Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem láká žáky do svých řad

regiony

Kam po základní škole a jaké si zvolit povolání? Společnost Krajská zdravotní, která je největším poskytovatelem zdravotní péče v České republice a také největším zaměstnavatelem v Ústeckém kraji, směřuje své vzdělávací aktivity i na nejmladší generaci.

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem láká žáky do svých řad
Nácvik kardiopulmonáln _resuscitace
20. května 2024 - 07:00

Vedení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem proto připravilo pro žáky osmých tříd základních škol první ze seznamovacích akcí, jejichž cílem je, v době složité personální situace v segmentu nemocniční péče, představit práci zdravotníků a poukázat na její prospěšnost pro společnost. Exkurzi, při níž získali nejen mnoho důležitých informací, ale také měli možnost vyzkoušet si své znalosti a dovednosti při simulaci záchrany lidského života, si jako první vyzkoušeli 15. května žáci dvou osmých tříd Základní školy Vinařská v Ústí nad Labem.

„Za akci pro školáky, kterou jsme v naší nemocnici připravili, jsem velice rád. Většina z nich, jak jsme při debatě zjistili, tu jako pacienti někdy byla. Někteří rodiče zde pracují. Snažíme se takto dětem končícím základní školu, které ještě zcela jistě nevědí, jaké profesi se budou v životě věnovat, v jejich rozhodování pomoci. Chceme, aby tato návštěva nezůstala ojedinělou. Proto budeme v představování práce zdravotníků těm, kteří se rozhodují o směřování svého dalšího vzdělávání a o volbě povolání, systematicky pokračovat,“ uvedl MUDr. Aleš Chodacki, ředitel Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, který osmáky přivítal v prostorách Vzdělávacího institut Krajské zdravotní (VIKZ), a společně s Bc. Vojtěchem Fišerou, manažerem kvality v ústecké nemocnici, odpovídal na jejich zvídavé, často velmi bezprostřední dotazy.

Pro žáky ústecké základní školy byla připravena prohlídka klíčových pracovišť nemocnice. Klinikou anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny (KAPIM) s jednotkami intenzivní péče, které se řadí k největším pracovištím intenzivní medicíny v Česku, provázel Ervín Wittenberg, DiS., vrchní sestra KAPIM. Žáci měli možnost seznámit se i s pracovištěm angiolinky a operačním sálem, který je její součástí. Výklad tady poskytl MUDr. Petr Vojtíšek, primář KAPIM. Oddělení Emergency, tedy urgentní příjem, určený pro pacienty s akutními a život ohrožujícími stavy, byl další důležitou zastávkou, umožňující žákům více pochopit podstatu práce zdravotníků. Průvodkyní jim byla primářka MUDr. Jana Bednářová.

Na VIKZ se žáci osmých tříd základní školy vystřídali po skupinách na školení poskytnutí první pomoci při zástavě srdce, a to včetně práce s automatizovaným externím defibrilátorem. Odměnou pro ně jistě je dobrý pocit, že se jim při praktické části v simulaci podařilo dovednosti poměrně úspěšně osvojit.

Ústeckénovinky.cz informovala Petra Roubíčková, tisková mluvčí Krajské zdravotní, a.s..

(rp,usteckenovinky.cz,foto: krajskazdravotni)Anketa

Kdo by se podle Vás měl stát příštím americkým prezidentem?