Fialův protekční gang. Bobošíková rozpletla vlivovou síť

politika

Kdo stojí za doktorandským úsilím premiérova syna? Moderátorka Jana Bobošíková odkryla ve svém pořadu Aby bylo jasno šokující fakta a rozpletla "hodnotovou" vlivou síť premiéra Petra Fialy (ODS). 

Fialův protekční gang. Bobošíková rozpletla vlivovou síť
Jana Bobošíková (Aby bylo jasno)
11. května 2024 - 06:05

Syn premiéra Martin Fiala nastoupil po absolvování magisterského studia na doktorandský studijní program oboru historie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Premiér Petr Fiala Masarykovu univerzitu osm let vedl.

K tomu, aby mohl jedinec úspěšně projít doktorandským studiem, potřebuje školitele. Ten přitom bdí nad celou dráhou studia. A kdo je školitelem Martina Fialy? Blízký přítel premiéra.

„Školitelem premiérova syna a vedoucím disertační práce je profesor Jiří Hanuš, prorektor univerzity a velmi blízký přítel Petra Fialy. Upozorňujeme, že školitel dohlíží na celý průběh studia a je tak pro doktoranda naprosto klíčovou osobou,“ řekla v úvodu Bobošíková a podivila se tomu, že školitelem je blízký přítel studentova otce.„Standard pro školitele navrhovaný Českou asociací doktorandek a doktorandů jednoznačně říká, že školitel nesmí být ve vztahu k doktorandovi ve střetu zájmů a střet zájmů vylučuje ve svém etickém kodexu i Masarykova univerzita,“ okomentovala moderátorka obvyklou praxi, kterou však na Masarykově univerzitě uplatňují nejspíš jen výběrově.

Řeč přišla i na publikační činnost Martina Fialy, která je pro doktorandy povinná. Za každý rok studia musejí totiž studenti publikovat minimálně dva vědecké články v odborném recenzovaném vědeckém médiu. A kolik už jich stačil vyprodukovat Martin Fiala?

„Na první pohled je publikační činnost Martina Fialy úctyhodná. V sekci ‚článek v odborném periodiku‘ má uvedeno celých 11 příspěvků. Zásadním problémem však je, že jsou všechny bez výjimky publikovány v časopise Kontexty. A Kontexty vůbec nejsou vědecké periodikum, ale časopis o kultuře a společnosti,“ pokračovala Bobošíková a dodala, že Fialovy texty jsou publikované v češtině, přičemž doktorand musí publikovat v zahraničním periodiku nejlépe v angličtině.

Vlivová síť kolem Martina Fialy je však dalo rozsáhlejší. Bobošíková se totiž také podívala na to, kdo založil a dosud zasedá v radě časopisu Kontexty.„Časopis Kontexty založil a v jeho redakční řadě doposud zasedá… Víte kdo? Fialův otec, premiér Fiala, a doktorandský školitel, přítel premiéra Fialy, Jiří Hanuš,“ vysvětlila Bobošíková ve svém pořadu Aby bylo jasno "hodnotovou" a protekční politiku Petra Fialy vzhledem k jeho synovi.

A to zdaleka není všechno. Premiér Fiala má také manželku, Janu Fialovou, matku našeho doktoranda. A co ta s tím má společného?

„Jestlipak víte, kdo má ve vedení Masarykovy univerzity na starosti záležitosti studentů. No přece prorektorka Jana Fialová, premiérova manželka a matka doktoranda Martina Fialy. Co myslíte, dbá prorektorka Fialová na to, aby se při studiu jejího syna dodržoval etický kodex univerzity a alespoň minimální odborné standardy?“ ptala se diváků moderátorka.

Psali jsme:

A jakou činnost produkuje premiérova manželka a matka doktoranda? I tady si Jana Bobošíková posloužila veřejně dostupnými zdroji.

„A co myslíte, jak vůbec vypadá odborná činnost prorektorky Fialové? Já jen prozradím, že se například zabývala rizikem poranění ostrým předmětem ve zdravotnictví a že tato práce obsahovala celých 11 slajdů včetně nadpisu,“ řekla s ironickým úsměvem Bobošíková.

(jk, zdroj: ABJ, repro: abj)


Anketa

Souhlasíte s tím, že na světovém šampionátu v hokeji letos nestartují Rusové?

Ano 14%
transparent.gif transparent.gif
Ne 72%
transparent.gif transparent.gif
Je mi to jedno 14%
transparent.gif transparent.gif