Roček: Ukrajinská válka je zahlcena propagandistickými výkaly

politika

Tlachání ke 2. výročí americko – ruské války vedené s pomocí ukrajinských domorodců bude později sloužit jako studijní materiál o tom, že informační resp. propagandistické výkaly jsou součástí lidské přirozenosti.

Roček: Ukrajinská válka je zahlcena propagandistickými výkaly
František Roček, publicista
28. února 2024 - 07:20

Neboť o konfliktech máme jenom mlhavou představu. Na probagrování se propagandistickými tvrzeními většina lidí nemá čas. Občané vycházejí z určité mlžné víry, že informace z určitých zdrojů jsou (přinejmenším relativně) pravdivé.

Oběťmi informačních výkalů mohou být i novinářníci a televizní povídálci. Znám to osobně: Na začátku jugoslávské občanské války jsem byl rozzloben na srbskou agresivitu. Trvalo mě rok a pár dnů, než jsem došel k pochybnostem, že západní informace o jugoslávské válce jsou zkreslené, a vše je poněkud jinak, uvádí publicista František Roček v komentáři pro Prvnizpravy.cz.

Co si mají čtenáři myslet o konfliktu na Ukrajině? Je to válka, nebo (a proč) je to jenom Speciální vojenská operace? Proč mezi informační výkaly patří tvrzení, že ruská akce byla nevyprovokovaným útokem?

Důležité detaily 
 

Upozornil jsem 26.2. v článku (www.prvnizpravy.cz/zpravy/politika/rocek-druhe-vyroci-ukrajinske-rvacky-je-komedialne-smutne-krute/) na knihu „Ruské válečné umění: Jak Západ vedl Ukrajinu k porážce“ od Jacquese Bauda, švýcarského plukovníka se zkušeností z misí OSN a z práce v NATO. Dovoluji si i dnes upozornit na skutečnost, kterou západní propagandisté cíleně opomíjejí:

Speciální vojenská operace na Ukrajině není válkou v pravém smyslu slova. Obecně se používá termín „válka na Ukrajině“, což je informační zkratka vztahující se na místo, kde probíhá konflikt. V tom smyslu je termín neutrální. Informačně správný je i termín „americko – ruská válka na Ukrajině“, protože hlavním finančním a politickým protagonistou konfliktu jsou USA. Toto tvrzení je dokumentováno fakty uveřejněnými v řadě publikací a v oficiálních prohlášeních v USA.

Ruská analýza situace v únoru 2022, podle plukovníka Bauda, byla „… nepochybně podstatně relevantnější než analýza Západu. Věděli, že probíhá ukrajinská ofenzíva proti Donbasu… V letech 2014-2015, po masakrech v Oděse a Mariupolu, bylo ruské obyvatelstvo velmi nakloněno intervenci. Tvrdošíjné lpění Vladimira Putina na Minských dohodách bylo v Rusku špatně pochopeno.

Faktory, které přispěly k rozhodnutí Ruska intervenovat, byly dva: očekávaná podpora etnicky ruského obyvatelstva Ukrajiny (které budeme pro zjednodušení nazývat "rusky mluvící") a dostatečně silná ekonomika, aby odolala sankcím.

Rusky mluvící obyvatelstvo masově povstalo proti novým úřadům po státním převratu v únoru 2014, jehož prvním rozhodnutím bylo zbavit ruský jazyk jeho oficiálního statusu. Kyjev se pokusil ustoupit, ale v dubnu 2019 bylo rozhodnutí z roku 2014 definitivně potvrzeno.

Od přijetí zákona o původních obyvatelích dne 1. července 2021 již rusky mluvící lidé (etničtí Rusové) nejsou považováni za normální ukrajinské občany a již nemají stejná práva jako etničtí Ukrajinci. Dá se tedy očekávat, že ruské koalici ve východní části země nebudou klást žádný odpor.

Od 24. března 2021 ukrajinské síly zintenzivňují svou přítomnost v okolí Donbasu a svou palbou zvyšují tlak na (proruské) autonomisty.

Zelenského dekret ze dne 24. března 2021 o znovudobytí Krymu a Donbasu byl skutečným spouštěčem Speciální vojenská operace. Od té chvíle Rusové pochopili, že pokud proti nim dojde k vojenskému zásahu, budou muset zasáhnout. Věděli ale také, že příčinou ukrajinské operace bylo členství v NATO… Proto v polovině prosince 2021 předkládali USA a NATO návrhy na rozšíření Aliance: jejich cílem pak bylo odstranit (poznámka: mediálně zamlžit) motiv Ukrajiny k ofenzívě na Donbasu.

