Město chystá návrh na úpravu lesoparku na Moravském Předměstí

regiony

Hradecký lesopark na Moravském Předměstí by se v budoucnu mohl dočkat výrazné přeměny.

Město chystá návrh na úpravu lesoparku na Moravském Předměstí
Lesopark na Moravském Předměstí
1. března 2023 - 08:00

Město Hradec Králové si nechává vypracovat návrh pěstebních opatření v této lokalitě, která by měla zajistit nejen péči o stávající dřeviny a zeleň, ale také zohlednit přípravu nových prvků, které by v lesoparku mohly vzniknout. Pokud se městu podaří vykoupit všechny potřebné pozemky v tomto území, mohly by zde v rámci revitalizace vzniknout nové cesty, dětská hřiště, sportovní zázemí, přírodní vyhlídka i přírodní amfiteátr.  

Přípravě celého projektu předchází studie, kterou má město zpracovanou od roku 2008. Bohužel se tenkrát městu nepodařilo vykoupit všechny potřebné pozemky, tak to nyní zkusí znovu. „Oblast lesoparku je z pohledu biodiverzity velmi cennou lokalitou v našem městě. Je třeba ji chránit a udržovat, což se v posledních letech nedělo. Většina dřevin a porostů v tomto území je v zanedbaném stavu, jsou zde také nepříjemná temná zákoutí, která nepůsobí příliš přívětivě,“ popisuje náměstek primátorky pro oblast životního prostředí Adam Záruba.

S ohledem na to si město nechává zpracovat návrh pěstebních opatření, která by měla kvalitu porostů v krajině zlepšit a dále chránit a udržovat. Zpracování takového návrhu schválili radní města. Tvořit jej bude sdružení Sendler – Radilová / Ateliér krajinářské architektury za téměř 400 tisíc korun včetně DPH. Dokument by město mělo mít k dispozici zhruba za rok.

„Návrh nám kromě série opatření poskytne i bližší informace o ceně revitalizace území. Bohužel zhruba polovina pozemků v této lokalitě není v majetku města, proto bude zpracováno několik variant. Tou první je finanční odhad za pěstební opatření v celé lokalitě, tou druhou jsou pěstební opatření pouze na pozemcích v majetku města,“ vysvětluje náměstek Záruba.

Cílem města ale není jen provedení série pěstebních opatření, ale revitalizace celého území, které by se mělo přeměnit na rekreační zónu. „Chceme zachovat ráz krajiny a vyzdvihnout povahu území tím, že podpoříme vznik nové rekreační lokality pro obyvatele Moravského Předměstí. Navazujeme na zpracovanou studii, která počítá s rozdělením území do několika zón. Nacházet by se zde mohly nové upravené cesty, herní prvky, zázemí a hřiště pro venkovní sporty, přírodní vyhlídka s altánem i přírodní amfiteátr. Rozhodně ale garantujeme občanům, že na území lesoparku nehrozí žádná zástavba. I v novém územním plánu je tato lokalita vyhrazena pro zeleň,“ doplňuje náměstek Záruba.V nejbližších měsících město osloví vlastníky dotčených pozemků a zahájí s nimi jednání. Cílem je, aby se pěstební opatření podařilo uskutečnit na co nejširším území lesoparku. „Vlastníci budou seznámeni s připravovaným projektem a budou moci samozřejmě uplatňovat své připomínky a podněty k rozpracovanému dílu. Do tohoto procesu bychom také rádi zapojili i komisi místní samosprávy,“ dodává náměstek Záruba.

Královéhradeckénovinky.cz informovala Kateřina Rohlíčková, tisková mluvčí Magistrátu města Hradec Králové.

(jv.královéhradeckénovinky.cz foto:mmhk)


Anketa

Kdo by se podle Vás měl stát příštím americkým prezidentem?