Odborný seminář pro vlastníky lesů tentokrát na téma ochrany lesa

regiony

Odborný seminář pro vlastníky lesů tentokrát na téma ochrany lesa, legislativy nebo pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření.

Odborný seminář pro vlastníky lesů tentokrát na téma ochrany lesa
Ilustrační foto
29. února 2024 - 11:00

Kraj Vysočina je regionem, kde péče o lesy sehrává významnou roli. Zvlášť, když Vysočinu v předchozích letech postihla významná kůrovcová kalamita, která na značné části území poškodila většinu starších, zejména smrkových porostů. Díky přístupu vlastníků lesa, ale i práci odborných lesních hospodářů, kteří poskytují vlastníkům lesa potřebný informační servis, dochází k rychlé obnově lesa a zakládání nových, mnohem pestřejších lesů, než které zde rostly doposud.
 
„V této, pro lesní hospodářství překotné době, je víc než kdy jindy, třeba o problémech diskutovat a komunikovat témata pro oblast nejaktuálnější. Právě proto se dne začátkem února uskutečnil už 16. ročník odborného semináře pro vlastníky lesů, odborné lesní hospodáře, státní správu lesů i širokou veřejnost. Hlavními tématy se staly problematika ochrany lesa, dále legislativa na úseku nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích. Diskuse velice dobře ukázala, které otázky a témata jsou pro lesníky aktuální. Z oblasti poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích je to především nová podoba tzv. ohlášení žadatele o finanční příspěvky na hospodaření v lesích,“ zmínil Pavel Hájek, radní Kraje Vysočina pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí, který v úvodní části semináře vyzdvihl práci lesníků.

Prvním přednášejícím byl Jan Lubojacký z Lesní ochranné služby, který komentoval dosavadní vývoj a prognózu na další období u hlavních škodlivých činitelů našich lesů. Potvrdil obavu sdílenou mnohými vlastníky lesů, že i když se situace s kůrovcovou kalamitou zklidňuje, nemusí být její sestupný trend trvalý a neustále hrozí, alespoň lokálně, zhoršení situace. Poškození jehličnatých porostů může nastat opět hmyzími škůdci „kůrovci“ nebo i bekyní mniškou.

Navazující příspěvek Vlasty Knorové z Ministerstva zemědělství připomenul účastníkům semináře pravidla přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin a poukázal na nezbytnost precizní práce s průvodními listy pro sadební materiál. Závěrečný příspěvek Tomáše Smejkala taktéž z Ministerstva zemědělství byl zaměřen na dotační programy Ministerstva zemědělství. V úvodní části se věnoval problematice nařízení vlády č. 30/2014 Sb., které bylo opakovaně novelizováno a jehož aktuální podoba tzv. „ohlášení“ budí nemalé emoce. V průběhu přednášky Tomáše Smejkala dále zazněly informace o dotačním programu dříve nazývaném Program rozvoje venkova, nyní Projektová intervence společné zemědělské politiky pro období 2023–2027. Ve svém příspěvku krátce okomentoval i dotační program – Adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu za období 2022–2026.

V souvislosti s odborným seminářem a poskytováním příspěvků do lesů bylo vysloveno poděkování radním Pavlem Hájkem a zástupci Ministerstva zemědělství nejen vlastníkům lesů a odborným lesním hospodářům, ale i zástupcům Krajského úřadu Kraje Vysočina za příkladnou spolupráci: „Kraj Vysočina přijal za rok 2023 celkem 5 866 žádostí o příspěvky ve výši 823 milionů korun. Doposud bylo rozhodnuto o 2 542 žádostech v celkové hodnotě 444 milionů korun, o zbylých žádostech bude rozhodnuto ihned po uvolnění finančních prostředků ze strany Ministerstva zemědělství. V roce 2022 obdržel odbor životního prostředí a zemědělství 4 552 žádostí o celkovém objemu 848 milionů korun a bylo vydáno 4 503 kladných rozhodnutí o objemu 845 milionů korun. Finanční prostředky mají žadatelé už na svých účtech. Za rychlou administraci všech došlých žádostí patří poděkování také úředníkům krajského úřadu, protože i díky nim získal Kraj Vysočina do svého území za posledních 5 let téměř 2,5 miliardy korun“

NovinkyVysocina.cz informovala Jitka Svatošová, tisková mluvčí, Kraj Vysočina.

(rp,novinkyvysocina.cz,foto:krajvysocina)


Anketa

Měla by se podle vás stát Ukrajina členem NATO?

Ano 16%
transparent.gif transparent.gif
Ne 69%
transparent.gif transparent.gif
Nevím 15%
transparent.gif transparent.gif