Ústecký Magistrát se zaplnil nápady, jak vytvořit nová pracovní místa

regiony

Jak spolu souvisí chytré zemědělství, energetické úspory a čisté zdroje energie nebo šetrná průmyslová výroba? Vedle minimálních dopadů na životní prostředí je spojuje fakt, že mnohé oblasti tzv. zelené ekonomiky nabídnou tisíce nových pracovních míst.

Ústecký Magistrát se zaplnil nápady, jak vytvořit nová pracovní místa
Z výstavy - Solaxess
17. dubna 2023 - 07:00

A aktivně propojují střední a vysoké školy s vývojem a výzkumem – a ty s výrobou a podnikáním. To, že nejde o utopii nebo ideologii, dokládá výstava „Mohou technologie zachránit svět?“, která je až do 3. května k vidění prostorách Magistrátu města Ústí nad Labem (Velká Hradební 8), a to zdarma. 20 panelů představuje úspěšné exportní projekty vyvinuté či vytvořené ve Švýcarsku. Doplňuje je pětice tuzemských start-upů, které zažívají velký úspěch díky postupné transformaci ekonomiky i hospodářství.

Výstavu doplňuje studentská soutěž „Swiss Cleantech – Změna začíná s tebou!“. Je určena žákům a studentům základních a středních škol v Ústí nad Labem a Ústeckém kraji, kteří si pro krátkou esej nebo popis (délka 1 strana A4) vybírají z témat jako čistá voda, cenově dostupná energie, inovace v průmyslu, odpovědná spotřeba nebo opatření vedoucí k ochraně klimatu. Popis problému ze svého okolí a návrh řešení mohou poslat do 18. dubna na e-mail: .moc.liamg@zetuosakstneduts Vítězové i finalisté v každé kategorii získají hodnotné ceny a doporučení Švýcarského velvyslanectví pro další rozvoj záměru.

Dvacítka projektů, které výstava přibližuje, je rovnoměrně rozprostřena mezi oblasti, v nichž Švýcarsko tradičně a dlouhodobě vyniká. Patří mezi ně například chytré technologie v zemědělství, šetrná výroba spojená s recyklací, úsporné nakládání s vodou a dostupnost pitné vody nebo čistá doprava a přeprava postavená zejména na solární energii a výkonném skladování energie z obnovitelných zdrojů. Není ostatně náhodou, že největší plně elektrický trajekt na světě propojující dva dánské přístavy vznikl právě ve Švýcarsku. V poslední době i česká média reagovala na nový patent – letadlo na vodíkový pohon, s nímž světoznámý švýcarský (ekologický) vynálezce a propagátor obnovitelných zdrojů energie Bertrand Piccard hodlá obletět celý svět.

Výstava přibližuje například šetrné inovace v oblasti stavebnictví. S velkým ohlasem byl v roce 2021 představen modulový systém z cihel na bázi recyklovaného PET materiálu, ze jehož vývojem stojí společnost Ustinov Hoffmann Construction System. Obdobně převratný systém již nabízí švýcarská společnost Fixit, jež nahrazuje ve skladbě tepelné izolace budov klasický polystyren aerogelovou omítkou kombinující minerály a vzduch. Vyhovuje renovacím historických objektů a zároveň pomáhá splnit přísná kritéria energetické náročnosti budov. Na památkově cenné budovy cílí také společnost Solaxess: vyvinula nanofólii, kterou je možné v různých barevných škálách aplikovat na solární panely, případně FVE technologii přizpůsobit tradičním střešním krytinám, čímž se fotovoltaika může dostat i na střechy v památkových zónách měst.Pro ústecké studenty a posluchače, stejně jako jejich pedagogy, bude podnětná doložená funkční a osvědčená spolupráce vysokých škol, veřejného i soukromého sektoru ve Švýcarsku. Ve schopnosti propojovat výzkum a vývoj s výrobou, zapojování inovací do života nebo podpoře kreativní občanské společnosti je Švýcarsko na světové špičce. A právě ve výzkumných a vývojových centrech švýcarských univerzit vznikla řada patentů z oblasti čistých technologií, které jsou s úspěchem vyváženy do celého světa.

„Jsme velmi rádi, že se povedlo soutěž i výstavu poprvé propojit právě v Ústeckém kraji. A doufám, že i tento region by se mohl brzy stát lídrem v oblasti udržitelných technologií, které povedou k lepšímu životnímu prostředí, propojení vědy, vývoje a výroby a celkově k bohatší společnosti obyvatel,“ říká Soňa Kritzlerová ze Švýcarského velvyslanectví, jež je i jedním z pěti porotců studentské soutěže. Více informací k ní i o výstavě lze nalézt na stránkách velvyslanectví nebo na Facebookové stránce Swiss Cleantech – Změna začíná s tebou. Výstava i soutěž vznikly ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity J. E. Purkyně, ICUK – Inovačním centrem Ústeckého kraje a Magistrátem města Ústí nad Labem.

(rp,usteckenovinky.cz,foto:uk)


Anketa

Kdo by se podle Vás měl stát příštím americkým prezidentem?