Stavbou centrálního příjmu investice do nemocnice neskončí

regiony

Pavilon s urgentním příjmem v Pardubické nemocnici se stane novým centrem nemocnice. Na stavbu za více jak dvě miliardy korun včetně vybavení získala akciová společnost Pardubického kraje dotace z programu REACT EU ve výši 500 milionů korun.

Stavbou centrálního příjmu investice do nemocnice neskončí
Stavba centrálního příjmu
26. března 2023 - 11:30

Ani po dokončení této největší investice v dějinách kraje však investiční aktivita v nemocničním areálu neustane. O dalších plánech a přesunech jednotlivých oddělení proto s vedením Nemocnice Pardubického kraje jednali zástupci krajské samosprávy.

„I přesto, že je v tuto chvíli stavba nového pavilonu v Pardubické nemocnici teprve dokončována, již nyní je třeba řešit, jakým způsobem se bude dlouhodobě nemocniční areál vyvíjet. Na přesun chirurgických oborů do nově vznikajícího pavilonu totiž naváže řada dalších změn. Své místo do budoucna změní i další oddělení a tvář nemocnice tak projde celkovou změnou. Proto jsme s vedením nemocnice projednali generel rozvoje areálu po dokončení centrálního příjmu. V tuto chvíli hovoříme o několika fázích s tím, že jsme si rozdělili úkoly na krátkodobé a dlouhodobé. Ty krátkodobé jsou k bezprostřední realizaci a dlouhodobé dle finančních možností kraje a nemocnic. I nadále platí, že budeme samozřejmě aktivně vyhledávat potenciální externí zdroje. Naší prioritou i nadále zůstává nová lůžková část Svitavské nemocnice, ale přípravy se nesmí zastavit ani v Pardubicích,“ řekl hejtman Martin Netolický.

Rozvoj areálu je v tuto chvíli plánován v šesti základních etapách. Momentálně se nacházíme v tzv. fázi 0, kdy je třeba dokončit nový pavilon včetně veškerých napojení. Návaznost dalších kroků pak určují potřeby nemocnice.

„Nejprve se musí přesunout chirurgické obory z budovy 27 do nového pavilonu. Následně se budova z roku 1994 opraví. Nepůjde ale jen o interiér, důraz budeme klást i na energetickou udržitelnost jejího provozu. V budoucnu se pak počítá s tím, že by se do ní měla přesunout část lůžkové kapacity interních oborů. Ve stávající budově 28, kde se momentálně nachází třeba interní oddělení, bychom pak vzhledem k demografickému vývoji chtěli ponechat a investovat do rozvoje oddělení geriatrie a rehabilitace,“ vysvětlil hejtman Martin Netolický.Podle náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví Michaely Matouškové panuje shoda na tom, že se budou tyto kroky připravovat paralelně s dostavbou centrálního příjmu. „V průběhu prvního pololetí bychom ve spolupráci s nemocnicí a naším odborem zdravotnictví připravili investiční záměr na ty investice, které jsou realizovatelné v kratším časovém horizontu. Zároveň o ně budou rozšířeny naše pravidelné kontrolní dny k výstavbě nového pavilonu, protože je vnímáme jako nedílnou součást projektu,“ uvedla Matoušková.

Pardubickénovinky.cz informoval Mgr.Dominik Barták, tiskový mluvčí Pardubického kraje.

(jv,pardubickenovinky.cz,foto:arch.kú)


Anketa

Měla by se podle vás stát Ukrajina členem NATO?

Ano 16%
transparent.gif transparent.gif
Ne 68%
transparent.gif transparent.gif
Nevím 16%
transparent.gif transparent.gif