Město Jičín žádá o dotace k dalšímu zvelebení Valdštejnské lodžie

regiony

Rada města schválila podání tří žádostí o dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, prostřednictvím Místní akční skupiny Otevřené zahrady Jičínska.

Město Jičín žádá o dotace k dalšímu zvelebení Valdštejnské lodžie
Valdštejnská lodžie
1. března 2024 - 08:00

Město Jičín připravuje projekty na další zvelebení areálu Valdštejnské lodžie a tyto dotace by mohly pomoci s financováním záměrů.

MAS Otevřené zahrady Jičína vyhlásila 5., 6. a 7. výzvu k předkládání projektových návrhů. Témata těchto výzev jsou Údržba a vzhled obcí, Obnova kulturně-historických památek a Budování a rekonstrukce doprovodné infrastruktury a služeb. Město má připravené tři záměry, které lze aplikovat na tyto výzvy. Ve všech případech jde teprve o fázi žádostí, takže není rozhodnuto o získání dotačních prostředků, nicméně všechny níže uvedené záměry město Jičín plánuje a hledá možnosti financování.

Jedním záměrem je obnova fasád Valdštejnské lodžie. Dotace by mohla činit maximálně 5,6 milionu Kč a vzhledem k dotačním podmínkám by obnova fasád byla zařazena do investičního rozpočtu v příštích letech. Stavební akce bude náročná, neboť jde o zásah do historické památky, avšak dotační podmínky by umožnily ji realizovat na etapy.

Dalším záměrem je realizace chodníků, parkoviště a komunikací okolo Valdštejnské lodžie, na Čestném dvoře a v Libosadu. Možnosti parkování jsou často zmiňovaným nedostatkem Valdštejnské lodžie, z níž se v posledním desetiletí stalo navštěvované kulturní centrum. Záměr již má stavební povolení a může být nejbližších letech realizován, pokud bude zajištěno financování. Dotace může být ve výši 8,4 milionu Kč, odhadované náklady na celkový projekt výstavby ploch je více než 11 milionů Kč.Třetí záměrem je instalace doprovodných technologií do Valdštejnské lodžie. V rámci dotační výzvy MAS mohou být pořízeny například sčítače pro monitoring návštěvnosti, fotopointy, informační tabule a další prvky, které budou prezentovat přírodní fenomén, historickou událost, významnou osobnost či technickou památku. Tato dotace by tak mohla podpořit Zlatou stezku Českého ráje a projekt Cesta Valdštejnských architektů, díky kterému v Lodžii vznikl nový víceúčelový sál a který má za cíl navýšit cestovní ruch v barokních památkách našeho regionu.   

Kralovehradeckenovinky.cz informoval Mgr. Jan Jireš, tiskový mluvčí, MÚ Jičín.

(jv,kralovehradeckenovinky.cz,foto:arch.měú)


Anketa

Ohrožuje podle vás nový migrační pakt bezpečnost naší republiky?

Ano 72%
transparent.gif transparent.gif
Ne 14%
transparent.gif transparent.gif
Nevím 14%
transparent.gif transparent.gif