Další z obcí získá dotaci na přípravu digitálního povodňového plánu

regiony

Na zpracování povodňových plánů a jejich digitalizaci, na výstražné a monitorovací systémy či na technická protipovodňová opatření – na to vše přispívá Karlovarský kraj prostřednictvím vypisovaného dotačního programu.

Další z obcí získá dotaci na přípravu digitálního povodňového plánu
Ilustrační foto
1. října 2023 - 12:00

Na posledním zasedání schválila Rada Karlovarského kraje poskytnutí příspěvku dalšímu žadateli. Obec Velichov získá 108 tisíc korun na zpracování digitálního povodňového plánu.

„Pro letošek jsme měli na tento dotační titul vyčleněno z rozpočtu Karlovarského kraje 1,5 milionu korun. Předloženo a schváleno bylo celkem 11 žádostí o dotace v celkové hodnotě téměř 1 181 000 korun. Žádost Velichova však musí odsouhlasit ještě krajští zastupitelé. Obec momentálně disponuje povodňovým plánem z roku 2010, který již nekoresponduje se současnou situací obce a souvisejícími platnými dokumenty. Nový povodňový plán bude navíc propojený prostřednictvím informačního systému s povodňovými plány ORP Karlovy Vary a Karlovarského kraje,“ upřesnil náměstek hejtmana Karlovarského kraje Karel Jakobec, jenž má v gesci oblast životního prostředí.Tento dotační program byl zřízen na podporu ochrany majetku sloužícího pro veřejný zájem a na podporu ochrany majetku zajišťujícího základní funkce obcí, jako jsou školy, zdravotní střediska, obecní úřady, technická infrastruktura apod. Cílem poskytovaných dotací je rovněž ochrana objektů určených k trvalému bydlení a příspěvky jsou poskytovány také na zpracování povodňových plánů a jejich aktualizace. O finanční prostředky mohly žádat obce, fyzické osoby a právnické osoby s výjimkou organizačních složek státu nebo státních podniků. Na jeden projekt bylo možné získat dotaci ve výši až 250 tisíc korun. Žadatelé mohli podat více projektů najednou, přičemž celková výše podpory nesměla překročit stanovených 250 tisíc korun.

Informovala Mgr. Veronika Svobodová za Krajský úřad Karlovarského kraje.

(jv,karlovarskenovinky.cz foto:arch)


Anketa

Je podle Vás vysílání České televize objektivní a vyvážené?