Zastupitelstvo Olomouce jednalo se zástupci Divadla a Filharmonie

regiony

V pátek 15. prosince bude Zastupitelstvo města Olomouce jednat o dalším postupu ve věci transformace Moravského divadla Olomouc a Moravské filharmonie Olomouc.

Zastupitelstvo Olomouce jednalo se zástupci Divadla a Filharmonie
Divadlo v Olomouci
8. prosince 2023 - 08:00

Město nechalo zpracovat expertní analýzu a po jejím zveřejnění a prostudování jak řediteli obou organizací, tak zaměstnanci, proběhla v uplynulých dnech dvě velká jednání se zástupci obou institucí.

Zástupci Moravské filharmonie Olomouc předali městu minulý týden celkem deset podnětů, které jsou pro ně zásadní v případě započetí procesu transformace divadla a filharmonie do jedné organizace. Tři z nich jsou již součástí postupu schváleného radou města. 

Jedním z limitů pro případnou fúzi je zachování značky i autonomie Moravské filharmonie v rámci nové instituce, a to prostřednictvím jasné definice filharmonie v rámci zřizovací listiny a vzniku umělecké garanční rady, která by dbala na vyváženost dramaturgie,“ říká náměstek primátora Viktor Tichák. Mezi dalšími podněty filharmoniků byl i požadavek na transparentní výběr ředitele, s nímž navržený postup také počítá. Další požadavky, jako jasný systém odměňování zaměstnanců či výběr hudebního ředitele, budou předmětem dalších jednání. „Pokud by nastala tolik diskutovaná transformace, je pro nás zcela zásadní body naplnit, aby byla zachována umělecká autonomie Moravské filharmonie Olomouc i svébytnost její značky a aby se eliminovala rizika, která i samotná analýza v doporučovaném budoucím modelu fungování identifikuje,“ dodává ředitel Moravské filharmonie Olomouc Jonáš Harman.

Pro divadlo je důležité zachovat sociální smír


Také zástupci Moravského divadla Olomouc jednali s náměstkem primátora Viktorem Tichákem o variantách postupu, jak je definuje zpracovaná analýza, a předložili celkem jedenáct pro ně důležitých podnětů. Vzhledem k navrhovaným razantním škrtům v úvazcích orchestrů zdůrazňují zejména zachování sociálního smíru a také zachování velikosti divadelního orchestru tak, aby byl schopný vystupovat jako samostatné těleso, nebo narovnání platů všech uměleckých pracovníků. S filharmoniky se shodují na nutnosti vypracování detailního modelového plánu alespoň části sezóny v propojeném režimu nebo na účasti zástupců zaměstnanců v komisi na výběr ředitele. „Pro Moravské divadlo zůstává nadále prioritou, aby jakkoliv výsledná varianta řešení přinášela uměleckou, sociální a provozní stabilitu při zachování rozsahu služeb,“ říká David Gerneš, ředitel Moravského divadla Olomouc.

Analýza efektivity fungování divadla a filharmonie včetně návrhu dalšího postupu budou zastupitelstvu předloženy na posledním letošním jednání 15. prosince. „Jsme připraveni jednat o všech podnětech, které od obou kulturních institucí i odborné veřejnosti přijmeme. Jsem velmi vděčný za konstruktivní přístup vedení filharmonie i zaměstnanců,“ dodává náměstek Tichák.

Olomouckénovinky informovala Mgr. Jana Doleželová, tisková mluvčí, Magistrát města Olomouce.

(rp,olomouckenovinky.cz,foto:pavel konečny)


Anketa

Myslíte si, že je u nás cenzura a dochází k omezování svobody projevu?

Ano 44%
transparent.gif transparent.gif
Ne 28%
transparent.gif transparent.gif
Nevím 28%
transparent.gif transparent.gif