Opava: Možnosti pro parkovací zóny se rozšíří

regiony

Od ledna tohoto roku máme v Opavě dvě parkovací oblasti, kde jsou vyčleněny prostory s rezidentním parkováním a prostory pro veřejné zpoplatněné parkování.

Opava: Možnosti pro parkovací zóny se rozšíří
Ilustrační foto
8. července 2024 - 08:00

Modré pruhy na vozovce se staly prostředkem, kterým vedení města vyšlo vstříc občanům města, kteří si stěžovali na fakt, že poblíž svého bydliště prakticky nelze zaparkovat auto a často musejí hledat místo k stání i dlouhé minuty. Jak už to bývá, jedni takové opatření přijali s nadšením, jiní kritizují, že nezohledňuje některé skupiny obyvatel žijících v Opavě. Stesky těch druhých vedení města vyslyšelo a navrhlo Radě města Opavy změny a doplnění, která vstoupí v platnost od 1. srpna 2024.

„Především se rozšíří okruh osob, které mohou získat parkovací oprávnění v parkovací oblasti. Stávající úprava byla prioritně určená pro rezidentní a abonentní parkování, nově se na základě rozhodnutí vedení města rozšíří možnost získat parkovací oprávnění také pro osoby, které v oblastech bydlí, ale nemají zde trvalý pobyt, pro ty, kteří do oblastí dojíždějí do práce či za podnikáním a také chceme nabídnout možnost parkování pro některé konkrétní skupiny, které se také ozývaly,“ shrnul novinky opavský radní Petr Popadinec, v jehož gesci je opavská doprava.

Město vyšlo z toho, že ten, kdo má řádně uzavřenou platnou nájemní smlouvu, i když zde nemá trvalý pobyt, se defacto stává také rezidentem, a tedy by mohl mít nárok na parkovací místa. Pro ně pak bude čtvrtletní parkování stát 1 400 Kč a roční 4 200 Kč v případě prvního vozu, pro druhé a každé další parkovací oprávnění jsou pak určené ceny 4 200 Kč za čtvrtletí nebo 14 000 Kč za rok. „Snažili jsme se navrhnout ceny, které jsou jen nepatrně vyšší, než pro rezidenty s trvalým pobytem. Pokud by ale připadaly někomu moc vysoké, mají nájemci možnost zřídit si v Opavě trvalé bydliště a tím si i zlevnit poplatky za parkování,“ komentuje návrh radní Popadinec.

Situace s parkováním v Opavě není jednoduchá a vedení města to dobře ví. Změny pravidel zahrnují také možnost tzv. návštěvnického parkovacího oprávnění. To však bude nastaveno na trochu vyšší cenovou hladinu, konkrétně pro první parkovací oprávnění to bude 3 000 Kč za čtvrtletí nebo 9 600 Kč za rok, pro druhé a každé další parkovací oprávnění pak 5 000 Kč čtvrtletně nebo 16 800 Kč ročně. Návštěvnické oprávnění je určeno pro ty, kteří do oblasti dojíždějí pravidelně buď do zaměstnání nebo za účelem podnikání apod. a bude opravňovat k parkování v oblasti od pondělí do pátku v čase od 7 do 15 hodin.

Vedení Hlásky také vychází vstříc sociálním službám a fyzickým osobám podnikajícím dle zvláštních předpisů v oblasti terénních sociálních služeb. Těm je určeno parkovací oprávnění v ceně 480 Kč za jeden rok. V řešení jsou i vhodné podmínky pro parkování zdravotně postižených občanů s platnými průkazy. Opava opět hledá inspiraci, jak to dělají jinde a zkušenosti z dalších měst hodlá co nevhodněji uplatnit také ve svých parkovacích oblastech.

Pro již registrované rezidenty a abonenty původní oblasti 1 v jádru města a oblasti 2, schválené zastupitelstvem v září 2023, se nic nemění, jejich podmínky pro parkování zůstanou i nadále stejné. Ostatní pak mají možnost využívat zde buď parkovací domy či jiná veřejná parkoviště s placeným parkováním na základě uhrazení příslušného poplatku v parkovacím automatu.

Moravskoslezskénovinky.cz informoval Bc. Martin Kůs, Magistrát města Opavy.

(rp,moravskoslezskénovinky.cz,foto:mmopava)


Anketa

Kdo by se podle Vás měl stát příštím americkým prezidentem?