Zdeněk Zbořil: Ideologický výklad dějin - jak se komu hodí

politika

<< NĚCO Z HISTORIE >> V našem historickém okénku bychom si mohli připomenout datum 25.února. Pro někoho to bylo vítězné datum, pro někoho vzpomínka na prohru a pro někoho dokonce na vraždu a smrt.

Zdeněk Zbořil: Ideologický výklad dějin - jak se komu hodí
Zdeněk Zbořil v rozhovoru pro Prvnizpravy.cz
28. února 2024 - 02:20

Co nám k tomu můžete říct pane Zbořile?

„Jistě narážíte na Albrechta z Valdštejna, který byl zavražděn roku 1634 agenty císaře a svými zrádnými důstojníky v Chebu. A bylo to právě 25.února.


Ta doba byla skoro podobná té, kterou právě žijeme. Také došlo k válce kvůli víře, idejím a ekonomickým zájmům. Protestanti válčili s katolíky a vyřešilo se to tím, že se pokračovalo konfiskacemi a převody majetku podle zásady „či víra toho půda“ anebo naopak, Jak a když bylo třeba. Ale pak také tu byl technologický a  ekonomický rozvoj, který způsobil změny ve vojenství a vedení válek. Samozřejmě za neuvěřitelných lidských ztrát, protože v těch válkách, které se odehrávaly jak na území Českého království, tak v německých státech na západ od nás, umírali lidé nejenom na bojištích, ale také na různé choroby. Procentuálně a relativně ve větších počtech,  než se dnes umírá na Ukrajině nebo v Gaze,“ říká Zdeněk Zbořil v úvodu rozhovoru pro Prvnizpravy.cz.

Výsledek třicetileté války a prolnutí do současnosti…

„Je to zajímavé, protože Valdštejn byl muž své doby, byl zrcadlem své doby, tak jako ti současní oligarchové jsou také symboly určitých sociálních a ekonomických změn, také umírají, podobně jako ti důstojníci nejenom císařských vojsk a oddílů Valdštejnových, ale také jako ti, kteří sem táhli ze Švédska, z německých zemí a ze spousty západoevropských státečků. Snad bychom dnes mohli říct i zemí.

Ale ještě bychom mohli přidat, jen tak na okraj, že vlastně výsledky třicetileté války a následky Valdštejnovy smrti způsobily přerozdělování majetku,  nebývalý rozvoj některých oblastí a některých panství. Ale také chaos, který pak trvá ne celých 300 let, ale nejméně 100 let až do osvícenství, a je charakteristický na našem území rekatolizací, ideologickou nápravou poměrů., Zase úplně jako dnes, když vzpomínáme na to, co bylo považováno za „vítězné osvobození“ a dnes si mnozí myslí, že to byla jen pohroma a léta neštěstí. Samozřejmě jen někým a tomu, komu se to hodí do současného ideologického modelu výkladu dějin,“
dodává Zdeněk Zbořil.


(rp,prvnizpravy.cz,foto:arch.)43-8974200277/0100

Pro platby ze zahraničí: IBANCZ5601000000438974200277
BIC / SWIFT kódKOMBCZPPXXXAnketa

Ohrožuje podle vás nový migrační pakt bezpečnost naší republiky?

Ano 72%
transparent.gif transparent.gif
Ne 14%
transparent.gif transparent.gif
Nevím 14%
transparent.gif transparent.gif