Karlovarský kraj schválil finance na obchvat Chodova

regiony

V Chodově vznikne obchvat města, kraj schválil finance na vytvoření projektové dokumentace.

Karlovarský kraj schválil finance na obchvat Chodova
Chodov náměstí
3. října 2023 - 12:00

Rada Karlovarského kraje na svém zasedání schválila Plán přípravy projektů na silnicích II. a III. třídy pro další programové období 2028 – 2034. Mezi těmito je také ochvat města Chodov na Sokolovsku, který by měl z města odklonit tranzitní a nákladní dopravu.

„Chodov je posledním z větších měst v kraji, které je zatím bez obchvatu. Jsem ale pevně přesvědčen o tom, že sis jej zaslouží, a to v souvislosti se stupňující se intenzitou dopravy a také s ohledem na další rozvoj města. V krajském rozpočtu se proto pro příští rok počítá s částkou ve výši tři miliony korun, která bude využita na projektovou dokumentaci,“ uvedl neuvolněný zastupitel s gescí v oblasti dopravy a silničního hospodářství Jan Bureš.   

Plánovaný obchvat v délce 5,9 kilometrů si klade za cíl odvedení tranzitní a těžké nákladní dopravy z průjezdního centra města a zkvalitnění a zkapacitnění dopravy na Podkrušnohorské paralele.    

„Zejména pro obyvatele Chodova by obchvat znamenal velkou úlevu. Město je průjezdním bodem pro značné množství nákladní a tranzitní dopravy, což je citelné zejména v době dopravní špičky, kdy se musí řidiči obrnit značnou dávkou trpělivosti. Z dotazníkového šetření mezi obyvateli jednoznačně vyplynula potřeba řešit oblast dopravy. A právě chystaný obchvat povede nejen ke zklidnění dopravní situace v ulicích Chodova, ale také ke zvýšení bezpečnosti provozu“ doplnil starosta města Chodov Patrik Pizinger.Vzhledem k náročnosti stavby nyní pracuje Krajská správa a údržba silnic na technické studii, která řeší umístění stavby, a to včetně předpokládaných záborů dotčených pozemků, dále zásahy do chráněných ložiskových území, návrh umístění křižovatek a řešení křížení se železnicí, etapizaci projektu výstavby a další. Tato dokumentace pak bude využita ve zjišťovacím řízení v rámci posouzení vlivu stavby na životní prostředí. Kompletní náklady projektu by mohly dosáhnout částky 950 milionů korun.

Informovala Bc. Jitka Čmoková za Krajský úřad Karlovarského kraje.

(jv,karlovarskenovinky.cz foto:arch)


Anketa

Kdo by se podle Vás měl stát příštím americkým prezidentem?