Klinika anesteziologie a intenzivní medicíny má nového přednostu

regiony

Od 1. září 2023 je jmenován přednostou Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. (KAPIM) doc. MUDr. Marek Nalos, Ph.D., FCICM, EDIC.

Klinika anesteziologie a intenzivní medicíny má nového přednostu
MUDr. Nalos (vlevo) a MUDr. Chodacki
2. září 2023 - 07:00

Doc. MUDr. Marek Nalos, Ph.D., FCICM, EDIC je specialista s bohatými znalostmi a praktickými zkušenostmi z fakultní nemocnice a ze zahraničí povede největší oddělení v rámci nemocnic Krajské zdravotní, a.s.

„Těším se na tu výzvu a doufám, že Krajské zdravotní a Masarykově nemocnici přinesu to nejlepší, co bude v mých silách, že dáme dohromady dobrý kolektiv a zajistíme kvalitní péči o pacienty. Samozřejmě bych rád navázal dobrou spolupráci s kolegy z ostatních klinik a oddělení v nemocnici,“ přeje si při svém nástupu do čela KAPIM doc. MUDr. Marek Nalos, Ph.D., FCICM, EDIC.Doktor Nalos pracoval dvacet let v Austrálii. Působil jako senior konzultant na jednotkách intenzivní péče a perioperativní medicíny v řadě nemocnic v Sydney a ve státě Nový Jižní Wales. Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni v roce 1995. Byl výzkumným pracovníkem na univerzitě Kuopio ve Finsku v letech 1995-96 a na univerzitě v německém Ulmu od roku 2000 do roku 2002. V období let 1996-2000 pracoval na I. Interní klinice a na Klinice anesteziologie a resuscitace Fakultní nemocnice Plzeň. Je držitelem titulů Ph.D. a docent v oboru Intenzivní péče na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v České republice a je klinickým docentem na Australské národní univerzitě v Canbeře. Zajímá se o echokardiografii v kritické péči, ultrazvuk plic, telemedicínu, o patofyziologii sepse, imunitní funkce a metabolizmus u kriticky nemocných. Je autorem a spoluautorem více než 70 článků v recenzovaných zahraničních publikacích.

„Jsem velice rád, že jsme do našeho zdravotnického zařízení získali takovou kapacitu a odborníka. Pana přednostu čekají velké úkoly, protože jsme před dokončením výstavby nového pavilonu, kde bude fungovat i KAPIM, a s tím je spojené stěhování a rozjezd kliniky v nových prostorách. Doufám, že nás také obohatí o své zkušenosti týkající se provozu oddělení,“ uvedl ředitel Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem MUDr. Aleš Chodacki.

 (rp,usteckenovinky.cz,foto:krajskazdravotni)


Anketa

Kdo by měl být novým českým eurokomisařem?