Kraj navyšuje podporu lidem, kteří jsou odkázaní na pomoc druhých

regiony

Podpora lidem, kteří jsou odkázaní na pomoc druhých. I o tom se diskutovalo na kulatém stole o pečovatelských službách.

Kraj navyšuje podporu lidem, kteří jsou odkázaní na pomoc druhých
Kulatý stůl
20. dubna 2024 - 12:00

Stáří, zdravotní postižení, chronické onemocnění nebo vážný úraz, nic z toho nemusí být důvodem pro to, aby lidé úplně či částečně odkázaní na pomoc druhých museli odcházet z domova například do domovů pro seniory. Také o tom se jednalo v rámci setkání, které se uskutečnilo ve spolupráci s Karlovarským krajem a pod záštitou radního pro oblast sociálních věcí Roberta Pisára.   

Obsahem jednání byla diskuze s odborníky z řad zástupců odborů sociálních věcí, poskytovatelů sociálních služeb, zástupců zdravotně sociální péče, krajských úřadů či úřadů práce. “Pečovatelské služby jsou spolu s pobytovými službami jedním ze základních kamenů sítě sociálních služeb a řadíme je proto mezi služby s vysokou prioritou. Meziročně roste podíl na dotacích, kterými kraj pečovatelské služby spolufinancuje, a zvyšuje se také počet úvazků pečovatelek, které podporujeme,“ uvedl radní pro oblast sociálních věcí Robert Pisár.

Předseda České asociace pečovatelské služby Jindřich Kadlec popsal jako priority asociace tlak na víceleté financování sociálních služeb, dodržování principu subsidiarity, posilování povědomí o významu sociální práce a snahu o zvýšení prestiže pečovatelských služeb. Ocenil také spolupráci s radním pro sociální služby i s odborem sociálních věcí krajského úřadu a vyzdvihl i rostoucí podporu Karlovarského kraje pečovatelským službám.

Náplň projektu asociace představila ředitelka Pečovatelské služby Ústí nad Labem Ditta Hromádková. Novinky z Ministerstva práce a sociálních věcí prezentoval Júsuf Traore z oddělení koncepce sociální práce, sociálního bydlení a řešení bezdomovectví.

Inspiraci přinesly informace o rozvoji služeb pro neformální pečující z Kraje Vysočina, které popsala paní ředitelka Alena Řehořová z Centra integrovaných služeb města Jihlavy. Na Vysočině totiž podporují neformální pečující aktivním propojením sociálních a zdravotních služeb. Na krajském úřadě, v ORP i v nemocnicích působí „koordinátor pomoci“, který usnadňuje přechod z lékařské péče do sociální a naopak. Řeší specifické situace klientů a spolupracují s poskytovateli sociálních a zdravotních služeb. V Kraji Vysočina se stejně jako v Karlovarském kraji snaží zajistit dostupnost pečovatelské služby ve všech i těch nejmenších obcích. Navýšili finanční prostředky na rozšíření úvazků v pečovatelských službách tak, aby bylo pokryto celé území kraje. Snahou je, aby služba byla dostupná sedm dnů v týdnu minimálně 12 hodin denně. Kraj Vysočina se všemi obcemi o finančním příspěvku na solidárním principu na zajištění dostupnosti terénní sociální služby ve všech zapojených obcích.

V závěru zazněly i informace od Jarmily Pavláskové Petřekové z odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje o územním pokrytí Karlovarského kraje pečovatelskými službami. Dobrá zpráva pro občany kraje je, že i toto pokrytí se stále zlepšuje.

Kulatý stůl se uskutečnil v rámci realizace projektu „Budování kapacit a profesionalizace České asociace pečovatelské služby“.

Informovala Bc. Jitka Čmoková za Krajský úřad Karlovy Vary.

(jv,karlovarskenovinky.cz,foto:arch)


Anketa

Je podle Vás vysílání České televize objektivní a vyvážené?