Důvodem ruské speciální vojenské operace je ochrana obyvatelstva Donbasu; byla nezbytná, protože Kyjev si přál projít konfrontací, aby vstoupil do NATO. Rozšíření NATO je tedy pouze nepřímou příčinou konfliktu na Ukrajině. Ukrajina si mohla ušetřit toto utrpení tím, že by realizovala Minské dohody – ale my (poznámka: tzv. západ) jsme chtěli porážku Ruska.“ Tolik citát z Baudovy knihy.

Ukrajinské ostřelování a ruská speciální operace

Dodejme, že v únoru 2022 nastal extrémní nárůst porušování příměří ze strany ukrajinské armády podél linie příměří. Za předchozích 8 let docházelo k ostřelování, ale od 12. února došlo k extrémnímu nárůstu výbuchů, zejména v Doněcké a Luganské oblasti. Nejedná se o ruské propagandistické informace, ale poznatky mise OBSE v Donbasu. To si můžete přečíst v „Daily Reports“ OBSE.

Byl to pravděpodobně začátek ofenzivy proti Donbasu. Dělostřelecká palba zesílila a úřady začaly evakuovat civilisty do Ruska, asi 100 000 uprchlíků. Netrvalo dlouho a 24. 2. 2022 začala ruská "Speciální vojenská operace". Nejednalo se o válku, ale jenom o cílenou operaci.

Plukovník Baud upozorňuje, že Ukrajinu Rusko považuje za dějiště vojenských operací, ne za bojiště války. To vysvětluje, proč je akce na Ukrajině označena jako "Speciální vojenská operace" (SVO, nebo SMO v anglické zkratce).

Baud upozornil: „Použití slova "válka" by znamenalo jinou strukturu chování, než jakou si Rusové představovali na Ukrajině… Navíc – a to je ústřední bod – jak sám generální tajemník NATO Jens Stoltenberg přiznává, "válka začala v roce 2014" a měla být ukončena Minskými dohodami. SVO/SMO je tedy "vojenskou operací" a ne novou "válkou", jak tvrdí mnozí západní "experti"… Vladimir Putin v televizním projevu vysvětlil, že jeho strategickým cílem je chránit obyvatelstvo Donbasu…“

Ve zkratce řečeno: Ruská federace kašle na Ukrajinu jako celek. Chce pouze vyhnat kyjevskou armádu z oblastí obývaných rusky hovořícím obyvatelstvem v Doněcké a Luhanské republice.

V únoru 2023 Oleksij Danilov, tajemník ukrajinské Rady obrany a národní bezpečnosti, prohlásil v deníku The Kyiv Independent, že cílem Ukrajiny je rozpad Ruska. Zdá se, že mobilizace západních zemí k zásobování Ukrajiny těžkými zbraněmi směřuje k tomuto cíli.

P.S.
Pokud jde o tyto dny, k válce na Ukrajině připojuji slova maďarského ministra zahraničních věcí a obchodu. Peter Szijjártó v pondělí 26.2. 2024 v parlamentu uvedl, že „…volání po ukončení války je z morálního hlediska jediným správným postojem. Mnoho Zakarpatských Maďarů v ní zemřelo… V této válce nezemřel ani jeden Lucemburčan, Dán nebo Holanďan.“ Dodal, že dodávky zbraní a sankce jsou "strategickou chybou" a tato politika "jasně selhala". S odkazem na rozhodnutí Evropské unie navýšit finanční prostředky na dodávky zbraní o 5 miliard eur ministr Szijjártó uvedl, že Maďarsko upustilo od svého veta poté, co obdrželo ujištění, že se země nebude muset na dohodě podílet. Ministr dále uvedl, že „sankce nedokázaly srazit ruskou ekonomiku na kolena a způsobily Evropě těžkosti. Je čas zastavit pokrytectví v Evropě,... a aby se evropské země postavily na stranu míru..." (https://abouthungary.hu/news-in-brief/fm-security-of-hungary-and-the-hungarian-people-are-paramount-during-war)

K tomu dodávám, že je jenom otázkou času, kdy Maďarsko vznese nárok asi na 20 historicky maďarských okresů dnešní Ukrajiny. Není to špatný nápad. Co myslíte?

(rp,prvnizpravy.cz,foto:arch.)


Anketa

Kdo podle vašeho názoru tříští a radikalizuje naši společnost?