Petr Žantovský: Vítej, teplá budoucnosti!

politika

<< ZA ŘEKOU MORAVOU >> Slovenský deník Postoj přinesl zprávu, že až 16 kandidátů „podepsalo slib mezinárodní nevládní lobbingové organizace ILGA-Europe, která sdružuje více než 700 LGBT+ organizací z 54 zemí Evropy a střední Asie čerpající dotace z evropských fondů“.

Petr Žantovský: Vítej, teplá budoucnosti!
Petr Žantovský
17. června 2024 - 06:20

Většina kandidátů byla z Progresivního Slovenska, zbytek za stranu Volt a hnutí Socialisté. Ten slib zní doslova takto:

Já, kandidát do Evropského parlamentu slibuji, že budu pevně podporovat lidská práva a rovnost leseb, gayů, bisexuálů, transsexuálů a intersexuálních osob v Evropské Unii i mimo ni.
Budu:
  • navrhovat a prosazovat takové politiky a zákony EU, které poskytují výslovnou ochranu na základě sexuální orientace, genderové identity, genderového vyjádření a pohlavních znaků, a které konkrétně reagují na potřeby LGBTI osob v celé jejich rozmanitosti
  • uznávat, že v kontextu, kde jsou práva LGBTI osob využívána jako obětní beránek v rámci širších útoků na demokracii, se budu jako součást svého závazku angažovat iv oblasti právního státu, demokracie a boje s nerovností
  • zajišťovat, aby EU využila všech svých pravomocí k tomu, aby se členské státy zodpovídaly za porušování lidských práv LGBTI osob, a za ignorování závazků vyplývajících z právních smluv, předpisů a politik EU a odmítání zavedení stávající právní ochrany
  • vystupovat jako pevný obhájce LGBTI organizací a obránců lidských práv v celé Evropě i mimo ni tím, že aktivně napadnu jakékoli omezování občanské společnosti a budu usilovat o zajištění udržitelného a dostupného financování občanské společnosti, včetně LGBTI organizací, ze strany EU
  • zasazovat se o to, aby se EU stala vedoucí v oblasti LGBTI lidských práv i v přístupových zemích, sousedních zemích a zemích třetího světa
  • zasazovat se o přijetí ambiciózní druhé Strategie EU pro rovnost osob LGBTIQ a aktivně přispívat k jejímu účinnému provádění tím, že se práva LGBTI osob začlení do všech oblastí vnitřní a vnější politiky EU.

V rámci plnění těchto závazků budu:
  • smysluplně spolupracovat a získávat podněty a informace i strategické vedení LGBTI občanské společnosti, která nejlépe ví, jak naplnit potřeby svých komunit
  • využívat důvěryhodné a zodpovědné zdroje informací, abych zajistil, že moje práce pro LGBTI práva přispívá k informovaným a konstruktivním politickým diskusím v Bruselu a v celé EU
  • komunikovat o LGBTI právech a rovnosti způsobem, který spojuje lidi a vytváří spojenectví a podporu, budu se vyhýbat polarizaci
  • upřednostňovat bezpečnost komunity před jakýmikoli jinými zájmy a vždy dodržovat zásadu „neškodit“, mimo jiné tím, že budu udržovat svou práci mimo pozornost veřejnosti, kdykoli to bude nutné.

Poučné čtení, není-liž pravda!

Slovenský komentátor Marián Kluvanec upozornil na jednoho ďáblíka skrytého v detailu. Napsal: „Ze všech těch obecných řečí, které v jádru znamenají jen to, že budete bezprizorně propagovat duhové aktivity, mě nejvíce zaujal tento příslib: ,Zasazovat se o to, aby se EU stala vedoucí v oblasti LGBTI lidských práv i v přístupových zemích, sousedních zemích a zemích třetího světa´“


Co je pozoruhodné, aktivity zkraje zmíněné „neziskovky“ ILGA-Europe, jsou financovány nejen z privátních zdrojů (světe div se – především Sorosova fondu OSF), ale zejména ze zdrojů EU, tedy z kapes daňových poplatníků. V daném případě slovenských.

Jistě by bylo dobré zjistit, kteří kandidáti do EP podepsali něco podobného v Česku. Najde se nějaký šikovný investigativec?

(rp,prvnizpravy.cz,foto:arch.)
43-8974200277/0100

Pro platby ze zahraničí: IBANCZ5601000000438974200277
BIC / SWIFT kódKOMBCZPPXXX


Anketa

Kdo by se podle Vás měl stát příštím americkým prezidentem?