Městské části budou připomínkovat reformu Zón placeného stání

regiony

Návrhy reformy Zón placeného stání a na zpoplatnění vjezdu do vybraných ulic v historickém centru budou nyní připomínkovat městské části.

Městské části budou připomínkovat reformu Zón placeného stání
Ilustrační foto
9. prosince 2023 - 12:30

Návrh celoměstské reformy Zón placeného stání a návrh na zpoplatnění vjezdu do vybraných ulic v centru Prahy byly odeslány k připomínkování městským částem dle harmonogramu schváleného Výborem pro dopravu hl. m. Prahy. Připomínky má nyní možnost zaslat všech 57 pražských městských částí, Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Policie ČR a všechny odbory Magistrátu hl. m. Prahy. Na zaslání připomínek budou mít městské části čas do 17. ledna 2024. Změny by měly mimo jiné přinést více pravomocí městským částem v oblasti rezidenčního parkování či lepší plynulost MHD v centru města. Po zapracování připomínek by v případě následné shody v magistrátní koalici měly být návrhy schváleny s účinností od října 2024.

„Osobně se vždy snažím přistupovat k městským částem jako k partnerům, se kterými řešíme pražské výzvy společně. S tím souvisí i respektování jejich zákonných pravomocí. Proto do připomínkování obou návrhů na změny ve městě zapojujeme všech 57 pražských městských částí. Právě jejich představitelé mají nejblíž k občanům ve svých sousedstvích a vědí, co místní opravdu trápí. Zejména oblast parkování je jednoznačně oblast, která spadá do jejich kompetencí, a proto před pokračováním v diskusi na magistrátě chceme znát jejich názor. Komplexní celoměstská reforma parkování s cílem zvýšit přehlednost a zklidnit centrum města je zároveň součástí programového prohlášení naší koalice,“ říká Zdeněk Hřib, I. náměstek primátora pro oblast dopravy.

„Na návrhu, který dnes pan náměstek Hřib prezentoval, v tuto chvíli nepanuje koaliční shoda. Bereme to jako návrh postupu, na který chtěl pan náměstek znát názor městských částí, aby zjistil, zda to vůbec obstojí a má cenu ho prezentovat zbytku koalice. Magistrátní koalici zásadní debaty na toto téma teprve čekají. Počkáme si na resumé sněmu starostů, který má proběhnout v lednu příštího roku, protože postoj starostů bude pro koalici SPOLU ten nejzásadnější vstup pro finální rozhodnutí,“ sděluje primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

Městské části by měly v rámci reformy Zón placeného stání získat více pravomocí zejména v oblasti parkování rezidentů. Naproti tomu pravidla pro návštěvnické parkování by měla být více sjednocena. Součástí reformy parkování bude nová pravomoc městských částí na nastavení jejich samostatné složky ceny za parkování nad rámec magistrátní ceny. Městská část si tedy bude určovat svoji část poplatku za rezidenční kartu a Magistrát hl. m. Prahy taktéž. Pokud to městská část umožní, tak rezidenti si nadále budou moci zvolit mezi menší zónou pouze v okruhu svého bydliště, nebo zakoupení parkovacího oprávnění na celou městskou část.

Dle reformy by měla být více chráněna modrá zóna pro parkování rezidentů s tím, že pro návštěvníky budou sloužit fialové a oranžové zóny, a tedy už nebude možné si volně zaplatit hodinové parkování nerezidenta v modré zóně přes mobilní aplikaci. Nově by měla být naopak zavedena možnost tzv. hodinového kreditu rezidenta (tedy cílených pozvánek) pro parkování např. pozvaných řemeslníků, rodinných příslušníků a návštěv na modré zóně. Speciálním ceníkem bude na modré zóně upraveno také parkování carsharingových vozidel.

Návrh pracuje také s novou možností zakoupení celoměstského paušálního oprávnění k parkování ve fialových zónách nebo zásobovacím parkovacím oprávněním pro krátkodobé parkování v modrých zónách. U těchto dvou nově zaváděných parkovacích oprávnění budou mít elektromobily výhodnější cenu než auta se spalovacími motory, protože se u těchto aut předpokládá vyšší míra pohybu po městě na rozdíl od většiny vozidel rezidentů, které většinu času obvykle pouze stojí.

„Dva rozeslané návrhy celoměstské reformy Zón placeného stání a na zpoplatnění vjezdu do vybraných ulic v historickém centru města sice byly připraveny v souladu s cíli uvedenými v koaličním prohlášení rady, nicméně na konkrétní podobě zatím nepanuje koaliční shoda, tu budeme hledat až po obdržení připomínek městských částí. Jedná se tedy o “živé” materiály, u kterých může dojít ke změnám. Také proto návrh reformy Zón placeného stání neobsahuje dosud specifikaci cen, protože diskuse v koalici dosud nebyla ukončena. Návrh na reformu koncepce zón placeného stání v odeslané podobě však respektuje dosavadní požadavky městských částí, které vyplynuly z neformální diskuse s jejich zástupci,” uvádí Zdeněk Hřib, náměstek primátora pro dopravu.

Hlavním cílem návrhu na zpoplatnění vjezdu do vybraných míst v historickém centru (Smetanovo nábřeží a část Malé Strany) je především to, aby auta neblokovala tramvaje, které nyní v těchto úsecích nabírají několikaminutová zpoždění přenášející se následně do celého města. Tím se snižuje kvalita celé MHD, kterou je však nutné udržet na vysoké úrovni, aby byli cestující motivováni ji využívat a uvolnit silnice pro ty, kteří autem skutečně jet nezbytně potřebují. Jedná se prakticky jen o bezprostřední okolí dvou klíčových úseků kolejí v délce zhruba půl kilometru.

Dopravní analýzy ukazují, že kolaps dopravy při zavedení toho opatření nenastane. Na začátku tohoto roku byla zcela uzavřena Malá Strana z důvodu rekonstrukce kolejí a před několika lety byly dokonce paralelně uzavřeny trasy na obou březích Vltavy, a k žádné dopravní apokalypse nedošlo. Ostatně jako objízdná trasa byl vybudován tunel Blanka s investicí přes 40 miliard korun.Od zavedení opatření se očekává také zlepšení bezpečnosti dopravy, zejména chodců v lokalitách s jejich vysokou koncentrací, umožnění rozvoje městské hromadné dopravy včetně podpory bezbariérových zastávek v centrální oblasti hlavního města Prahy, a tedy zavádění opatření k podpoře osob s pohybovým omezením a ochrana specifik a funkcí dotčených lokalit města z hlediska jejich historického, kulturního a urbanistického významu. Návrh počítá s celou řadou výjimek a vjezdem zdarma například pro rezidenty Prahy 1, osoby ZTP, zásobování či terénní sociální a zdravotní služby.

Informoval Magistrát hl. m. Prahy.

(jv,prazskenovinky.cz foto:arch)


Anketa

Měla by se podle vás stát Ukrajina členem NATO?

Ano 17%
transparent.gif transparent.gif
Ne 67%
transparent.gif transparent.gif
Nevím 16%
transparent.gif transparent.gif