-8. 6. 2024 včetně jejich programu a kandidátů a bude v souladu s tímto výkladem postupovat ve svém zpravodajství a dále v politicko-publicistických pořadech," uzavřel advokát a předseda jihomoravské organizace strany PRO Michal Hašek komentáře na svém facebookovém profilu.

(jk, prvnizpravy.cz, foto: red.)


Anketa

Je podle Vás vysílání České televize objektivní a vyvážené?